حمایت مریم رجوی، مشروعیت خواسته های آذربایجانی ها را خدشه دار میکند!

درسوء استفاده ازرنجش بزرگی که براثر پخش قسمتی از فیلم " فیتیله" که برای تعداد کثیری از مردم آذربایجان بوجود آمده، باند رجوی شب وروز نمی شناسد و به پخش اخبار راست ودروغی که مرتبط با تحرکات واعتراضات مدنی آنها مشغول است.
خانم مریم رجوی که نخود هرآش است ورئیس جمهور برگزیده ی رجوی معلوم الحال،  مثل همیشه راسا وارد میدان شده وضمن ستودن نقش آذربایجانی ها در مقاطع مختلف تاریخ ایران، ازاعتراضات آنها – که هرچه هم بود میدانی درآن برای بیان  آمال و ادبیات رجوی وجود نداشت- به مدافعه پرداخت!
او مانند یک رئیس جمهور مقتدر!!! از سایر مردم ایران نیز خواست که به آذربایجانی ها بپیوندند وحکومت را سرنگون کنند ولابد او وهمسر مجهول المکان خزیده درغارش را به سلطنت ایران منصوب کنند!
مریم رجوی درقسمتی از بیانیه اش آورده است:
".. مردم بزرگی که ستارخان و حنیف نژاد و سردار خیابانی را به جامعه ایران تقدیم کرده اند، بدون تردید پیشتاز سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و استقرار دمکراسی و پایان دادن به تبعیض و سرکوب قومی و مذهبی خواهند بود ".
اگر ستارخان، حنیف نژاد و…، دارای خصیصه های مثبتی با مضمون اتکا به قدرت مردم ولحاظ نظر ومنافع آنها، مردان بزرگی بشمار میروند، اگر آنها با امپریالیزم دوران وایادی داخلی آنها به مبارزه برخاسته وجان خود رادراین راه ازدست دادند، بمعنی آنست که اگر زنده بودند، باید به مبارزه با امپریالیزم، استبداد و عوامل داخلی فعلی آن می پرداختند که تشکیلات شما هم بخاطر عملکرد مستبدانه و همکاری با خونریز ترین جناح های امپریالیزم وارد نبرد می شدند وازطرف شما به لقب " مزدوری" مفتخر میشدند!
بگذریم ازاینکه همه ی فارس ها، مسعود رجوی نبوده وهمه ی ترک ها هم ستارخان و… نمیتوانند باشند، ذکر این موضوع حائز اهمییت است که مردم معترض آذربایجان در اعتراضات مدنی اخیر خود، ابدا نامی از سازمان شما ودیگر اپوزیسیون نیآورده ونشان دادند که وجودتان را بعنوان یک اپوزیسیون وحتی یک عامل تاثیر گذار وحقیر تر ازآن بعنوان دارنده ی  یک رسانه، ابدا برسمیت نشناخته ونقاط مشترکی بین خود وشما نمی بینند.
آنها حتی این افتخار را بشما ندادند که برعلیه تان هم شعاری بدهند وبدین ترتیب بود که ترتیب اثری به اعلام حمایت ها و بیانیه پراکنی های شما نداده وبه سختی تحقیر وتنبیه تان کردند!
آب یک آذربایجانی با آنهمه سنت های دموکراتیک یکصد ساله اش و اهمییتی که برای وطن، ناموس وخانواده ی خود قایل است، با آب شما بعنوان مستبدان، ناقضان حریم خانواده ها وتساهل گران ناموسی، دریک جوی روان نمیشود وبیهوده خود را بزحمت نیاندازید وفکر نان کنید که خربزه را درعین اینکه آب است، گران نیز هست!
 نهایت اینکه دخالت شما درامور آذربایجانی ها، مشروعیت حرکات اعتراضی آنها را مورد سئوال قرار میدهد!!
سیروس غضنفری عضو منشعب فرقه رجوی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا