بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی

از دو عضو فرقه رجوی (آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی) که اخیرا از اسارتگاه اشرف فرار کرده و به خاک میهن بازگشتند و آزادی خود را بازیافتند، با حضور خانواده آنها و جمعی دیگر از خانواده اسرای اشرف و هم چنین تعدادی از بازگشته های سابق استان در دفتر انجمن نجات مازندران استقبال به عمل آمد.
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی
بازگشت آقایان محمدرضا گلی اسکاردی و عین الله شعبانی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.