رمزگشایی عملیات های تروریستی فرقه رجوی در عراق

درحالیکه مسئولین دولت عراق تلاشی جدی وپیگیربرای جمع نمودن اسارتگاه فرقه تروریستی رجوی را درسال تازه میلادی دردستورکارقرار داده اند، فراروتسلیم یکی از تروریست های این فرقه که جهت اقدامات تروریستی از این قرارگاه بیرون آمده بود به نیروهای عراقی برگ تازه ای برپرونده تروریستی این فرقه درکشور عراق افزود.

بنابراطلاعاتی که مکی رفیعی دراختیار

اطلاعاتی که مکی رفیعی دراختیاردولت عراق قرار داد باعث شد تا این دولت به اقدامات قانونی خود جهت جمع نمودن این اسارتگاه شدت بخشد.

اطلاعاتی که مکی رفیعی دراختیار نیروهای عراقی قرار داد وبهانه تشدید تلاشهای این دولت درراستای اعمال حاکمیت این دولت براین پادگان ترویستی گردید آنگونه که از لابلای اخبار تاکنون منتشره می توان دسته بنده نمود بدین قراراست.

یکم _ ماموریت ناتمام تروریستی مکی رفیعی می تواند نشانگراین واقعیت باشد که فرقه تروریستی رجوی ازسال 2003 بدین سو درعملیات تروریستی این فرقه درعراق نقش داشته است.

دوم _ با توجه به اعترافات مکی رفیعی فرقه رجوی مقداری از اسلحه ومهمات خود را دراین قرارگاه پنهان نموده وبه نیروهای ائتلاف تحویل نداده است.

سوم _ بنا براعترافات مکی رفیعی _ سرکردگان فرقه رجوی دراسارتگاه اشرف با فشارهای روانی _ جسمی از جمله شکنجه وزندان درپی به اجبار کشاندن این اسیران جهت همچنان دراسارت نگاه داشتن اسیران تحت نام مقاومت! می باشند.

بنابرچنین اعترافاتی بود که ارتش عراق بخشی از ساختمان این اسارتگاه تحت نام بخش روابط را دراختیار خود گرفت _ دراین بخش ازقرارگاه اطلاعات محرمانه ارتباط فرقه رجوی با بقایای حزب بعث و سازمان القائده نگاهداری می گردید _ گرچه این فرقه طی پنج سال گذشته کلیه مستندات بیست سال جنایت وخیانت و عملیات تروریستی خودرا منهدم نموده است ولیکن مدارک بدست آمده از این بخش میتواند از ارتباط ونزدیکی فرقه رجوی با حقوق بگیران ومواجب بگیران این فرقه درعراق پرده برداری نماید.

بهرروی فرار مکی ربیعی سرکردگان این فرقه را با شرایط وخیم تری روبرونموده است زیرا اطلاعات این آخرین عضو گریخته این فرقه می تواند تمامی تبلیغات دروغین این فرقه را درسال میلادی تازه و پس از بدست گرفتن حفاظت این اردوگاه توسط دولت عراق از نیروهای ائتلاف کاملا نقش برآب نماید.

فرارچند روز پیش مکی رفیعی واعترافات واطلاعات ایشان می تواند همچنان نشان از این باشد که این فرقه با اراعاب وسرکوب وشکنجه این اسیران سعی می کند تا هرچند که می تواند این فروپاشی را به عقب اندازد _ اعتراف بسیار کم رنگ فرقه رجوی از این فرار موفقیت آمیز و درماندگی وسرگشتگی و عصبیت سران این فرقه همچنین نشان از این دارد که چهارچوب این تشکیلات تروریستی درهم ریخته ودر آینده باید منتظر فرار تعداد بیشتری از این اسیران بود.

بهرروی آنچه مسلم است درماه های پیش رو این اسارتگاه کاملا برچیده خواهد گردید واسیران این فرقه با آغوش خانواده های خود باز خواهند گشت واین سرانجام محتوم یک گروه مذهبی _ تروریستی است که مدت سی سال رودرروی مردم ایران ایستاد وبا اعمال خشونت وتروریسم وکشتار بعنوان یک گروه سرسپرده و مزدور وخائن جای خود را درتاریخ مبارزات مردم ایران به ثبت رسانید.

ماخسته اگرچه شب زماخسته تراست

تاریکی اگرچه دم بدم بیشتراست

تاریک ترین زمان هرشب اما

دانم که همان لحظه پیش از سحر است.

سحر نزدیک است….

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا