وارونه نمایی

ای مرگ براین” مماشات” که رجوی را زجر کش میکند!

درادامه ی تعیین تکلیف نمودن های باندرجوی به همه ی جهان!!! آقای حسین یعقوبی نامی وارد صفحات اینترنتی رجوی شده تا ضمن ابراز تنفر از " مماشات – به معنی عدم اجرای فرامین رجوی)، با جعل وقایع سوریه وعوض کردن جای ظلم ومظلوم- مدافع وطن ازمتجاوز- خط مشی مصوبه ی مغز بیمار رجوی را برای جهانیان اعلام کند!

نوشته ی این پادوی رجوی " سیاست مماشات غرب و تراژدی انسانی در سوریه " نام دارد که من قسمت هایی ازاین امرونهی به جهانیان را ذکر کرده وبه بررسی کوتاه آن میپردازم!

"… در ۱۸ مارس ۲۰۱۱ صدها تن از مردم درآ برای نشان دادن خشم فروخورده سالیان خود به خیابان های شهر ریخته و اینچنین شعله های قیام برافروخته می گردد. رژیم اسد پاسخ اعتراض مسالمت آمیز مردم را با خشونت می دهد و در نتیجه چهار تن از معترضین کشته می شوند. روز خاکسپاری این شهدا خود به تظاهراتی دیگر تبدیل می گردد و شعله های قیام شهرهای دیگر را فرا می گیرد. مثل همه مستبدین برای دیکاتور فکل کراواتی تحصیل کرده در غرب نیز این معترضین "تروریست" و "عوامل خارجی" هستند! او برای جا انداختن این دروغ تبلیغاتی بنیادگراهای اسلامی را از زندان ها آزاد می کند و تمام تلاش خود را جهت براه انداختن جنگ فرقه ای و بدنام کردن مردم معترض بکار می گیرد. ماشین کشتار اسد بی رحمانه به کشتار مردم بی دفاع دست میزند، جنبش رادیکالیزه می گردد و ارتش آزاد سوریه پا می گیرد. بسیاری از افسران وطن پرست صفوف خود را از دیکتاتور خون آشام جدا کرده و به مردم و ارتش آزاد سوریه می پیوندند ".

برسطوراول این چند پاراگاف ایرادی وارد نیست و بشار اسد میبایست برخورد محترمانه ای با تظاهرات مسالمت آمیز مردم می کرد وازدست زدن به خشونت جلوگیری می نمود!

اما همین ارتش آزاد سوریه وکسانی که دل درگرو اجرای امیال نئوکان ها داشته ودرصدد ماهی گرفتن ازآب گل آلود داشتند، باکمک غرب سلطه گر وبافوریت تمام، این جنبش مسالمت آمیز را تبدیل به اقدامات خشن وتروریستی تمام عیار کرده ومردم مسالمت جوی حق طلب را ازصحنه رانده ودراصل صدای آنها را درگلو خفه کرده وستم بزرگی درحق آنها رواداشت که دراین صورت گناه بزرگ این آدم کشی و آوارگی ویرانی به گردن این ارتش آزاد است واشتباه اولیه ی بشار اسد- که اتفاقا تلاش زیادی برای جبران این اشتباهات خود کرد و انعطاف های قابل توجهی ازخود نشان داد-  هیچ توجیهی برای آنها درست نمیکند!

ارتش آزاد؟! سوریه نقشی درحد شکست انقلاب بهار سوریه داشته وبدتر اینکه درمواقع مقتضی به یک منبع نیروی حاضر وآماده برای داعش شد وبهتر است که " ابو داعش" نامیده شود!

عملکرد حافظ وبشار اسد دراین دهه ها نشان داد که آنها هرچه که بودند وهستند، ابدا میلی به فرقه گرایی وجنگ فرقه ای درسوریه نداشته وهمواره برعلیه آن مبارزه می کردند و اتفاقا یکی ازرژیم هایی درمنطقه بودند که با فرقه گرایان خط ونشان داشتند و ادعاهای خلاف وابستگان رجوی دراین مورد، مسموع نیست!

درقسمت دیگر مقاله ی آقای یعقوبی میخوانیم:

" نقش رژیم آخوندی در کشتار مردم بی دفاع سوریه  …علاوه بر ارسال سلاح و صرف هزینه های نجومی برای بقای رژیم اسد از سفره مردم محروم ایران، رژیم آخوندی با بکار گیری اهرم شانتاژ ساخت سلاح اتمی جامعه جهانی را از یاری رساندن به رزمندگان سوری و در نتیجه شرکت فعال در سرنگونی بشار اسد نیز برحذر می دارد. شایان ذکر است که بعد از کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع سوریه از طریق بکارگیری سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد و تصمیم جامعه جهانی برای پایان دادن به تراژدی مردم سوریه، این رژیم ایران بود که با تهدید خروج از مذاکرات هسته ای مانع اقدام نظامی بر علیه اسد گردید. اما رژیم ایران به این هم بسنده نکرد و برای فریب افکار عمومی، بویژه برای اثرگذاری در سیاست غرب در ارتباط با سوریه، در خفا به تقویت همه جانبه وحشی گریهای داعش و گروه های مشابه در سوریه پرداخت تا به این توهم دامن زند که گویی بدون رژیم اسد سوریه و منطقه به تسلط اینگونه نیروها درخواهد آمد و بنابراین برای حل بحران سوریه چاره ای جز دیالوگ با اسد و در نهایت حفظ حکومتش متصور نخواهد بود ".

ایران هرگز بمب اتمی نداشت تا کسی را تهدید کند که دست به حکومت بشار اسد نزنند. این ادعا مضحک وبیشرمانه است وتاکنون هم ندیده ایم مثلا کسی درمقابل تهدیدات پاکستان دارای بمب اتمی به زانو درآید!

اتهام استفاده از سلاح های هسته ای به طرف مقابل بشار اسد، بیشتر وارد است تا به شخص او!

بشار اسد دربرابر پیشنهاد متحدین اش، حاضر به برچیدن تمامی زرادخانه های شیمیایی خود شد ودرمقابل، تکفیری ها وارتش آزادی ها، ابدا کار متقابلی انجام ندادند ودرعوض گاز ساردین از ترکیه وارد کرده وبرعلیه مردم وارتش سوریه بکار بردند وحتی کارگاه هایی هم دراین مورد ایجاد کردند که گزارشگر سازمان ملل متحد هم باین موضوع اشاره داشته که متاسفانه رسانه های مسلط جهانی تحت سلطه ی " مرداک" های صهیونیست، این خبر مهم انعکاس واقعی خود را نیافت!

درباره ی نحوه ی پیدایش، اهداف  ومخصوصا امکانات مالی داعش، زیاد صحبت شده وبا این وجود، خواننده ی علاقمند را به خواندن نقل قولی که دررفرنس مطلب میآید، توجه میدهم[i]

آقای یعقوبی مینویسد:

" حملات جنایتکارانه روسیه به سوریه – بمباران روزهای اخیر روسیه بر علیه مواضع رزمندگان سوری منجمله نشان از طرح مشترک رژیم آخوندی و روسیه دارد…حالا پوتین تلاش دارد افکار عمومی را از اکراین منحرف نموده و در چالش های بزرگ جهانی به عنوان یک قدرت جهانی ایفای نقش کند و به ائتلاف ضد داعش که ۶۰ کشور جهان به آن تعلق دارند، باز گردد؛ مشروط بر اینکه اوباما دوباره با او به آشتی بنشیند."حملات مرگبار روسیه بر علیه مواضع رزمندگان سوریه البته نیات فریبکارانه پوتین را برملا نموده و آنطور که انتظار می رفت روشن شد که هدف از حملات هوایی تنها حفظ منافع روسیه و نجات بشار اسد از سقوط بوده و نه شرکت در ائتلاف ضد داعش ".

این ناتو هست که اکراین متمدن وصنعتی را بدست فاشیست ها سپرد ونه روسیه!

بحران اکراین به علت سلطه گری ناتو بوجود آمده وآنها هستند که باید جوابگوی این طمع ورزی های بی پایان خود باشند.

ضمنا شما هم مانند من سخنان افشاگرانه ی پوتین دراجلاس اخیر سازمان ملل متحد را شنیدید که آمریکا ودیگران را متهم به " مماشات " با داعش  و… کرد وگفت که اگر واقعا میخواهید بااین حرامزاده ی غربی مبارزه کنید، ما پیشاپیش شما را همراهی خواهیم کرد.

روسیه معتقد است که تنها ارتش سوریه میتواند مبارزه ی کارساز با داعش نماید وبنابراین حفظ بشار اسد دراین موقعیت، ازنظر تحلیل روسیه کاری درست است!

دوباره میخوانیم:

" سیاست مماشات آمریکا -… سناتورهای پر نفوذ مک کین و لیندزی گراهام در یک موضع گیری مشترک در اینباره اعلام کردند: "اکنون رژیم اسد خط قرمز اعلام شده توسط پرزیدنت اوباما را رد کرده است؛ حالا بحث بر سر اعتبار ایالات متحده است؛ اکنون زمان اقدام قاطع تر فرا رسیده. مک کین خواستار کمک تسلیحاتی به رزمندگان سوری از جمله سلاح های ضد تانک و سلاح های ضد هوایی برای حفاظت از حریم هوایی آپوزیسیون شد." (روزنامه تاتس آلمان آگوست ۲۰۱۳ شماره۵۰۶۵۳۶۸).

همین که مک کین وشرکا ازطرحی حمایت کنند، ماهیت پلید وضدانسانی آن پیشاپیش روشن است!

ضمنا، به نظر میرسد که این توبمیری ها ازآن تو بمیری های قبلی نیست وشیوه ی بمباران داعش نشان داد که این سلاح ها هم که داعش به وفور دراختیار داشت، چندان کار ساز نبوده وهمراه سلاح های داعش منهدم خواهد شد!

مماشاتی در کار نبوده واین تحلیل نخبگان حکومتی آمریکاست که  با لحاظ سندرم عراق، خود را چندان درگیر مستقیم هر جنگی نکند وجنگ های نیابتی به راه بیاندازد که انداخته  وظاهراً دیگران هم بیکار نبوده وراه های مبارزه با این جنگ های نیابتی را آموخته اند!!

"…سخنان روز چهارشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ سناتور جان مک‌کین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در ارتباط با دخالت نظامی روسیه در سوریه و کشتار غیرنظامیان در این باره گواه همین واقعیت است: "شکی نیست که این بشار اسد بود که داعش را به‌وجود آورده است. اوباما سالیان است که می‌گوید اسد باید برود ولی کاری نکرده که ما را به این خواسته نزدیک کند. بر روی ویرانه‌های سیاست خارجی این دولت، اکنون ولادیمیر پوتین ایستاده است به مانند اوکراین و هر جای دیگر، وی بی‌عملی این دولت اوباما را می‌بیند و کاملاً سو استفاده می‌کند ".

وسرانجام اینکه:

" اما چاره کار در کجاست؟ – پایان فاجعه انسانی در سوریه که امروز توجه افکار عمومی جهان را به خود معطوف ساخته است تنها در سرنگونی رژیم بشار اسد است که بی تردید صلح و آرامش را با خود به ارمغان خواهد داشت. شرط لازم و کافی این مهم اما حمایت همه جانبه کشورهای غربی و آمریکا از رزمندگان ارتش آزاد سوریه و قطع دستان خونین رژیم آخوندی در سوریه است. لازمه تحقق این امر، ختم سیاست مماشات غرب با رژیم آخوندی و به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران است ".

ارتش آزاد؟! سوریه به حد کافی به رسمیت شناخته شده است که البته این رسمی شدن ازطرف مردم نیست!

آیا شما هم به حد کافی ازطرف افکار عمومی جهان به رسمیت شناخته شده اید که نصف کار حل شده باشد وبرای نصف دیگرش که " خلق قهرمان " ایران است، من صرف انرژی کرده و به رسمیت تان بشناسانم؟

یا نظر " خلق قهرمان ایران" اهمیتی ندارد و حل نصف اولیه ی موضوع، برایتان کافی است؟!

صابر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا