مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

در خواست پدر بهمن عتیقی از مقامات عراقی

ما شخص مسعود رجوی را مسبب اصلی قتل فرزندمان می دانیم، وبا توجه به شواهد وتهدیداتی که طی این مدت سازمان درحق خانواده ما اعمال کرده،خواهان برگزاری یک دادگاه علنی، با حضورشخص مسعود رجوی دراین دادگاه می باشیم. با توجه به مشکوک بودن نحوه قتل…

ملاقات اعضای انجمن نجات خوزستان با پدر آقای بهمن عتیقی

آقای عتیقی تاکید نمود که گزارشات منابع خبری سازمان درطی روزهای گذشته که عمدتا متناقض و ابهام برانگیز است به خوبی اثبات می کند که قتل بهمن عادی نبوده است. آقای عتیقی طی یک نامه به دادگستری عراق خواهان برگزاری یک دادگاه علنی با حضور شخص رجوی…

رهبران مجاهدین و جشن خون

مسعود ومریم رجوی که اید‍یولوژی خون را نمایندگی میکنند برعکس اصرار دارند که نیروها همچنان دراردوگاه اشرف بمانند تا با تکرار سناریوی تحریک و وادار کردن آنها به درگیری با نیروهای حفاظتی عراقی باز خون بریزند واز خون این قریانیان برای اهداف…

دیدارهای اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده های اندیمشک – قسمت دوم

آقای حاتمیان ضمن تشکر از حضور اعضای انجمن گفت: این سازمان با حقه بازی وشیادی خاصی ذهن اعضا را به اسارت گرفته است.من یکبار برای ملاقات با برادرم رفته بودم با بکارگیری تمام شیوه های کنترلی وهمچنین تبلیغات کذب سعی داشتند که روی من هم تآثیر…

دیدارهای اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده های اندیمشک – قسمت اول

اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان متشکل از آقایان حمید دهدار حسنی وعلی اکرامی وعلی سرخیان وخانم خبازان در دیداری صمیمی با اعضای انجمن در شهرستان اندیمشک حضور یافته و با خانواده های نصیری تیمور و ابراهیمی نژاد و رحیمی و رشیدی و کله جویی دیدار…

نامه جمعی از خانواده های متحصن جلوی پادگان اشرف

رهبران این سازمان و بخصوص خانم مریم رجوی بعد از قریب چندین سال همکاری نزدیک ومشارکت سیاسی ونظامی با دیکتاتور عراق صدام حسین در سرکوب و کشتار مردم عراق و دیگر احزاب و سازمانهای عراقی که برای آزادی برعلیه یکی از مخوف ترین رژیمهای سفاک و…

از تاورنی تا اشرف تناقض از حرف تا عمل

خانم رجوی لطفا برای یک بار هم که شده یک لحظه با خودتان صادق باشید وبگویید وقتی که در میتینگ تاورنی دم از آزادی میزدی دچارتناقض ولحظه نشدی که وقتی نیروهای تحت اسارت شما در پادگان اشرف سخنان شما را درباره آزادی میشنوند وبعد روی خودشان ببرند…

17 ژوئن افشای ماهیت واقعی سرکرده فراری فرقه رجوی

اعضا سازمان مجاهدین خلق مستقر در اشرف در آن روز متوجه خیانتی بزرگ ازسوی رهبرانشان گردیدند.اعضا ساده لوح سازمان که باور می داشتند سران سازمان نیز مانند خود آنها در اشرف بسر میبرند به یکباره متوجه گردیدند آنها ماهها پیش خاک عراق را ترک کرده…

جنگ فرمانداران دروغین سراوان در اشرف

عبدالقادر که خواب فرماندار شدن را نمی دید از اینکه یکشبه به چنین مقام مهمی انتخاب شده در خلوت خود سراز پا نمی شناخت.فردا صبح عبدالقادر در سالن غذا خوری پذیرش در حالیکه تعدادی از همشهریهای بلوچش به دورش حلقه زده بودن با آب وتاب تعریف می کرد…

فرقه رجوی سرابی بیش نیست

آید روزی بی حصار نه دیوار ونه سیاج ونه افسار شود روز فروریزد قلعه ویرانگه کرکس وکفتار کنده شوم زین دام مرگ خسته شدم زین حیله گر مکار فریفته آرمان نامقدسش گشتم افسوس ندانستم که خود بود خون خوار بیابان و آفتاب وحس غربت پرسه در دور…