مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان غربی

گزارش دیدار خانواده های عضو انجمن نجات ارومیه با آقای قادر رحمانی

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیست ودوم و بیست وسوم شهریورماه سال 1384 در دو نوبت صبح و عصر خانواده های ساکن روستاها و شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی برای ملاقات با آقای قادر رحمانی که مدت بیست سال تحت اسارت فرقه رجوی بسر می برد و دو هفته…

یکی دیگر از رها شدگان فرقه رجوی به آغوش خانواده خود بازگشت

در مورخه 7/6/84 در ساعت ده صبح آقای قادر رحمانی یکی از رهاشدگان فرقه تروریستی رجوی که یک هفته پیش به همراه چهار نفر دیگر از جداشدگان فرقه مذکور به کشور بازگشته بودند در محل دفتر انجمن نجات شاخه استان آذربایجان غربی در فضایی پر احساس، پر شور…

اطلاعیه خانواده های عضو انجمن نجات آذربایجان غربی

ما خانواده های اعضای تحت اسارت فرقه خشن و تروریستی رجوی ضمن حمایت همه جانبه از گزارش بیست وهشت صفحه ای سازمان دیده بان حقوق بشر در محکومیت نقض گسترده حقوق انسانی نفرات مستقر در قرارگاه اشرف،افشای صادقانه ماهیت فاشیستی سازمان مجاهدین خلق را…

اطلاعیه جمعی ازرهاشد گان فرقه رجوی

ما نیروهای رها شده از سلطه فرقه تروریستی رجوی، از گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر مبنی بر محکومیت روابط درونی و شرایط غیر دموکراتیک، نقض وحشیانه حقوق انسانی،شکنجه سیستماتیک فیزیکی و روانی افراد حاضر در قرارگاه اشرف تقدیر و تشکر می نمائیم..ما…

همایش انجمن نجات در ارومیه

در تاریخ 28/12/83 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات آذربایجان غربی و با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در ارومیه برگزار گردید.