خودکشی و خودسوزی در فرقه

خطردر کمین

ویژه نامه کانون آوا منتشرشد

مقدمه:

در 17 ژوئن 2003 بعد ازدستگیری مریم رجوی رهبر مجاهدین توسط پلیس فرانسه بجرم تروریسم و نقشه کشی برای ترور منتقدان سازمان، ده نفر از اعضاء و هواداران در اروپا و کانادا خودشان را به آتش کشیدند تا آزادی مریم رجوی را به دولت فرانسه تحمیل کنند. در این حوادث تاسف برانگیز دو نفر از هواداران کشته شده و بقیه دچار سوختگی های عمیق گردیدند.

امروزسه سال بعد این حادثه تاسف انگیز موضوع خودکشی و خودسوزی دوباره دردستور کارسازمان مجاهدین قراردارد. درحال حاضر این سازمان از نظر سیاسی و نظامی در بن بست کامل قراردارد. امکان عراق از بین رفته وامکان دیگری هم تا بحال جایگزین آن نشده است. سازمان خوب میداند که به لحاظ اجتماعی نیز دیگر وجهه ای در داخل کشورنداشته وآخرین قطرات مشروعیت توده ای ایش نیز از بین رفته است. بنابراین مسئله خودسوزی در سازمان و حتی خودسوزی به صورت جمعی و به اصطلاح پایان آبرومندانه سازمان تا جایی که به رهبری سازمان مربوط می شود، در صورتی که اخراج از قرارگاه اشرف و عراق جدی شود کاملا متصور است و بروز یک فاجعه انسانی دور از انتظار نیست.

این بروشور در48 صفحه با استناد به اسناد و مدارک به مسئله خودکشی و عملیات انتحاری در سازمان مجاهدین می پردازد و به دولتمندان غربی هشدارمی دهد.

اعضا و هواداران مجاهدین که هم اکنون در سراسر اروپا و آمریکا پخش هستند، بمانند بمب های ساعت شمار منتظر اشاره از جانب رهبری می باشند تا تمام جوامع غربی را به آتش و خون بکشند. کسی که به جان خود رحم نمی کند، بجان دیگران نیز رحم نخواهد کرد. دولتمندان غربی که این خطر را نادیده میگیرند موقعی متوجه خواهند شد که دیگر خیلی دیر است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا