خانواده مهربان بالایی یکی از مجروحان درگیریهای اشرف، خواستار بازگشت وی شدند

خانواده بالایی دوسالی است که با انجمن نجات دفترگیلان ارتباط فعالی داشته ودارند ویکی ازخانواده های فعال وازاعضای انجمن نجات گیلان به حساب می آیند.
درگذشته توانستند ازطریق همین انجمن برای برادرانشان بنام های مهربان وکیومرث بالایی نامه بنویسند شایدکه بدینوسیله آنها بتوانند پس از24 سال جدایی وبی خبری پاسخ نامه خانواده را داده وازصحت وسلامتی خود خانواده ای را ازچشم انتظاری نجات بدهند. ولیکن سازمان مطلقا اجازه چنین نامه نگاری وحتی تماس تلفنی به آنان را نداد وتابحال ارتباط طرفین بکلی قطع بوده است.
خانواده مهربان بالایی یکی از مجروحان درگیریهای اشرف، خواستار بازگشت وی شدندواما درجریان درگیریهای اخیرفی مابین سازمان ونیروهای عراقی که با تحریک سران سازمان شروع وشدت عمل بیشتری پیدا کرد وبه کشته ومجروح شدن عده ای ازطرفین منجرشد، آقای مهربان بالایی نیز مجروح وتحت مداوای نیروهای عراقی قرارمیگیرد.
سازمان نیزمطابق معمول ازقول دفترشورای ملی مقاومت! اقدام به درج خبرجراحت مهربان بالایی نموده وبسیار مضحک وخنده دارمدعی میشود که مهربان بالایی که ازناحیه دست وپا تیرخورده ودراثرشدت خونریزی بیهوش هم شده، 14 روزدراعتصاب غذا نیزبسربرده طوریکه دوستانش ازاشرف ازاوخواستند که به اعتصاب غذایش پایان داده تا بتواند بزودی زود به اسارتگاه اشرف بازگردد!؟
خانواده چشم انتظاربالایی به مجرد اطلاع ازخبرنگران کننده جراحت عزیزشان سریعا خودرا به دفترانجمن گیلان رسانده وخواستندکه حول وضعیت مهربان بیشتربدانند وپس ازآنکه خبرمنتشرشده سازمان را به عینه دیدند به تعجب اظهارداشتند مجروحی که به توصیف سازمان که ازناحیه هردودست وپا تیرخورده ودراثرخونریزی شدید بیهوش هم شده که لابد توان خوردن ونوشیدن هم نداشته، پس چطورتوانسته به نقل ازاطلاعیه مزبوردر اعتصاب غذا هم بوده باشد!
بدین صورت این خانواده شجاع وآگاه به مسائل سازمان وترفندهایش برای دستیابی به مطامع قدرت پرستانه شخص رجوی، نامه ای به دفترانجمن نوشته واستمداد طلبیدند و خواستارتحویلگیری وبازگشت برادرمجروح خود به ایران وآغوش پرمهرخانواده خودشدند که عین نامه آقایان شادمان وعلی بالایی جهت اطلاع همگان بقرارزیردرج میشود.

خانواده مهربان بالایی یکی از مجروحان درگیریهای اشرف، خواستار بازگشت وی شدند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا