فرقه ی رجوی چیزی جز جام زهر نمیشناسد!

آقای مهرداد هرسینی که بیشتر از سایر اضلاع رجوی ها مطلب مینویسد، این روزها هم نوشته ای با تیتر " جام زهرهمه‌پرسی “ نوشته ورسانه های باند رجوی آنرا منتشر کرده اند.
دراین نوشته آمده است:
 " سرانجام آخوند روحانی از سر استیصال و درماندگی به آنچه نباید در نظام ولایت‌فقیه بیان می‌نمود، اعتراف کرد و موضوع برگزاری”همه‌پرسی“ را به جان دستگاه به‌شدت ضربه خورده و هراسان نظام آخوندی انداخت. به‌یقین طرح موضوع ”همه‌پرسی“ از سوی ”مسئول قوه مجریه“ در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان اصلاً و ابداً ”فی سبیل الله“ نبوده است. اعلان این خواسته از سوی ”دولت تدبیر و امید“ که هیچ بنی بشری به آن امیدی نبسته است، اولاً خود بهترین بینه‌ بر قفل شدن و به بن‌بست رسیدن رژیم آخوندی است و ثانیاً آینه‌ای است از جنگ قدرت و شقه و شکاف فزاینده در درون نظام ولایت‌فقیه که اکنون خود را در نوک هرم رهبری رژیم به نمایش می‌گذارد ".
خیلی جالب است که این شخص که سعی میشود بعنوان یک تحلیلگر سیاسی در وبسایت های رجوی معرفی وتبلیغ شود ویا خود اشتهای زیادی برای بدست آوردن ولیمه ازسفره ی مملو از طعام های حرام رجوی دارد، فراموش کرده است که جمهوری اسلامی با رفراندوم برسمیت شناخته شد ودر سال 68 نیز برای اصلاح پاره ای ازمواد قانون اساسی از " همه پرسی " استفاده شد واین بدان معنی است که ایران دوران جمهوری اسلامی با مسئله ای بنام " همه پرسی " بیگانه نیست وانجام این عمل یک پدیده ی نوظهوری بشمار نمیآید!
اما به خود مسئله ی " همه پرسی " هم که برسیم، این مسئله دربیشتر کشورها- سوای عربستان و… که دوست عزیز رجوی هاست – انجام شده ومیشود و حادثه ای ناشناخته نیست!
به موضوع بحث آقای هرسینی که می رسیم تنها بیان این نکته را کافی میدانیم که موضوع همه پرسی درقانون اساسی ایران پیش بینی شده وبه رسمیت شناخته شده است و بنابراین تعجب ابراز شده ی نامبرده بیمورد است!
هرسینی می نویسد:
" اکنون آخوند روحانی به عینه می‌بیند که ولی‌فقیه عملاً تمامی سیاست‌های او را به بن‌بست کشانده است. برای نمونه درحالی‌که روحانی به دنبال سازش در مذاکرات اتمی و ختم این قضیه با عقب‌نشینی است، این خامنه‌ای است که همواره بر این روند ترمز زده و هرروز با علم کردن خواسته جدیدی، عملاً مذاکرات را به بن‌بست می‌کشاند. خامنه‌ای اصلاً خواهان تعامل با جامعه بین‌المللی نیست. ترجمان سخنان خامنه‌ای همان است که ”شما بروید مذاکره کنید و من هم بمب اتمی خودم را می‌سازم“.
بارها اعلام شده که ولی فقیه با این مذاکرات مخالفتی ندارد وحتی خود مسولین مذاکرات، بارها تشکر وقدردانی خود را ازاین همکاری رهبری اعلام نموده اند واگر شما بن بستی درمذاکرات می بینید، مطمئن باشید که این بن بست مفروض براثر زیاده خواهی طرف مقابل است وگرنه هیچ عضوی ازاعضای آژانس همکاری ای در سطح ومرتبه ی ایران با آن انجام نداده است!
اگر مذاکرات واقعا برسر مسئله ی هسته ای است، دنبالچه ای نباید به موضوع بست که فرقه ی رجوی همواره ازاربابان خود میخواهد که  همواره این دنبالچه ها را ببندند واگر طرف مقابل بستن این دنبالچه ها واما واگرهای غیر مرتبط با مسائل هسته ای را بسته ودنبال میکند وحل مسئله را مشکل وطولانی میکند، این تقصیر ایران نیست وایران وصی وقیم صغیری بنام آمریکا نمیباشد!
دیگران ساخت این بمب اتمی ادعایی شما را قبول ندارند وشما بعنوان آش همیشه داغ تر ازکاسه هستید که برای دریوزگی در برابر سلطه گران که رهبران  وبنیانگزاران اولیه ی تان با آن (امپریالیزم) مخالف  بودند، این ادعای سخیف را بطور روزانه مطرح میکنید و ظاهرا که اگر ازبمب خرفی نزنید، خواب شبانه ازچشمان حسرت بارتان – حسرت برای کسب قدرت با ادوات خارجی ها- میپرد!
مهرداد خان به نوشته ی خود چنین ادامه میدهد:
" همچنین سخنان آخوند روحانی و روضه‌خوانی‌های وی بر سر” قبری“ که در آن مرده‌ای نخوابیده، اعتراف متولیان رژیمی است که اکنون به زبان اشهد خود اذعان می‌کنند، با این وضعیت چشم‌اندازی برای بقای این نظام متصور نیست. حداقل بخشی از نظام آخوندی یعنی باند رفسنجانی- روحانی به عینه به این نقطه رسیده‌اند که خامنه‌ای مسبب اصلی تمامی این شکست‌ها است و در صورت ادامه این روش، وی کل نظام آخوندی را با تمامی باندها و دسته‌های درونی‌اش به باد خواهد داد ".
خوب این تفسیر کج ومعوج شماست که کسی نمیتواند متعرض شود وجلوی آنرا بگیرد، اما من بعنوان یک ساکن وطن خود، این امر را که درموارد مهم که حکومت یا دولت، بهر دلیلی مشکلی را نمیتواند حل کند ویا موضوع بگونه ایست که کسب نظر مردم، مشکل را بهتر حل میکند  ومشروعیت بیشتری به مسئله ی مطرح وتایید شده دررفراندم، میبخشد،  درخواست " همه پرسی" را عیب وایرادی برای یک دولت نمیدانم وبلکه طرح مسائلی مانند " همه پرسی " را یک عمل دموکراتیک میدانم که البته در مطابقت با قوانین موجود میتواند عملی شود!
پیشنهاد من این است که شما خود را هم درمعرض قضاوت مردم قراردهید وسئوالم این است که اگر مردم با دولت وحکومت بشرحی که گفته اید مخالفند، چرا از شنیدن  " همه پرسی" آنهم در سطح یک طرح ودرخواست، دلواپسید؟
باز ازنوشته ی آقای هرسینی میخوانیم:
" به این نکته نیز باید اشاره کرد که بیرون زدن شقه و شکاف در نظام آخوندی از طریق طرح ”همه‌پرسی“ نه اولین آن بوده و نه آخرین آن خواهد بود. خاطرمان هست که برای نخستین بار، اولین رئیس‌جمهور خمینی نیز چنین درخواستی را مطرح کرده بود. پاسخ خمینی در آن ایام همین پاسخ خامنه‌ای بود. حمل و هجوم به وی و سردادن شعارهای ”…باید گردد “.
دراین مورد باید گفت که امام خمینی تنها رهبر انقلاب نبود وبلکه موقعیت ممتاز بنیانگزاری جمهوری اسلامی را داشت ودر شرایط آن زمان که رفراندوم اولی به تازگی ها انجام شده بود و دهها دلیل دیگر، میتوانست چنین حرف هایی بزند ودیدیم که این نظر او با مخالفت مردم روبرو نشد وبنابراین شما به سراغ مردم بروید وازآنها انتقاد کنید که برای برگزاری رفراندوم درخواستی نکرده وازدرخواست کنندگان هم حمایت نکردند.
عجب نامردمانی بودند این " خلق قهرمان"!  
مطلب هرسینی چنین ادامه مییابد:
" به‌هرحال طرح رفراندوم از سوی آخوند روحانی به‌مانند زلزله‌ای در درون رژیم صدا کرده است و بدین ترتیب رئیس‌جمهور حکومت با این درخواست به‌یقین ضربه بزرگی بر”پاشنه آشیل“ خامنه‌ای زده است. وحشت ولی‌فقیه همان رأی واقعی مردم و انتخابات و همه‌پرسی است، همان نکته‌ای که خانم رجوی به‌عنوان یکی از راهکارهای کنار زدن ”دیکتاتوری ولی‌فقیه“ سال‌ها پیش و البته تحت نظارت سازمان ملل متحد ارائه داده‌اند. حال می‌بینیم که رژیم به چه درجه از استیصال رسیده است که رئیس‌جمهور آن با زبان اشهد خود به این خواسته به‌حق مردم که آینه تنفر و انزجار جامعه از نظام آخوندی است، اعتراف می‌کند ".
 اتفاقا رهبرباصطلاح شما " رژیم " است که بعد از طی مراحلی باید فرمان برگزاری این رفراندوم را صادر کند واگر رژیم را دچار زلزله بکند که خیلی ساده این فرمان را صادر نمیکند ومجبور به تحمل این زلزله نمیشود!!
دیگر اینکه مریم رجوی دارای آن وزنه، قدرت، پایگاه اجتماعی و… صلاحیتی نیست که تقاضای برگزاری رفراندوم بکند که اگر کرده است میدانسته که حرفی بی ربط وبرای مصرف داخلی و با لحاظ اینکه حرف مفت مالیات ندارد، در راستای فریب شما ولیبرتی نشینان اسیر زده است!
درهر صورت چه همه پرسی ای درکار باشد ونباشد، نتایجی داشته یا نداشته باشد، هیچ نفعی را برای شما اسرای رجوی ندارد!
توصیه ی برادرانه ام بشما، خواندن تاریخ وبازخواندن آن وکسب سواد سیاسی است که مجبور نشوید باگفتن ازهر دری سخنی، مضحکه ی مردم قرار گیرید!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا