مجاهدین؛ منفور مردم عراق

رژیم بعث عراق با انگیزههای فرقهای و نژادپرستانه، از زمان رژیم شاه ایران اقدام به کوچاندن صدها هزار خانوادهی کرد فیلی و شیعیان عرب کرد و تمامی داراییها و مدارک تابعیت و کارتهای شناسایی آنان را مصادره نمود و ادلهی تاریخی و نژادیای که ثابت میکرد این افراد عراقی هستند را در دهههایی که بر سر کار بود از بین برد.

بعد از انقلاب اسلامی ایران و بسته شدن سفارتهای اسراییل و امریکا در تهران، امریکا برای برگرداندن آبروی از دست رفته به فکر کودتا در ایران افتاد ولی این کودتا با از بین رفتن 18 هلیکوپتر در صحرای ایران ناکام ماند لذا امریکا رویکرد خود را تغییر داد و از صدام و رژیم خونخوار وی حمایت کرد تا به حملهی خصمانهای علیه ایران دست یازد.

دولتهای استعمارگر و صنعتی و مصر، از ادامهی جنگی که بین دو طرف در گرفته بود و بیش از دو میلیون و نیم کشته و زخمی و معلول بر جای گذاشت، سوءاستفاده کردند و به فروش و صدور سلاح به عراق و برخی اوقات به ایران پرداختند. کارخانههای اسلحهسازی مصر شبانهروز کار میکردند و حتی بیش از یک میلیون کارگر مصری به عراق رفتند. در حالی که شهروندان عراقی از کوچک و بزرگ به خط مقدم فرستاده میشدند، آنان پشت صحنه سرمایه جمع میکردند و نصیب مردم عراق از جنگ، کشته و معلول شدن حدود یک و نیم میلیون نفر بود.

صدام برای دلجویی از یاران مصری خود به آنان تابعیت عراقی داد، و به این اکتفا نکرد و به نیروهای تروریست مجاهدین خلق ایران که چندین هزار نفر بودند اجازه داد تا در عراق بمانند. برای آنان انواع سلاح و تانک را فراهم آورد و نیروهای آنان را توسط گارد ریاست جمهوری و ارتش عراق آموزش داد.

بعثیها نیروهای مجاهدین خلق ایران را با کمال وقاحت و جسارت مهمانان عراق بهشمار آوردند. طبق اطلاعات ما، از یک ربع قرن پیش، بیش از یک میلیون و نیم زن و مرد عراقی در اردوگاههای پناهندگان در ایران زندگی میکنند که بیشتر این افراد از کردهای فیلی و شیعیان عرب هستند و در حال حاضر نه هویت عراقی دارند و نه از تابعیت ایرانی برخوردار هستند.

دولتهای عراق باید اولین کاری که انجام میدادند این میبود که به خانوادههای عراقی اجازهی بازگشت و اقامت بدهند و بهتدریج تابعیت آنان را دوباره به ایشان بازگردانند.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن