محمد رضا گلی

  • فرقه گرایی مجاهدینفرقه - نشست های فرقه گرایی

    عاقبت نامه ای که برای رجوی نوشتم

    سال 87 بود که من یک نامه ای پر طول و تفصیل و انتقادی برای رجوی نوشتم. نامه مربوطه را به مسئول مقر 15 دادم. با این که شک داشتم نامه را به بالا منتقل کند اما به خودم گفتم من حرفهایم را می گویم…

دکمه بازگشت به بالا