با نحوه ی اعلام این خبر،خودتان قبول دارید که تروریست هستید!

خطاب به سران فرقه ی رجوی:
"هلاکت یک مقام فرمانداری رژیم در ایرانشهر- بهرام باشنده: یک مقام فرمانداری رژیم در ایرانشهر که روز شنبه هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفته و زخمی شده بود، در بیمارستان به هلاکت رسید. به گزارش خبرگزاری اطلاعات آخوندی افراد مسلح که لباس مأموران شهرداری را به تن داشتند به‌محض خروج باشنده از منزل او را با «‌کلت کمری» هدف قرار دادند ".
خبر فوق بی کم کاست ازوبسایت رسمی گروه مافیایی رجوی برداشته شده وبا استعمال کلمات زشتی مانند " هلاکت " که درآن بکار رفته، بخوبی میتوان دریافت که این گروه منحط را سر دست کشیدن از ترور و… نیست واگر حالا دندان هایش کشیده شده وجرات ترور آشکار درداخل کشور راندارد، احیانا بعضی ازکارهایش را زیر پوشش گروه های تکفیری مانند جیش العدل انجام میدهد وهنوز میل ترور وکشتار را ازخود نزدوده است!
این شک وشبهه ی ما درانجام اقدامات تروریستی نهان ازطرف این فرقه ی خونخوار بدانجهت قابل تامل است که پاکستان مهمترین کشوری بود که افراد رجوی به آنجا رفته وسپس به عراق و… اعزام میشدند!
درهرصورت استعمال صرف ادبیات تروریستی که نوشته های این فرقه مملو از آنست، نیت ومیل واقعی آنها را برای انجام ترورهای مجدد در شرایط مهیا بودن امکانات، آ شکارا به ثبوت میرساند وبه مدارک بیشتری دراین خصوص احتیاجی وجود ندارد!
حالاست که ملاحظه میکنیم که وارد یا خارج شدن یک گروه از لیست تروریستی آمریکا، دارای چه اعتبار وشامل چه اسراری است!
برخورد آمریکا با این مسائل طوری است که به سادگی میتوان دریافت که ازنظر این دولت سلطه گر جهانی، تروریست ها بردو دسته ی خوب وبد تقسیم شده اند وتروریست های بد همان هایی هستند که برای رهائی کشور خود ازچنبره ی اجنبی های طماع واشغالگر مبارزه میکنند وباید که نابود شوند!
اما تروریست های خوبی هم وجود دارند که حرکاتشان بنفع هیئت حاکمه ی  آمریکا بوده وبایستی ازاین لیست خارج شده وحتی مورد تلطیف واقع شوند که این مورد درمورد مجاهد نماهای ما اتفاق افتاد!
 بلی، سازمان موصوف به مجاهدین خلق ایران ازدسته ی اخیر و درمجموعه ی تروریست های خوب بوده که بدنبال دهه ها دریوزگی و جاسوسی بنفع این نظام سلطه گر جهانی، مفتخر به خروج ازاین لیست آمریکا گردیده است!
هم وطنان فرقوی من!
آیا یک کارمند درسطح فرمانداری شهر کوچکی مانند ایرانشهر جزو " خلق" بحساب نمیآید که مرگ جانگدازش اینهمه موجب مسرت رجوی سانان گردد؟
اگر این قبیل افراد که درداخل مجموعه ی اقشار متوسط وزیر متوسط 90 درصدی قرار دارند، جزو اقشار " خلق" بحساب نیآیند، پس این خلق قهرمان کجاست؟
نکند شما چند درصد برخورداران ومرفهین بی درد را " خلق قهرمان" میدانید وبرای آنها مجاهده میکنید؟
پس فرق شما با سران حکومتی آمریکا و مخصوصا کنگره ی آن که تنها از حمایت 7درصد مردم برخوردار هستند، درچیست؟
با این حساب آیا ما نمیتوانیم دولت آمریکا و… را که ازمنافع این اقلیت ناچیز دفاع میکنند، به لقب  " سازمان مجاهدین خلق آمریکا " مفتخر کنیم؟
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا