لیست گروههای تروریستی

حمایت از رجوی یا مبارزه با تروریسم

تروریست به فرد یا گروهی اطلاق می شود که موجبات اغتشاش، تشنج و ناامنی را در جامعه فراهم آورده و به همین دلیل انزجار عمومی را نسبت به خود برانگیخته است.

بنابراین کشورها و ملت ها تلاش می کنند تا با قرار دادن یک مرزبندی مشخص با گروه های تروریستی از یک سو مشی خود را از آنان جدا کنند و از سوی دیگر نسبت به حضور ایشان به جوامع دیگر هم هشدار دهند.

علاوه بر این، در سطوح بین الملی هم کشورهایی مانند اعضا اتحادیه ی اروپا که دارای منافع مشترک هستند، معیارهایی را برای تروریست خواندن افراد یا گروه ها مشخص می کنند و گروه هایی را که صاحب آن ویژگی ها هستند به عنوان گروه تروریستی به جهان معرفی می کنند، و این گروه ها از نظر آنان برای امنیت بین المللی خطرناک بوده و فعالیت های آن ها باید تحریم یا حتی ممنوع شود.

یکی از این گروه های تروریستی که چند سال است نامش از سوی اتحادیه ی اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا و… در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته و هر سال هم با مدارک بیش تری نامش در لیست باقی می ماند،فرقه ی رجوی است،حتی در آخرین گزارش ارائه شده از سوی وزارت خارجه ی امریکا، نام شورای پوششی آن ها – شورای ملی مقاومت – هم به عنوان گروه تروریستی در لیست قرار گرفته است.

اما متأسفانه با تمام این ها می بینیم که همین کشورها در رابطه با گروه رجوی موضعی متضاد اتخاذ کرده اند و گاهی غیر مستقیم یا حتی مستقیم از آن ها حمایت می کنند!!! این برخورد متضاد تا جایی پیش رفته است که فردی مانند آدرین زلر – رئیس شورای منطقه ی آلزاس – مریم رجوی را که حکم بازداشتش از سوی پلیس بین المللی صادر شده به مقر شورای منطقه ی آلزاس دعوت می کند و مریم هم به خود اجازه می دهد که روبروی این مدعیان مبارزه با تروریسم به باج خواهی بیاید و به قو ل خودش برای کسب حیثیت از دست رفته به گزافه گویی بپردازد و بر طبل تحریم علیه ایران بکوبد و در حالی که خودش به نام تروریست تحت تعقیب قانونی است، دیگری را به نقض حقوق بشر متهم کند!!

به راستی زلر و همه ی کسانی که به چنین اقداماتی دست می زنند چه اهدافی در سردارند، آیا می خواهند با این رفتار دوگانه هم افکار عمومی دنیا را فریب دهند و خود را حامیان حقوق بشر نشان دهند و هم با حمایت از کسانی که سابقه ی مزدوری هایشان برای همه روشن است به اهداف ضد انسانی و پشت پرده ی خود دست یابند؟!

به هر حال، هدف آن ها هر چه که باشد، نفعی برای مسعود و مریم و هوادارانشان نخواهد داشت، چرا که آن ها به مانند عروسک های خیمه شب بازی در دست این و آن می چرخند و تا وقتی که برای رسیدن به اهدافشان بتوانند از این فرقه ی مزدور و باری به هر جهت استفاده کنند، از آن ها در قبال خیانت و جاسوسی هایشان حمایت می کنند، اما همین که تاریخ مصرفشان گذشت به راحتی به گوشه ای پرت می شوند و از سوی همان دوستانشان تروریست و ضد بشری معرفی می شوند!

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا