خانواده ها

آیا میدانی فرزندت نیما الان 30 بهار را چشم انتظار پشت سر گذاشته؟

در بحبوحه جنگ تحمیلی هشت ساله و تجاوز صدام ملعون به خاک وطن همه وهمه ازکیان مملکت خود به دفاع برخاستند و با افتخار لباس رزم به تن کردند و سرسختانه جنگیدند که امروزه مردمان ایران زمین به آن همه رزم وفداکاری فرزندان خود فخرمی فروشند والبته که امنیت وآرامش کنونی خود را مدیون رزم آوران وبخصوص شهیدان آن صحنه های شکوهمند هستند.
سمیع ناظری ازجمله آن رزم آوران صحنه های نبرد بود که درحین خدمت وجنگاوری به اسارت دشمن درآمد و همسر و نیما یگانه فرزندش غم جانکاهی را به جان  خریدند ولیکن به  خدا توکل کردند که درنبود سمیع خود آنچنانکه شایسته است امورات زندگی را حل وفصل کنند.
آنان چشم انتظارهم ماندند شاید که درسرفصل تبادل اسرا بتوانند عزیزشان را درآغوش بفشارند ولی سرنوشت طور دیگری رقم خورد وسمیع ناجوانمردانه دراثریک معامله کثیف رجوی وصدام به گروگان یک تشکیلات مافیایی قرارگرفت طوری که دیگرنتوانست حتی برای همسرونیمای خود نامه بنویسد وبدینسان بود که ازاسارتی به اسارتی دیگردرآمد وبه واسطه رجوی زندانی شد.
این خانواده اصالتا اردبیلی هستند وچون طهمورث ساکن وشاغل دررشت است برای رهایی برادرش بسیارتلاش نموده است که شماری ازنامه هایش درسایت نجات اطلاع رسانی شده است.

طهمورت که یک فرهنگی فهیم وبا جنبه ای است اینبار درملاقات با آقارضا در دفترانجمن نجات گیلان بدون مقدمه وموخره ای سراصل مطلب میرود ومیگوید
" خودم سرکارکرد مخرب فرقه ها خیلی مطالعه داشته ام ولیکن باورکنید فرقه رجوی موسوم به مجاهدین خلق درخیانت وجنایت رودست همه فرقه ها بلند شده وهمتایی ندارد. به نظرم القاعده وداعش و… باید که درخصوص خیانت وجنایت وآدم ربایی وآدم کشی ازرجوی درس بگیرند تا خبره شوند. مگرمیشود که درعصرتکنولوژی برتر و ارتباطات پیشرفته و عصرآگاهی یک زندانی همچون برادرم سمیع پیدا بشود که درگذر نزدیک به سه دهه نتواند یک تماس تلفنی با همسروفرزندش بگیرد وخبرسلامتی بدهد!؟ من که چنین خیانت وجنایت رهبرفرقه یعنی شخص رجوی ملعون را نمی فهمم ونمیتوانم هضم کنم. سابق برشما ازگیلان خیلیها ازجمله حمید حاجی پور؛ اکبرمحبی و محمدباقرکشاورز و شماری دیگربه آغوش خانواده هاشان بازگشتند ومن موفق شدم با تمام آنان دیدارودیالوگ داشته باشم وازبرادراسیرم خبرگیری بکنم.جالب اینستکه جملگی آنان حتی خود شما به من گوشزد کرده اید که سمیع را ازنزدیک دیده اید ومی شناختید وخیلی هم تمایل داشته  که به نزد خانواده اش بازگردد ومن ماندم که رجوی خائن چرا وچگونه آنان را دراسارت خودش نگهداشته است وازسازمان های حقوق بشری تاکنون کسی هم نتوانسته قدم خیروانساندوستانه جدی برایشان بردارد. حال که شنیدم شماری دیگربه آلبانی انتقال داده شدند خواستم که به سمیع بگویم که آیا میدانی که فرزندت نیما 30 ساله شده وهنوزکه هنوزاست دررویای درآغوش کشیدن پدرش لحظه شماری میکند؟ پس زودی به خود بیا واندک تامل کن وازشررجوی خود را برهان وخانواده ای را ازچشم انتظاری دربیار. الباقی صحبتها بماند درهنگامه دیدارحضوری درخاک وطن وکانون گرم وپرمهرخانواده."
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا