مریم رجوی

یک پیام ضد مردمی و شرم آور از مریم رجوی

مریم رجوی هم پیام نوروزی داد، این خانم شصت ساله که بیش از یک ششم عمرش رئیس جمهورخودخوانده بوده است ؛ بدون اینکه هیچگاه در معرض انتخاب قرار گرفته باشد(حتی از طرف اعضای مجاهدین و ساکنین پادگان اشرف) البته باید پیام نوروزی بدهد، این تنها اختیار و مسئولیتی که از ریاست جمهوری بودن در اختیار دارد، اما در پیام امسال مریم رجوی دشمنی اش با مردم را با غیظ و کینی هیستریک نشان داد.مریم رجوی با لباسی از ساتن و اتاقی تزئین شده با یونولیت و رنگهای پلاستیک سبز و سفید و صورتی پیام نوروزی اش را که یکهفته روی آن کار شده بود و سعی کرده بود حفظ کند قرائت کرد. مریم رجوی در پیام خودش شش بار از ایران نام برد که البته مردم ایرانی که او مدعی شده حامی مجاهدین هستند و یا از مجاهدین درس گرفته اند را هم محسوب شده که مطلقا ربطی به ایران ندارد، او شش بار از نوروز نام برد و شش بار از بهار، و باز هم البته نوروز مقاومت و بهارپیروزی که منظور فرقه و حاکمیت آن است را نباید به حساب نوروز و بهار میگذاشتم که گذاشتم. اما در مقابل مریم رجوی دوازده بار از اشرف نام برد، درست دو برابر ایران و بهار و نوروز، او با بیشرمی تمام میگوید: ـ سالی که گذشت سال قیام بود و سال اشرف. قیام‌ها که آخوندها می‌خواستند سرکوب و مهارش کنند راه و رسم اشرف را در پیش گرفت و اشرف، که می‌خواستند نابودش کنند، مشعل روشنایی‌بخش قیام‌ها شد مریم رجوی هنوز اعتراضات در ایران به جایی نرسیده،و هنوز تغاری نشکسته قصد کاسه لیسی و قصد دزدی کرده میگوید که اعتراضات مردمی در ایران از مجاهدین و اشرف نشئات گرفته است، شاید هم میخواهد با این حرف خشونت را در میان افراطیون دامن زده و بجای لیسیدن ماست از تغارشکسته،از آب گل آلود ماهی بگیرد.او معترضین و حتی شروع کنندگان تمام وقایع بعد از انتخابات در ایران را به فحش و تمسخر گرفته و خواهان کنار کشیدن رقباست. او میگوید: سالی که گذشت با خیزش چهارشنبه سوری پایان پرشراره‌یی داشت. باند مغلوب رژیم نیز که مردم را از شرکت در چهارشنبه سوری منع می‌کردند، پاسخ مناسبی دریافت کرد. او حتی پای کشته شدگان وقایع بعد از انتخابات را هم به میان کشیده و به خودش،فرقه اش و اشرف متصل میکند،. مریم رجوی از همه وقایع سال گذشته در ایران فقط به اشرف اشاره میکند و میگوید:.. ـ سالی که گذشت، سالِ پایداریِ پرشکوهِ اشرف بود البته او به عمد نمیگوید اشرفیها و میگوید اشرف،چرا که خیلی از اسیران اشرف فقط و فقط به این دلیل هنوز آنجا مانده اند که میخواهند تمام شدن سازمان و شکست نهایی را از نزدیک و با چشم ببینند و با لجاجت و غیظ میگویند حالا که آخر خط است کجا برویم. مریم رجوی نه تنها به اشرفی ها بلکه به تنفر عمومی و روز افزون مردم ایران نسبت به فرقه اش نیز چشم بسته و با وارونه نمایی میگوید:. و در سراسرِ سال، هر روز اشرف و پایداری‌اش پیروز و پرآوازه شد و به زنان و جوانان ایران، راه نشان داد که: اینک مقاومت به هر قیمت، این است راه نجات ایران، و این است راه حاکمیت مردم او به یک مشت دروغ و دغا که به نام مسعود رجوی منشر شده، بعنوان بزرگترین پدیده سال اشاره میکند ؛او میگوید: ـ سالی که گذشت، سال پیامها و آموزش‌های مسعود برای نسل جوان و رزمندگان انقلاب دمکراتیک در ایران بود. تا آنها بدانند که مقاومت ملت ایران که امروز آخوندها را به دام انداخته از کجا جوشیده است، از چه مسیری آمده و چگونه و چطور آینده را از آن خود می‌کند لازم به ذکر است که نگارنده تمام دروغگویی ها و تناقضات این به اصطلاح پیامها و آموزشها را با اسناد و مدارک در مطلبی با نام "سلسله ای از تحریف تاریخ و خدئه و دروغ براى فریب نسل جوان" برملا کرده که به تدریج در حال انتشار است.خانم رجوی از شوهرش بعنوان رهبر جنبش اجتماعی (کدام تحلیل درست،کدام محبوبیت، کدام روشن بینی و کدام تاثیر اجتماعی) نام میبرد و با پررویی میگوید:. پس باید بار دیگر خطاب به هموطنان و بخصوص قیام کنندگان، تکرار ‌کنم که: شما برای پیروزی، همه ظرفیتها و امکانات و الزامات سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی و به ویژه عنصرِ رهبری کننده آن را در اختیار دارید. خانم رجوی نه تنها از سابقه مزدوری اش برای صدام و نیز حمله از جانب گارد ریاست جمهوری به خاک ایران برائت نجسته و توبه یا انتقاد نمیکند،بلکه با وقاحتی بینظیر از مردم میخواهد که برای کشته شدگانش در پای سفره های هفت سین دعا کنند،کشته شدگان یا همان "شهیدان گمراه" شده که اغلب به نهایت خدعه و زور و دغل با سلاح های اهدایی صدام برای حفظ منافع و مطامع او به جنگ جوانان ایرانی در مرزها فرستاده شده اند. اما مردم بیگمان در پای سفره های هفت سین نه بیاد مجاهدین بودند نه به یاد مریم و مسعود ونه بیاد اشرف،چرا که خیلی ها نمیشناسندشان و خیلی ها به نیکی نمیشناسندشان ؛فقط خانواده های اسیران اشرف نشین در پای سفره های هفت سین بیاد اشرفی ها بودند و البته دعاهای آنان هم قطعا خوشایند مریم و مسعود و فرقه آنها نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا