کانون آوا

 • انجمن های مستقلاعـــــلام موجوديت

  اعـــــلام موجودیت” نمایندگی کانون آوا” در عراق

  در کمال خرسندی و خوشوقتی مایل هستیم که خبر تأسیس و اعـــــلام موجودیت"نمایندگی کانون آوا" عراق (شهر بغداد) را به اطلاع افکار عمومی و ایرانیان در آزاده، و احزاب و سازمـان های فرهنگـــی و سیاسـی، اجتماعی برسانیم. ما خود را مسئول میدانیم در هر نقطه…

 • انجمن های مستقلتاسیس نمایندگی کانون آوا در شهر Cergy فرانسه

  تاسیس نمایندگی کانون آوا در شهر Cergy فرانسه

  باتوجه به نزدیک شدن زمان تعیین تکلیف قرارگاه اشرف و حضور جداشدگان جدید سازمان مجاهدین در اروپا و نگرانی ما بابت تهدیداتی که ممکن است از طرف فرقه تروریستی مجاهدین دامن این پناهجویان را بگیرد و برای کمک هر چه بیشتر به آنان وظیفه خود…

 • کمپ اشرفنزدیک شدن زمان تعیین تکلیف قرارگاه اشرف توسط دولت عراق

  نزدیک شدن زمان تعیین تکلیف قرارگاه اشرف توسط دولت عراق

  آوا: با توجه به تصمیمات اخیر دولت عراق مبنی بر نزدیک شدن زمان تعیین تکلییف شدن قرارگاه اشرف و پایان تعهد دوساله (کمتر از 75 روز دیگر)، ما مجددا توجه تمامی مراجع بین المللی را به خطری که قربانی شدن بخشی از افراد قرارگاه اشرف…

 • اضمحلال فرقه رجوینگاهي بر آخرين وضعيت فرقه مجاهدين

  نگاهی بر آخرین وضعیت فرقه مجاهدین

  طی چند سال اخیر فرقه تلاشهای زیادی کرده و هزینه های گزافی پرداخته تا شاید بتواند خود را از لیست تروریستی اتحادیه اروپا،آمریکا و کانادا خارج نماید.علیرغم همکاری تعدادی از پارلمانترهای فرصت طلب و بی مسئولیت اروپائی و حمایت دولت استعمارگر پیر (انگلستان)از این فرقه،همچنان…

 • جنگ افروزینا امیدی برای تروریست های جنگ طلب

  نا امیدی برای تروریست های جنگ طلب

  تروریستهای شکست خورده در دو دهه پیش نقطه امیدشان که آمریکا به ایران حمله نظامی بکند که با صحبت ها و رفتارهای سران دولت امریکا دیگر امیدشان به یاس تبدیل گردیده و به گل نشسته است و فرقه مجاهدین که سالیان سال برای دشمنان مردم…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبدون تیتراژ

  بدون تیتراژ

  چند هفته ای بود که از نشستهای طعمه می گذشت و آخرین بحث برادر مسعود هم خیلی صدا کرده بود و همه باید این بحث را روی خود می بردند یا به عبارتی گذشته تشکیلاتی خود را با شاخص این بحث مرور می کردند.قرار هم…

 • فرقه گرایی مجاهدینوابستگی خانوادگی و عواطف انسانی بزرگترین مشکل مجاهدین

  وابستگی خانوادگی و عواطف انسانی بزرگترین مشکل مجاهدین

  مراجعه خانواده ها به قرارگاه اشرف جهت ملاقات عزیزان خود اگر چه با ممانعت فرقه مجاهدین روبرو می شود ولی نقطه امیدی برای اسیران این فرقه بوجود می آورد که کانون گرم خانوادهای آنان هنوز در پشت حصارهای قرارگاه اشرف وجود دارد و کسانی هستند…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویما کجائیم و تو کجا

  ما کجائیم و تو کجا

  روابط و مناسبات پوشالی و ضد انسانی در سازمان مجاهدین در قالب حرفها و شعارهای بی معنی و پوچ که برای سرپا نگاه داشتن این تشکیلات می باشد دارای واژه هایی خاص می باشد که برای بیرون از این روابط برده داری نوین کاملا غیر…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویدوران اسارت در کمپ امریکایی ها - قسمت سوم

  دوران اسارت در کمپ امریکایی ها – قسمت سوم

  امروز" سر جنت اسکی" پیرمرد رئیس آشپزخانه به چادر کناری ما آمد و نشست و با بچه ها گپ زدن، و وقتی بچه ها از شرایط اشرف برایش گفتند اصلا باور نمی کرد، بچه ها برایش تعریف کردند که برنامه غذایی آنجا چیست، بدون مقدمه…

 • انجمن های مستقلپاسخ کانون آوا به اظهارات الف- مینو سپهر

  پاسخ کانون آوا به اظهارات الف- مینو سپهر

  اندیشه گفتگو با سازمان مجاهدین از آن جهت ضروری است که در شرایط فعلی و با گذشت ربع قرن وابستگی مجاهدین آنان حرفی برای مردم ایران ندارند و باید کیسه خالی و اندیشه عقب مانده و ارتجاعی آنان هر چه بیشتر در سطحی گسترده تربا…

 • اضمحلال فرقه رجویبه مناسبت فرا رسیدن نوروز

  به مناسبت فرا رسیدن نوروز

  "سبزه" نماد بهار و طراوت و خرمی طبیعت و دلهای انسانهاست. با فرا رسیدن بهار حقد و حسد و کینه نیز از دلها بیرون می رود و سبزی طبیعت الهام بخش دلهای انسانها و پالایش روحی آنان می شود، در انیجا دیگر فرقه مفهومی ندارد…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویانتقال تعدادی از اسرای کمپ آمریکاییان تیپف توسط سازمان مجاهدین

  انتقال تعدادی از اسرای کمپ آمریکاییان تیپف توسط سازمان مجاهدین

  ورای هرگونه بحث سیاسی و با هر نیتی، آزادی انسانهای اسیر و انتقال آنان به خارج از خاک عراق تحت مسئولیت هر شخص و ارگانی حتی سازمان مجاهدین امری است انسانی که مورد تایید همه ایرانیان آزاده میباشد.

دکمه بازگشت به بالا