فرار اعضاء و درماندگی تشکیلات رجوی

عین الله شعبانی با 23 سال سابقه درتاریخ 2/3/90 از زندان مخوف اشرف گریخت و با فرار وی جمع نفراتی که در طی یکماه توانستند از این جهنم رجوی بگریزند به 14 نفر رسید. قبل از وی محمد رضا اسکاردی با 25 سال سابقه و ابوالفضل فریدونی با 8 سال و غفار بال افکنده با 7 سال توانسته بودند زنجیرهای اختناق رجوی را درهم شکسته و بهاران آزادی را تجربه کنند. این موج فرارها درشرایطی بوقوع می پیوندد که بنا بر اخبارموثق دریافتی مسئولین و عوامل سرکوبگر رجوی با ایجاد خاکریزهای بلند و سیم های خاردار دراطراف مقر و ایجاد پستهای ایست و بازرسی و تیمهای کمین تلاش کرده بودند که مانع از فرار اعضاء گردند. فرقه رجوی در وحشت از فرار اعضای ناراضی و بخصوص بعد ازحوادث 19 فروردین که منجر به افت روحیه دربین اعضاء گردید برتعداد نگهبانان دراطراف اضلاع پادگان افزوده ونگهبان هرموضع را از 2 نفر به 6 نفر وگاها 10 نفر افزایش داده است.همچنین برای کنترل بیشتر نگهبانان ازافراد با سابقه ازجمله باقر شعبانی؛ معاون هیئت اجرایی،اکبرعباسیان،عبدالله جعفرزاده،ازمسئولین رده بالا درموضع فرمانده درهرضلع استفاده می کند.ولی علیرغم تمامی این اقدامات وتشبثات احمقانه،موج فرار ازاسارتگاه اشرف ادامه دارد وتدابیرایذایی وشدت سرکوب واختناق عوامل رجوی نتوانسته کوچکترین خللی درمقابل عزم جزم واراده سترگ اسیران برای رهایی ایجاد کند.فرار 4 نفر درطی یک ماه به خوبی عمق پوسیدگی این تشکیلات جهنمی را برملا میسازد.بعد ازحوادث 19 فروردین که بیش از 35 نفرازاسیران دربند قربانی مطامع قدرت طلبانه رجوی شدند روحیه ها به شدت پائین آمد.واعضاء از تکرار حوادث احتمالی درآینده وبه قربانگاه رفتن تعداد دیگری بشدت نگرانند. به همین دلیل موج فرار از اسارتگاه اشرف روند روبه رشدی به خود گرفته است وتلاشهای مذبوحانه وتبلیغات دروغین عوامل رجوی سودی دربرندارد.آری دیگر دوران عوام فریبی نیروها به سرآمده ونمیتوان برای همیشه آنها را در زنجیر حصارهای عینی نگه داشت.اسارتگاه اشرف آبستن حوادث جدیدی است ودرآینده نزدیک شاهد فراربیشتراعضاء خواهیم بود.
25 سال دجالیت وفریب ونیرنگ رجوی عمرش به سر آمده وماهیت دروغین وی براعضاء اثبات شده است. رجوی باید این را بفهمد که عصر ما عصر کبیر آگاهی هاست، دیگر نمی توان خورشید آزادی وآگاهی را درپشت ابرهای دروغ و فریب پنهان کرد و ایجاد خاکریز وحصارها وسیاج نمی تواند درمقابل اراده سترگ اسیران دربند برای نیل به آزادی وانتخاب مسیر سرنوشت ایستادگی نماید.
پس تردید نباید کرد که شب تیره رجوی رفتنی وصبح آزادی درراه است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا