اطلاعیه آریا ایران در باره کمپین رهایی از فرقه رجوی

از چند ماه پیش تا کنون، شخصیت ها و گروه های نو ظهوری از مجاهدین و شورا اعلام جدایی نموده و با درک عمیق از آنچه بر آنها و دیگران رفته است،به دفاع از آزادی خود و همقطاران اسیرشان ایستاده اند.شخصیت ها و گروه هایی که هر یک ارکان اصلی ساختار توتالیتر رجوی را برای آزادی خود،خانواده،خواهران و برادرانشان به چالش کشیده و پای انواع تهمت ها و افتراهای بی ربط مجاهدین ایستادند.از تیغ تهدید و ترور شخصیت گروه رجوی نهراسیده و از تلاش و کوشش باز نایستادند!

شاعر بزرگ معاصر اسماعیل وفا یغمایی، فعال حقوق بشر ایرج مصداقی، آقایان دکتر محمد رضا روحانی، دکتر کریم قصیم،خواهران اقبال و … از این زمره اند. صفی که با رسیدن به آگاهی، نتوانست نزد وجدان خویش برای سیاستها , رویکردها , کنش و واکنشهایی که در بحث , تصمیم و اجرای مطامع و خودکامگی رجوی مشارکتی نداشته، پاسخی جز اعلام جدایی و افشای مناسبات درونی آنان بیابد و با درد و اندوه حاصل چند دهه مسیر کج رفته را از خود و گذشته به زیر تیغ و جرح قرار دهد!

به گواهی تاریخ این عریان ترین حقیقتی است که اکنون از پرده ها برون آمده و در واکنش های هیستریک دست اندرکاران فرقه رجوی، نسبت به این درجه از آگاهی و اختیار، قد برافراشته و بعنوان پرچمی برای آزادی و استقلال اعضای محصور در عراق و سایر پایگاه های مجاهدین به اهتزاز در آمده است.

پرچمی که پدران و مادرانی با ۳۰ سال چشم انتظاری فرزندان خود در برابر انواع تهمت ها و در مقابل پادگان اشرف به دست گرفته بودند،اینک در کشورهای اروپایی و در قلب تشکیلات مجاهدین و شورا دست به دست می چرخد و ضمن نفی تمامیت باند رجوی، نوید آزادی و دیگر گونی می دهد.خانواده هایی که رجوی بیشرمانه آن ها را «سگ های زنجیری»، «مزدوران اطلاعاتی رژیم» و «خانواده الدنگ» نامید!

شیطان سازی و ترور شخصیت افراد مستقل توسط باند رجوی نشان می دهد که امروز اگر امکان و توان آن را داشت، یقینا جدایی خواهان را با ابزار آدم کشی از دم تیغ می گذراند.اما خوشا به حال تاریخ و بازمانده نسلی که رجوی به حراج برد،شجاعتی برای ایستادن و مقاومت ظهور نموده است که هیچ خنجر نامردی بر آن کارساز نیست.

بگذارید رجوی ما را مزدور،اطلاعاتی، جاسوس،سگ های زنجیری و خانواده الدنگ بنامد.کتاب ها بنویسد و از دارو دسته ایوبونه تا کتابخانه کنگره آمریکا شیطان سازی نموده و برای رفتن به دادگاه فراخوان بدهد.به ایشان که هنوز جرات نیافته از غیبت به حضور برسد، باید گفت هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد.وقت اش برسد،بدون دعوت در دادگاه حضور خواهیم داشت تا طراز مدعی و مشتی یاوه گو وزن و قدر یابد.و این مهم در تقدیر است!

افراد،شخصیت ها و گروه هایی که بصورت خودجوش به قید و بندهای تشکیلاتی مجاهدین و شورای وابسته به آن پشت پا زده،منافع فردی و زندگی خصوصی خود را در هجوم باند رجوی زیر تهدید قرار داده و با تشکیل گروه های مستقل و تلاش فردی، دل در گرو آزادی اعضای محصور نهاده اند را با هر گونه اختلاف فکری و نظری ارج می نهیم.

از کمپین و تلاش برای آزادی و استقلال اعضای گرفتار در مجاهدین و شورا حمایت نموده و با تلاش در کنار همه افرادی که به جنگ شخصی رجوی پاسخ منفی دادند،ایستاده ایم!

از چند ماه پیش تا کنون، شخصیت ها و گروه های نو ظهوری از مجاهدین و شورا اعلام جدایی نموده و با درک عمیق از آنچه بر آنها و دیگران رفته است،به دفاع از آزادی خود و همقطاران اسیرشان ایستاده اند.شخصیت ها و گروه هایی که هر یک ارکان اصلی ساختار توتالیتر رجوی را برای آزادی خود،خانواده،خواهران و برادرانشان به چالش کشیده و پای انواع تهمت ها و افتراهای بی ربط مجاهدین ایستادند.از تیغ تهدید و ترور شخصیت گروه رجوی نهراسیده و از تلاش و کوشش باز نایستادند!

شاعر بزرگ معاصر اسماعیل وفا یغمایی، فعال حقوق بشر ایرج مصداقی، آقایان دکتر محمد رضا روحانی، دکتر کریم قصیم،خواهران اقبال و … از این زمره اند. صفی که با رسیدن به آگاهی، نتوانست نزد وجدان خویش برای سیاستها , رویکردها , کنش و واکنشهایی که در بحث , تصمیم و اجرای مطامع و خودکامگی رجوی مشارکتی نداشته، پاسخی جز اعلام جدایی و افشای مناسبات درونی آنان بیابد و با درد و اندوه حاصل چند دهه مسیر کج رفته را از خود و گذشته به زیر تیغ و جرح قرار دهد!

به گواهی تاریخ این عریان ترین حقیقتی است که اکنون از پرده ها برون آمده و در واکنش های هیستریک دست اندرکاران فرقه رجوی، نسبت به این درجه از آگاهی و اختیار، قد برافراشته و بعنوان پرچمی برای آزادی و استقلال اعضای محصور در عراق و سایر پایگاه های مجاهدین به اهتزاز در آمده است.

پرچمی که پدران و مادرانی با ۳۰ سال چشم انتظاری فرزندان خود در برابر انواع تهمت ها و در مقابل پادگان اشرف به دست گرفته بودند،اینک در کشورهای اروپایی و در قلب تشکیلات مجاهدین و شورا دست به دست می چرخد و ضمن نفی تمامیت باند رجوی، نوید آزادی و دیگر گونی می دهد.خانواده هایی که رجوی بیشرمانه آن ها را «سگ های زنجیری»، «مزدوران اطلاعاتی رژیم» و «خانواده الدنگ» نامید!

شیطان سازی و ترور شخصیت افراد مستقل توسط باند رجوی نشان می دهد که امروز اگر امکان و توان آن را داشت، یقینا جدایی خواهان را با ابزار آدم کشی از دم تیغ می گذراند.اما خوشا به حال تاریخ و بازمانده نسلی که رجوی به حراج برد،شجاعتی برای ایستادن و مقاومت ظهور نموده است که هیچ خنجر نامردی بر آن کارساز نیست.

بگذارید رجوی ما را مزدور،اطلاعاتی، جاسوس،سگ های زنجیری و خانواده الدنگ بنامد.کتاب ها بنویسد و از دارو دسته ایوبونه تا کتابخانه کنگره آمریکا شیطان سازی نموده و برای رفتن به دادگاه فراخوان بدهد.به ایشان که هنوز جرات نیافته از غیبت به حضور برسد، باید گفت هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد.وقت اش برسد،بدون دعوت در دادگاه حضور خواهیم داشت تا طراز مدعی و مشتی یاوه گو وزن و قدر یابد.و این مهم در تقدیر است!

افراد،شخصیت ها و گروه هایی که بصورت خودجوش به قید و بندهای تشکیلاتی مجاهدین و شورای وابسته به آن پشت پا زده،منافع فردی و زندگی خصوصی خود را در هجوم باند رجوی زیر تهدید قرار داده و با تشکیل گروه های مستقل و تلاش فردی، دل در گرو آزادی اعضای محصور نهاده اند را با هر گونه اختلاف فکری و نظری ارج می نهیم.

از کمپین و تلاش برای آزادی و استقلال اعضای گرفتار در مجاهدین و شورا حمایت نموده و با تلاش در کنار همه افرادی که به جنگ شخصی رجوی پاسخ منفی دادند،ایستاده ایم!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا