مسعود رجوی

مشکل رجوی با گفتن و بلند گفتن است نه با بلندگو ها

در طی ماه های اخیر ترجیع بند تمامی موضع گیری ها، اعتراضات، بیانیه ها، سخنرانی ها، مقالات، رسانه های سازمان، حامیان ریز و درشت اروپایی و آمریکایی، دولتمردان ورشکسته، مریم و مسعود رجوی، خلاصه از هر سو و سمت و تریبونی مدام بر نصب 180 عدد بلندگو در اطراف قرارگاه و به عنوان عامل شکنجه روانی ساکنین اشرف یاد می شود و تمام هم و غم آنها اصرار در برداشتن این بلندگوها است و خلاصه واژه بلندگو و ذکر عدد 180 به یک کلید واژه و جزیی از ادبیات نوشتاری، گفتاری، سیاسی، حقوقی، و… مجاهدین تبدیل شده است. اما متأسفانه به آن اندازه که جریان تبلیغاتی رجوی روی آن کلید کرده، اما کمتر کسی درباره این موضوع بظاهر ساده و بخصوص درباره چرایی اهمیت آن برای رجوی ها اشاره و توضیح داده است. البته آنگونه که رجویست ها ادعا می کنند بیشترین دلیل حساسیت شان روی بلندگو ها جنبه آزاردهنده صدای آنها است و مدعی اند این صداها آرامش و آسایش ساکنین اشرف را به هم ریخته است و به همین دلیل آن را جزو مصادیق شکنجه روانی تعبیر کرده اند. علیرغم اینکه معتقدم صداهای ناهنجار و بی دلیل می توانند عامل آزار روحی و روانی انسان بشوند، اما در این مورد بخصوص مایل هستم مسئله را از زاویه متفاوتی نگاه کنم. از این زاویه این صداهایی که از 180 بلندگو ادعایی پخش می شود، بر خلاف تصور او نه تنها آزاردهنده نیست که اگر نیک بنگریم، برای بسیاری ساکنین قرارگاه رجوی آرام بخش، امید دهنده، تلطیف کننده، حیات بخش و اما برای رجوی به زبان سرراست آزاردهنده و به قولی خانه خراب کن است. می خواهم تأکید کنم همه حساسیت و نگرانی و کینه و عداوت و بغض رجوی نه فی النفسه بخاطر صدای این بلندگو ها که فی الواقع بخاطر نفس ارتباطی است که از طریق این بلندگوها با آن سوی سیاج ها و دیوارهای قلعه الموت رجوی و مشخصاً با ساکنین آن برقرار می شود. آنچه رجوی و به درستی به شکنجه تعبیر می کند، به واقع آن صداهایی است که قریب به سه دهه توسط رجوی یا خفه شده، یا به انحاء مختلف سانسور و تحریف و تحقیر و تحریم و تعطیل شده است. از مرگ و میر بستگان ساکنین اشرف تا تولد و زایش های زندگی، تا سایر اتفاقات و تغییرات و تا هر اتفاق کوچک و بزرگ و حتی بعضاً تا مرگ والدین. تا دروغ هایی که رجوی در طی این همه سالها به خورد افراد سازمان داده است. این صداها در همین شکل و شمائل ابتدایی و حداقلی ارتباط با ساکنین اشرف پرده از بسیاری دروغ ها و فریب ها و نیرنگ بازی های رجوی ها بر می دارد و ساکنین اشرف را علیرغم محبوس بودن در زندان تشکیلات رجوی با واقعیت دنیای بیرون از قلعه با تمام غم ها و شادی و رنج ها و لذت های آن آشنا می کند. اهمیت این صداها و نجواها در این است که آن تصویر کاملاً کلیشه ای که رجوی چند دهه است در ذهن و روح قربانیان خود حک کرده به هم می ریزد و حداقل اینکه تردید را در تک تک وجود آنها زنده می کند. این بلندگوها و صداهایی که به زعم رجوی شکنجه تعبیر می شوند، در واقع پاره کننده تارهای عنکبوتی بر دست و پای ساکنین اشرف هستند و می توانند تمام رشته های رجوی را پنبه می کنند. این بلندگوها در واقع ساده ترین و ابتدایی ترین ابزار پدرها و مادرها و خواهرها و برادرها برای شکستن دستگاه و مناسبات پیچیده و فرقه ای رجوی است که با چنین ابزارهایی توانسته برده سازی کند. ارزش و اهمیت تقابل این سادگی و آن پیچیدگی که اتفاقاً رجوی خیلی به آن فخر می فروشد و از دستاوردهای مبارزاتی تاریخ معاصر قلمداد می کند، در این است که توانسته او را در موضع ضعف و ناتوانی و وادار به هذیان گویی کند. رجوی می بیند آن مناسباتی که سالها از طریق دستگاه و سیستم مجاب سازی ساخته و مهیا کرده، با کمترین نسیمی که از همین بلندگوها بر می خیزد، در حال از هم پاشیدن است. می بیند آن همه توجیهات و مغز شویی برای خراب کردن پل های عاطفی با دنیای پشت سر، این روزها با همین 180بلندگو در حال ترمیم و بازسازی شدن است، می بیند آن همه سالها تلاش برای کشیدن دیوارهای جدایی این روزها مثل یخ در حال آب شدن است. آن همه حائل زدایی با همین صداها دارند دوباره سر بر می آورند و به دست و پای او می پیچند. و خیلی حقایق دیگری که اهمیت آن ها را رجوی خیلی خوب و حتی بهتر از ما می داند. برای همین است که فعلاً ویر 180 بلندگو و شکنجه روانی گرفته است. با این حساب می توان ادعا کرد این بلندگوها رفته رفته دارند به طناب دار رجوی و در مقابل به نقطه امیدی برای رهایی، و نجات ساکنین اشرف تبدیل می شوند. حرف آخر اینکه چنانچه از اسم و صفت و کارکرد بلندگو استنباط می شود، تنها مشکل بلندگو این است که هر راست و دروغی را با صدای بلند می گوید، با این تفاوت که این بار رجوی از بلند گفتن حقیقت این دستگاه هراسناک و بیمناک است. اگر به زعم رجوی گفتن حقیقت به صدای بلند شکنجه روانی است، این دیگر مشکل شخصی رجوی با ابزارهایی است که تا حالا با آنها بلند دروغ می گفته و می گوید.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا