تغییر مالکی، درد بی درمان فرقه ی رجوی را علاج نمیکند!

دردنیا آنقدر حادثه ومسائل درکار است که درنقل، تفسیر وحتی تحریف آنها، رسانه ای بیکار نمی ماند! هرچقدرهم که بیکاری موجود جهانی به یمن طمع ورزی یک درصدی های مسلط برجهان گسترده باشد، این بیکاری شامل رسانه هایی نیست که بدون احساس مسئولیت هر حرفی که به ذهنش برسد مطح کنند و رسانه های وابسته به رجوی ازمصادیق بارز اینگونه اشتغال زایی هاست.
بخصوص که این رسانه های نامبرده، وابسته به تشکل فرقه ای باشد وبرای خالی نبودن عریضه ومخصوصا امیدوار نگه داشتن هزاران اسیر خود در لیبرتی عراق، مجبور به انتشار اخبار بیشتر و تحلیل آنچنانی این خبرها باشد:
رقیب مجلس ما خود همیشه دل میبرد
علی الخصوص که پیرایه ای براو بستند!
بلی تغییر نخست وزیر عراق مالکی، سوژه ای بدست این رسانه های محتاج هرخبردرست ویا نادرست داده تا دراطراف آن به مانور پرداخته واخبار لحظه به لحظه ای مربوط به استعفای مالکی را پوشش داده ودلخوشی هایی بخود ووعده هایی به گروگانهای رجوی درلیبرتی بدهد.
اما ماهیت قضیه عبارت ازچیست؟
صورت خلاصه ی مطلب این است که فردی ازائتلاف شیعیان عراق، جای خود را به عضو دیگری ازاین ائتلاف بدهد وقبول داشته باشد که قانون اساسی عراق،  مقام نخست وزیری کشور را الی الابد به کسی نسپرده است وباید دیگرانی هم بیآیند وبرای نجات عراق ازبحران عمیقی که در درجه ی اول به نحوست اشغال و خرابی کشور بدست آمریکا ومتحدین نزدیکش گرفتار آنست، شانس خود را در حل و یا قابل تحمل تر کردن این بحران آزمایش کرده و عملکرد خود را در محک تجربه ی مردم عراق قرار بدهد و همین!
اما مشکل اینجاست که مجاهد نماهای ما قبول ندارند که قادر نیستند آب رفته را به جوی بازگردانند وهنوز خود را دراین مسئله که طبق قراردادهای چند جانبه مکلف به تخلیه ی اراضی عراق کرده اند، به نفهمی زده اند!
گویی که تغییر مالکی بمعنی ابقای اسیران لیبرتی درعراق ودخالت گسترده تر فرقه ی رجوی در حیات اجتماعی- سیاسی این کشور است! به چه دلیل؟ آنهم روشن نیست!
هر دولتی درعراق که بر سر کار آید، موظف به اجرای قوانین عراق است و بموجب همین قوانین است که سازمان مجاهدین خلق تروریست شمرده شده و مانند هر سازمان تروریستی دیگرملزم به خروج از عراق هستند!
پس اینهمه هیاهو وجنجال بخاطر تغییر نخست وزیر عراق که امری طبیعی است، برای چیست؟ راستش را بخواهید برای هیچ چیز!
رهبران فرقه ی رجوی ورسانه های پرجنجال آنها دعوایی برسر هیچ براه انداخته اند ودرصدد ایجاد طوفانی در یک فنجان آب هستند نه بیشتر!
توصیه ی ما به این هموطنان مسخ شده این است که بیش ازاین درصدد ادامه ی اسارت فرزندان فریب خورده ی " خلق ایران" درلیبرتی نباشند که اصرار براین دیوانگی سبب ایجاد کینه و کدورت بیشتر بین شما واعضای خانواده ی این سه هزار نفر میشود که این موضوع پرونده ی اتهامی شما درپیشگاه "خلق قهرمان" را سنگین تر کرده وآخر وعاقبت ننگ آلود تری برای شما خواهد داشت!
سعید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا