نمایش مسخره پناهندگی رجوی دجال !

مورخه 15-8-1389 در سیمای تروریستی سازمان نشست جمعی تشكیلات با ویدئو كنفرانس رجوی كه مربوط به 27 آذر 88 (سال گذشته) بود اجرا شد . رجوی در اوج بیشرمی خودش و نفراتش را پناهنده به امام حسین معرفی میكرد . او از پیشروی نمایندگان ارتشی دولت عراق در جلوی درب ورودی خشمگین بود و داد میزد با نشان دادن یك مینی بوس !! عراقی ادعا كرد : 20 ماشین برای بردن مجاهدین آورده بودند . بعد صحنه های تهیه خبر توسط خبرنگار ایرانی به نمایش گذاشته شد و……. . آری به هر حال همین مدعی دروغگو كه :
1- در زمان قبل سرنگونی صدام ودر زندانش (خروجی) اگر نفر زندانی تا ساعت 6 بعد از ظهر كار نمی كرد و شلغم نمی كاشت . شب مورد اذیت و شكنجه زندانبانان قرار گرفته و گفته میشد امروز از دو حبس اجباری تو كم نمی شود !!
2- برای هر نفر ناراضی جلسات ضد حقوق بشری مثل دیك و گاها با 500 نفر برگزار كرده و نفر را گاها تا تحقق سكته مغزی و حتی خودسوزی با نفت واحد صنفی هدایت می كردند .
3- در اقدامی خیانت كارانه به نوامیس حتی مردان تشكیلات رحم نكرده و هر گونه بی حرمتی و تجاوز را ایدئولوژیك می دانست .
4- به خانواده های مراجعت كننده در زمان صدام برای ملاقات می گفت چنین كسی در اینجا نیست و حالا همان مردان و زنان پیر و درمانده را عوامل دولت ایران خطاب كرده و ملاقات با آنان را گناهی نابخشودنی دانسته و از آن اقدام ممانعت بعمل می آورد .
5- فرزندان همین نفرات دلمرده را بسان یزیدیان از آنها تحت عنوان طلاق اجباری جداساخته كه سرنوشت بیسواد شدن و….. برای آنان رقم خورده است .
6- چندین بار همانند لشكری از ارتش صدام منفور مرد و زن و كودك كرد و مناطق شیعه را مورد تهاجم و كشتار قرارداده است .
7- دهها نوع انواع بیماری های روحی و روانی و جنسی را در میان افراد پیر و فرتوت ودرمانده خود ببار آورده است .
اینك در اوج وقاحت خود را مرید امام حسین جا میزند . هزاران لعنت خداو رسولش نثار تو وشكنجه گرانت باد . بترس از روزی كه بی شك زود هم خواهد بود و تو مثل صدام خائن از مخفیگاهت به بیرون كشانده شده ودر كنار سایر مسئولین تجاوز كار به حق و حقوق ملت بزرگوار ایران و حتی اعضای دربندت به كج راهه زندگی ننگینت اعتراف و مجازات خواهی شد .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.