مجاهدین بازیچه ای برای غرب

جنگ نرم و بازی با کارت مجاهدین

تروریسم افسار گسیخته ی مجاهدین در بیش از سه دهه راه به جایی نبرد. تشکیل ارتش به اصطلاح آزادیبخش تحت حمایت و ساپورت همه جانبه ی رژیم مستبد صدام نیز نتیجه ی مشخص و پیامدی نداشت. حمایت های محسوس و نامحسوس برخی از دولت های غربی به خصوص امریکا از مجاهدین نیز به نتیجه ای نرسید. در شرایط کنونی ماهیت خشونت طلبانه ی مجاهدین و سوابق تروریستی آن بر کسی پوشیده نیست. اما سرویس های امنیتی غربی و برخی از مقامات نئومحافظه کار و طیف راست افراطی امریکا سعی دارند در راستای اقدامات ضد ایرانی به شکلی نوین به مقابله و رویارویی با نظام سیاسی حاکم بر ایران بپردازند. رویکرد جنگ نرم و اتخاذ رهیافت نوین در سالهای اخیر بخشی از استراتژی امریکا در رابطه با ایران است. ضمنا در ماههای اخیر ارتباط تنگاتنگی بین محافل میلیتاریستی و راست افراطی امریکایی و موساد در مسیر اتخاذ اقدامات ضد ایرانی پدید آمده است.
رژیم اشغالگر قدس در این میان بازی پیچیده ای را آغاز کرده است. بهره گیری از مجاهدین برای آسیب زدن به منافع ملی ایران.
اما آنچه که مسلم است اینکه استراتژیست های امریکایی، رژیم اشغالگر قدس و نیز سیاستگذاران پنتاگون و سیا از راهبرد های گوناگونی در اقدامات ضد ایرانی در شرایط اخیر بهره می جویند. آنان از تهاجم نظامی علیه ایران کاملا در هراس اند زیرا از پیامدهای مخرب و گریزناپذیر آن شدیدا بیم و واهمه دارند.
مارک پالمر یکی از استراتژیست های معروف امریکایی و مدیر دپارتمان تحقیقاتی “مرکز سیاست خارجی سابان” در موسسه بروکینگز می باشد او عضو “کمیته خطر جاری” است و در گزارشی تحت عنوان “ایران- آمریکا، رهیافت جدید” معتقد است که ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده که دیگر نمی توان با یورش نظامی و جنگ (Hard War) آن را سرنگون کرد. بر این مبنا استراتژیست های امریکایی در پی طراحی جنگ سایبری و نرم بر علیه نظام سیاسی ایران هستند. تاکتیک های متنوع دکترین مهار، جنگ رسانه ای، ساماندهی و پیشتیبانی از نافرمانی مدنی در نهایت گسترش آشوب و هرج و مرج اجتماعی بخشی از اقدامات پیچیده و گسترده آنان است. بهره گیری از تکنیک های عملیات روانی و تبلیغی ایجاب می کند تا آنان در مقطع کنونی با توجه به ظرفیت گسترده ی مجاهدین برای جاسوسی و اقدامات ضد ایرانی در پس از انتقال عناصر مجاهدین به کمپ موقت ترانزیت و سپس خروج آنان از عراق، از کارت مجاهدین به شکلی پیچیده استفاده کنند.
ترور دانشمندان ایرانی و اعتراف مقامات امریکایی به استفاده موساد از عناصر مجاهدین پالس روشنی از طرح دراز مدتی ست که سیاستگذاران پنتاگون، سیا و سرویس جاسوسی موساد تدوین و عملی کرده اند.
به نظر می رسد تبیین و استفاده از راهکار منطقی و مبتنی بر اهداف مرحله ای و روشن در جلوگیری از طعمه شدن عناصر مجاهدین از سوی بیگانگان و دشمنان ملت بزرگ ایران در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بی شک یکی از تاثیر گذارترین و سازنده ترین اقدامات، گسترش فعالیت های انجمن نجات و خانواده ها به لحاظ کمی و هم کیفی در مسیر روشنگری و آگاهی بخشی عناصر مجاهدین است، که در حال حاضر و بتدریج به کمپ موقت ترانزیت منتقل می شوند تا زمینه ی جذب آنان به آغوش ملت ایران میسر گردد و امکان طعمه شدن آنان از سوی سرویس های جاسوسی غربی و موساد از بین برود.
آرش رضایی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا