مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

پیام تسلیت

با خبر شدیم حاجیه خانم صدیقه دهوندی مادر مهربان، دلسوخته و چشم انتظار دیگری از خانواده ی بزرگ انجمن نجات چشم از جهان فروبست و به لقاا... پیوست. ایشان با وجود کهولت سن، به همراه همسر و پدر پیر انجمن آقای حاج علی اصغر امیدی نقش بسیار موثری در…

پیام تسلیت

پیام تسلیت مطلع شديم آقاي باباعلي بحري پدر پير يكي از اعضاي انجمن نجات آقاي عليرضا بحري ، كه اخيراً از چنگال فرقه رجوي آزاد شده چشم از جهان فرو بست و به سراي باقي شتافت. ما اين مصيبت وارده را به فرزندان ايشان و خانوادة آقاي بحري و انجمن…

پیام تسلیت به خانواده بحری

مطلع شدیم آقای باباعلی بحری پدر پیر یکی از اعضای انجمن نجات آقای علیرضا بحری، که اخیراً از چنگال فرقه رجوی آزاد شده چشم از جهان فرو بست و به سرای باقی شتافت. ما این مصیبت وارده را به فرزندان ایشان و خانوادة آقای بحری و انجمن نجات تسلیت گفته…

پیام تسلیت به خانواده حاج خانیان

مطلع شدیم پدر پیرو صبور و چشم انتظار دیگری از خانواده بزرگ انجمن نجات حاج رجب حاج خانیان (پدر اسیر دربند فرقه رجوی، مریم حاج خانیان) چشم از جهان فروبست و به سرای باقی شتافت.او که سال ها چشم به راه جگرگوشگانش (دختر و نوه اش)بود در غم دوری و…

تلاش شما را می ستاییم

از زحمات و تلاش شما و سایر دوستان و مسئولین انجمن مرکز در برگزاری هر چه بهتر این همایش در دانشگاه اصفهان قدردانی می کنیم. - صادقانه باید بگوییم در راستای به تحقق رساندن اهداف و رسالت و مسئولیت انسانی که تک تک افراد جدا شده و خانواده بزرگ…

پیام تسلیت

پیام تسلیت به خانواده حاج خانیان مطلع شدیم پدر پیرو صبور و چشم انتظار دیگری از خانواده بزرگ انجمن نجات حاج رجب حاج خانیان ( پدر اسیر دربند فرقه رجوی، مریم حاج خانیان ) چشم از جهان فروبست و به سرای باقی شتافت.او که سال ها چشم به راه…

پیام تسلیت به خانواده خزایی

مطلع شدیم پدر بزرگوار"حاج جعفر قلی خزایی" به علت داغ فراق جگرگوشه اش محمد رضا خزایی که به مدت 20 سال در اسارت فرقه ی رجوی در قرارگاه اشرف اسیر است، چشم از جهان فروبست و جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایشان به همراه خانواده اش برای نجات فرزند…

نشست انجمن نجات در بابل

در تاریخ 11/10/83 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات مازندران با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در بابل برگزار گردید.

همایش انجمن نجات در بابل

در تاریخ 11/10/83 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات مازندران با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در بابل برگزار گردید.آقای ابراهیم خدابنده نیز در این مراسم حضور داشتند.