مسعود رجوی

نمایش مسخره پناهندگی رجوی دجال!

مورخه 15-8-1389 در سیمای تروریستی سازمان نشست جمعی تشکیلات با ویدئو کنفرانس رجوی که مربوط به 27 آذر 88 (سال گذشته) بود اجرا شد. رجوی در اوج بیشرمی خودش و نفراتش را پناهنده به امام حسین معرفی میکرد. او از پیشروی نمایندگان ارتشی دولت عراق در جلوی درب ورودی خشمگین بود و داد میزد با نشان دادن یک مینی بوس!! عراقی ادعا کرد: 20 ماشین برای بردن مجاهدین آورده بودند. بعد صحنه های تهیه خبر توسط خبرنگار ایرانی به نمایش گذاشته شد و…… آری به هر حال همین مدعی دروغگو که:
1- در زمان قبل سرنگونی صدام ودر زندانش (خروجی) اگر نفر زندانی تا ساعت 6 بعد از ظهر کار نمی کرد و شلغم نمی کاشت. شب مورد اذیت و شکنجه زندانبانان قرار گرفته و گفته میشد امروز از دو حبس اجباری تو کم نمی شود!!
2- برای هر نفر ناراضی جلسات ضد حقوق بشری مثل دیک و گاها با 500 نفر برگزار کرده و نفر را گاها تا تحقق سکته مغزی و حتی خودسوزی با نفت واحد صنفی هدایت می کردند.
3- در اقدامی خیانت کارانه به نوامیس حتی مردان تشکیلات رحم نکرده و هر گونه بی حرمتی و تجاوز را ایدئولوژیک می دانست.
4- به خانواده های مراجعت کننده در زمان صدام برای ملاقات می گفت چنین کسی در اینجا نیست و حالا همان مردان و زنان پیر و درمانده را عوامل دولت ایران خطاب کرده و ملاقات با آنان را گناهی نابخشودنی دانسته و از آن اقدام ممانعت بعمل می آورد.
5- فرزندان همین نفرات دلمرده را بسان یزیدیان از آنها تحت عنوان طلاق اجباری جداساخته که سرنوشت بیسواد شدن و…. برای آنان رقم خورده است.
6- چندین بار همانند لشکری از ارتش صدام منفور مرد و زن و کودک کرد و مناطق شیعه را مورد تهاجم و کشتار قرارداده است.
7- دهها نوع انواع بیماری های روحی و روانی و جنسی را در میان افراد پیر و فرتوت ودرمانده خود ببار آورده است.
اینک در اوج وقاحت خود را مرید امام حسین جا میزند. هزاران لعنت خداو رسولش نثار تو وشکنجه گرانت باد. بترس از روزی که بی شک زود هم خواهد بود و تو مثل صدام خائن از مخفیگاهت به بیرون کشانده شده ودر کنار سایر مسئولین تجاوز کار به حق و حقوق ملت بزرگوار ایران و حتی اعضای دربندت به کج راهه زندگی ننگینت اعتراف و مجازات خواهی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا