ایرج صالحی

از مسئولین انجمن نجات استان مازندران. جدا شده از فرقه رجوی در عراق. فعال در عرصه افشای ماهیت فرقه تروریستی رجوی

دکمه بازگشت به بالا