جلوگیری از ملاقات خانواده ها

رجویهای ظالم و اعضاء مظلوم

هر بیننده ای فیلم تجمع خانواده ها در مقابل درب پادگان اشرف را مشاهده کند، لعنت و نفرین را به رهبری و سران سازمان می فرستد. خانواده هایی که با مشقات فراوان جهت ملاقات با فرزندانشان به عراق سفر می کنند.
ببینید وقاحت رهبری سازمان به کجا رسیده که مانع ملاقات خانواده با فرزندانشان می شود. مریم رجوی و آن شوهر بی غیرتش دست هر چه ظالم را از پشت بسته اند و به هیچ چیز غیر از حفظ بقای خودشان فکر نمی کنند. از طرفی به قول خودتان این ها خانواده های مجاهدین هستند اگر نبودند با آنها چکار می کردید. واقعا بایستی به خانواده ها دست مریزاد گفت که چگونه درب اسارتگاه رجوی را شکستند و وارد آن شدند و به رجوی گفتند تا فرزندانمان را آزاد نکنیم دست از شما نمی کشیم.
ای لعنت و نفرین بر آن شورای رهبری سرکوبگرت! ای رجوی! که از انسانیت بویی نبرده اید و از طرفی خرمگس خانم "مریم رجوی" که جهت جا انداختن خود در دل غربی ها به کشورهای مختلف سفر می کند. به قول خودش از خلق قهرمان ایران دفاع می کند گویا مردم ایران منتظر هستند که مریم رجوی از آنها دفاع کند آنهم در کنار بیگانگان که تره برای مردم ایران هم خورد نمی کنند و فقط به دنبال منافع خودشان هستند. ای ظالمان! دستگاه سازمانی شما آنقدر متزلزل و بی اساس است که تحمل خانواده ها را ندارید مطمئن باشید که همین خانواده ها قفل ابدیت را بر درب آن پادگان مخوف اشرفتان خواهند زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا