حضور خانواده فاطمه قاسمی ازاسیران دربند ذهنی فرقه رجوی دردفتر انجمن نجات خوزستان

مورخه 8/7/94 خانم شهلا قاسمی بعد ازاطلاع ازانتقال خواهرش فاطمه به کشور آلبانی برای کسب اطمینان ازصحت این خبرازطرف خانواده اش به دفتر انجمن نجات خوزستان آمد.

اعضای انجمن ضمن خوش آمدگویی به خانم قاسمی به ایشان گفتند خوشبختانه خبرصحت دارد وخواهرتان به همراه تعدادی دیگر ازاسیران دراواسط  شهریورماه به کشور آلبانی منتقل شده است که باید این موضوع را که به یمن تلاش خانواده ها وافشاگری های اعضای جداشده ازفرقه پیش آمده را به فال نیک گرفت.اعضای انجمن نجات درادامه توضیح دادند: رجوی جنایتکارطی سالیان با ایجاد مناسبات خفقان آوروبا به کارگیری روش های کنترل مخرب ذهن به همراه تهدید،سرکوب وسانسوردراسارتگاه های خود درکشورعراق همه اسیران دربند را ازداشتن حق انتخاب آزادنه برای تعیین مسیر زندگی بهتر محروم کرده بود که یقینا با قدم گذاشتن هرکدام ازاسیران دربند به دنیای آزاد شرایط برای رهایی کامل آنها ازقید وبند فرقه رجوی بیشترفراهم خواهد شد.همانطورکه تعدادی از اسیران قبل ازاین بعد ازرفتن به آلبانی توانستند با پی بردن به واقعیت ها ی بیرون ازمناسبات فرقه خود را ازدام فرقه نجات داده وزندگی جدیدی را برای خود آغازکنند.

خانم شهلا قاسمی توضیح داد متاسفانه خواهرم فاطمه به همراه همسرش حمید خسروی سال 71یا 72 بود که با گذاشتن دخترنوزادشان  نزد خواهر دیگرم ازایران خارج شدند البته اول به ما گفتند برای کاری به اصفهان می رویم وبرمی گردیم که بعد ازمدتی متوجه شدیم خبری ازآنها نیست وما نگران این موضوع شدیم که چه اتفاقی برای آنها اتفاده،تا اینکه مدتها بعد خبردارشدیم به عراق ونزد گروه رجوی ازخدا بی خبر رفتند که این مسئله باعث تعجب ما شده بود که به چه دلیل خواهرم فاطمه دخترچند روزه خود را به نام فروغ تنها گذاشت وبه سرزمینی نامعلومی رفت! وی حتی تا کنون  هیچ تماسی با ما نگرفته  که لااقل ازوضعیت دخترش باخبرشود! ما که ازعلت اینکارفاطمه بی خبر بودیم وباعث شده بود که تا مدتها همه ما ازوی متنفرباشیم.تا اینکه بعد ازتوضیحات افرادی مثل خود شما که ازگروه منفور رجوی نجات پیدا کرده بودید متوجه شدیم که خواهرم به همراه همسرش قربانی یک توطئه کثیف شدند  . ولی با این حال هنوزهم باورکنید  برای ما قابل هضم نیست که چرا خواهرم چنین تصمیمی را گرفت که حاضر شود حتی جگرگوشه تازه متولدشده اش را بگذارد وبرود  ! آیا واقعا حق دخترفاطمه این بود که بدون دیدن احساس محبت ومهرپدرومادر بزرگ شود؟! امیدوارم الان که فاطمه به خارج ازعراق رفته به خودش بیآید وازخودش بپرسد این سالها که دخترش را تنها گذاشت ورفت درمقابل چه چیزی به دست آورده است؟ اما ازآنجائیکه که هیچ خانواده ایی نمی تواند عزیزوهم خون خود را با هراشتباهی که کرده فراموش کند به همین خاطر می خواهم به خواهرم این پیام را برسانم که اگراو روزی با گرفتن تصمیم غلط  فرزند وخانواده اش را رها کرد ورفت الان با فکرکردن وگرفتن تصمیم درست می تواند اشتباهش را جبران کند و راه بازگشت وبرگشتن نزد خانواده ودخترش هنوز وجود دارد.هرچند برای دخترفاطمه  که الان بزرگ شده ومشغول گذراندن تحصیلات دانشگاهی است پذیرش این موضوع که به چه دلیل پدرومادرش اورا درحالیکه نوزاد بوده گذاشته ورفتند وباعث شدند که این همه سال او ازنعمت داشتن پدرومادربالای سرخود محروم باشد سخت است  .

اعضای انجمن نجات ضمن ابرازهمدردی با خانواده آقای قاسمی گفتند متاسفانه تنها خواهروداماد شما نبودند که قربانی توطئه کثیف فریبکاری رجوی شیاد شدند.یقینا اگر امثال خواهرشما قبل ازپیوستن به فرقه منحوس رجوی کوچکترین آگاهی وشناختی نسبت به ماهیت آنها داشتند چنین سرنوشتی را  پیدا نمی کردند. اعضای انجمن همچنین با دادن توضیحاتی درباره مناسبات درونی فرقه رجوی ازجمله بحث طلاق اجباری به خانم قاسمی  گفتند متاسفانه رهایی ازدام فرقه برای تمامی اعضا بخصوص برای زنانی که درمناسبات فرقه آن هم درکشوری غریب بودند به راحتی امکان پذیر نبود.رجوی علیرغم تمامی ادعاهایش درمورد حقوق زنان به رذیلانه ترین شکل برای پیشبرد امورات فرقه اش ازآنها سوء استفاده می کرد.به همین خاطرمی بینیم که تعداد کمی اززنان اسیر موفق به رهایی ازفرقه شدند ومتاسفانه زنان اسیری درفرقه بودند که درپروسه های مختلف به خاطرعدم تمکین ازسران فرقه واینکه دیگر نمی خواستند درمناسبات کثیف رجوی باشند به طرق مختلف توسط مسئولین وعوامل رجوی کشته یا سربه نیست شدند و کسی هم خبردارنشد! واین موضوع دردناک را بعدها زنانی مثل خانم بتول سلطانی  که موفق به فرارازفرقه شدند فاش کردند..بنابراین هرچند خواهرشما وبقیه اسیران دربند فرقه سرنوشت تلخی درمسیر زندگی با بودن درمناسبات جهنمی رجوی طی کردند ولی  امیدواریم که اوو بقیه اسیران دربند که موفق به خروج ازعراق شدند بتواند با استفاده ازشرایط  جدید درکشور آلبانی واینکه دیگر سران فرقه نمی توانند با دست بازبا آنها رفتارکنند نهایت بهره را برای رهایی کامل خود ازفرقه ببرند. همانطور که تعدای ازاسیران قبل ازاین به کشور آلبانی منتقل شده بودند با اتخاذ تصمیم درست توانستند خود را بطور کامل ازدام فرقه نجات دهند. البته باید این نکته را یاد آورشویم که هنوز مسئولیت ما به عنوان اعضای جداشده درکسوت انجمن نجات وشما به عنوان خانواده برای رهایی کامل  خواهرتان ازافکارواندیشه های مخرب فرقه رجوی تمام نشده چون  یکی ازنکاطی که باعث می شود خواهرتان هنوز درافکاررجوی سیرکند وبه نوعی هنوزهم وابسته فرقه باشد این است که فکر کند خانواده اش اورا نمی خواهند ویا ازاو متنفرهستند. به همین خاطر باید این پیام را به هرطریق ممکن به او برسانید که شما هنوزاورا دوست دارید ومی خواهید علیرغم اشتباهی که کرده به آغوش خانواده ونزد دخترش برگردد.

درپایان این دیدارخانم قاسمی گفت حقیقتا تا این اندازه ازابعاد ظلم وجنایتی که رجوی برخواهرم  وبقیه افراد اسیرروا داشته مطلع نبودم وبا وجود شنیدن توضیحات قبلی درباره جنایات رجوی بازدرگوشه ذهنم هنوزخواهرم را سرزنش می کردم ولی با اشرافی که الان به ابعاد جنایات رجوی پیدا کردم به این یقین کامل رسیدم  که خواهرم قربانی توطئه این گروه شده که بایستی به هرطریق ممکن به او کمک کنیم تا  نجات پیدا کند. بنابراین ازاین به بعد به همراه بقیه خانواده ام ازهرگونه تلاش برای بازگرداندن خواهرم فاطمه به زندگی عادی خودش دریغ نخواهیم کرد وباز به خواهرم فاطمه می گویم که دوستش داریم وبرگرد که دخترت منتظراست تا بعد ازسالیان مهرومحبت مادری را احساس کند واین خواهش را ازاو دارم که بیش ازاین دخترش را ازنعمت محبت مادری  محروم نکند. برگرد که تورا دوست داریم  .

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا