مجاهدین خلق

فراخوان فرقه رجوی بمناسبت روز کارگر

فرقه تروریستی مجاهدین که خود ید طولائی در استثمار زنان و مردان ایرانی دارد و رکورد تازه ای در این زمینه به نسبت سایر احزاب و سازمانها از خود بجای گذاشته بمناسبت روز ۱۱ اردیبهشت ماه که روز کارگران جهان است دستور العملی صادر کرده و از کارگران و معلمان و دانشجویان خواسته یک خیزش یک هفته ای بر پا دارند. این بار اطلاعیه با نام سازمان مجاهدین صادر شده است زیرا رجوی نیک دریافته است که کسی به اوامر “رهبر کبیر انفلاب” توجه نمی کند و حرفش روی زمین می ماند بدین خاطر اطلاعیه با نام سازمان مربوطه صادر شده تا آبرو ریزی حاصل از بی توجی مردم به این فراخوان یقه رهبری را نگیرد و حرمت نداشته او مثلا حفظ شود. گویا امر بر اقای رجوی مشتبه شده و در عالم تنهائی و غربت غیبت طولانی فکر کرده که او باعث و بانی خیزش های چند ماهه اخیر بوده که جرأت کرده به سازمانش دستور دهد بمناسبت روز کارگر اطلاعیه صادر نماید. اطلاعیه از معلملن و دانشجویان در کنار کارگران دعوت کرده که آنها هم به مناسبت این روز بپاخیزند اگر معلمان را بتوانیم از سلک یقه سفید ها خارج کنیم و جزو کارگران بحساب آوریم معلوم نیست دانشجویان چه سنخیتی با کارگران دارند دانشجویان معمولا در روز دانشجو باید بپا خیزند و خواسته های صنفی و سیاسی خود را مطالبه کنند چه ربطی به روز کارگر دارد گویا فرقه اینجا کمی قاطی کرده است. فرقه تبه کار مجاهدین برای خود نقشی فرا مارکسیتی در حمایت از کارگران و نفی استثمار قائل است این نقش بدلیل ماهیت التقاطی فرقه مزبور می باشد که معجونی از اسلام و کمی از مارکسیسم در هم امیخته اند و نام آن را ایدئولوژی ناب توحیدی واسلام انقلابی گذاشته است و در اموزش های درون سازمانی این اصطلاح بسیار بکار برده می شود که سازمان مجاهدین چپ مارکسیسم است و مجاهدین ضد استثمار تر از مارکسیت ها هستند اما نه تنها این فرقه هرگز نتوانست نقش نمایندگی این طبقه را بعهده بگیرد بلکه اعضای خود را هم از کارمندی و معلمی و دانشجوئی به سطح کارگران اجرائی تقلیل داد و با کار بدنی شاق آنها را به استثمار کشانید و نه تنها جسم آنها را استثمار کرد بلکه روح و روان و عواطف انها را نیز بزنجیر کشید و انها را در حصار تنگ قلعه اشرف سالها زندانی کرد و از مواهب زندگی محروم ساخت. اگر سرمایه دار نیروی بازوی کارگر را استثمار می کند لااقل کارگر بعد از خروج از کارحانه به منزل خود و نزد زن و بچه اش می رود و دمی را آسوده در اختیار خود است اما چپ مارکسیست ها دمار از روزگار اعضای خود که هیچ گناهی جز عشق به وطن و ازادی ندارند دراورد. بیشترین استثمار در روابط مجاهدین در مورد زنان اعمال شده است و علاوه بر استثمار جنسیتی و روحی و محرومیت از فرزند و شوهر حقوق اولیه آنها نیز نقض شده و رحم بسیاری از آنها از بدنهایشان خارج شده است این نوع استثمار را هرگز سرمایه داران در حق زنان کارگر نکرده و نمی کنند اما در سازمان چپ تر از مارکسیت!! مجاهدین این امر اتفاق افتاده است. اطلاعیه از وضعیت بد اقتصادی و فساد و تبعیض در ایران می گوید این اشک تمساح برای انحراف افکار عمومی از روابط و مناسبات فاسد و استثماری درون قلعه اشرف است و گرنه اگر در ایران حتی بدتر از این هم باشد چه ربطی به مجاهدین ضد خلق و جاسوس بیگانه و سگ نگهبان امپریالیسم دارد. مردم ایران خود می دانند چگونه ار حقوق خود در دفاع کنند کما اینکه تا بحال کرده اند و رهبران خود را از درون خود حستجو می کنند و می سازند. پایان بخش اطلاعیه فرقه ضد حیات، با پیام مرگ تزئین شده همان “مرگ بادی” که تا بحال تنها عقده ها را تخلیه کرده و احساسات را دامن زده و مانع تعقل و تدبر برای اصلاح امور اینده گردیده است. کسانی که پیام اور مرگ اند هر گز نمی توانند به زندگی و سازندگی بیندیشند ما خواستار مرگ هیچ جنبنده ای نیستیم حتی مرگ دشمن مان اما خواستار اصلاح آنها هستیم.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا