وارونه نمایی

فرزاد مددزاده و میانه روی فرقه ی رجوی!

این همولایتی ما باوجود اینکه 5سال ازعمر خود را درزندان به هدر داده، هنوز هم نمیداند که فرد را با لباس وحتی حرف هایش نمیتوان مورد قضاوت قرار داد.
طفلک دچار دگم اندیشی است وفکر میکند که عملکرد افراد را شکل واندازه ی  لباس آنها تعیین میکند وازاین روست که از درک سیرتطورات تاریخی، وضعیت اقشار وطبقات جامعه وساختار اقتصادی… آن درهر مرحله، محروم است!
نه اینکه عقل وشعور نداشته باشد! نه ابدا اینطور نیست!
اوگرفتار تفکر فرقوی (سیاه وسفید دیدن امور) است و فکر میکند که مثلا روحانیون که دارای لباس متحد الشکلی هستند، عین هم اند و وابسته به طبقه ی خاص نبوده وهمه از منافع یک قشر وطبقه حمایت میکنند!!
ازنظر او شیخ محمد خیابانیها، آیت اله زنجانی ها، آیت اله طالقانی ها و… ازمنافع طبقات واقشاری حمایت میکردند که مثلا سید ضیاء الدین طباطبائی ها، بهبهانی ها و… (همکاران شاه درکودتای ننگین 28 مرداد و…) مینمودند  وفرقی بین آنها نیست!
این همولایتی ما، بطور صریحی منکر حقایق تاریخی میشود که اگر این کار معرفتی است باید مطالعه کند واگر عمدی باشد که خائن به " خلق قهرمان ایران " شمرده میشود!
آیا اواطلاعی ازنقش بزرگ ومردمی الهیات رهائی بخش درآمریکای لاتین دارد ویا تفاوت آشکار پاپ فعلی با اسلاف او را نمیبیند؟!
او درنوشته ای که " آخوند مدره یک سراب و رؤیاست " نام دارد آورده است:
"…نویسنده مقاله می نویسد که یک فعال سازمان مجاهدین خلق ایران, جنبش اصولی اپوزیسیون ایران بوده که میانه روهایی هستند که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی می‌باشند و تجاوزات رژیم فعلی را افشا می کنند. وی 5سال به‌عنوان یک زندانی عقیدتی در زندان بود ".
توجه کنید!
او طرفدار مجاهدینی بوده که جنبش اصولی اپوزیسیون ایران مینامدش!
اگر فرقه ی رجوی یک جنبش اصولی است، کدامیک از جناح های اپوزیسیون غیر اصولی میباشند؟
دلایل این اصولی وغیر اصولی بودنها کدام است؟
سئوالی که جوابی ازطرف هیچ یک از مریدان رجوی نخواهد داشت!
ادعا شده که باند رجوی، هم میانه رو هست وهم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی؟!!
میانه روی اش را درترور های بی نظیرش دردهه ی 1360 دیده ایم! وحالا که قادر به تکرار این اعمال نیست، به سلطه گران وارتجاع منطقه متوسل شده وبه ایران حمله کنند و آنها را بجای جمهوری اسلامی برمسند کار بنشانند واین البته که میانه روی است!!
کشتارهای درون سازمانی  و… فعلا بماند!
مگر طلاق دادن وگرفتن اجباری همسران، یک کار میانه روانه نیست که باند رجوی انجامش داده تا اختلاف بین زن وشوهر را برای همیشه ازبین ببرد؟؟!!
کشیدن کاربردگی ازاعضای سازمان و ندادن فرصت اندیشیدن به آنها، چیزی جز میانه روی هست؟! یعنی مخالفین نظر مددزاده میخواهند این افراد به کار فکری پرداخته و زودتر سکته کنند. درحالی که باکار جسمی ورزیده تر، سالمتر و البته برنزه تر هم میشوند وعمر طولانی بدست میآورند؟؟!!
ندادن ملاقات وتماس تلفنی به افراد سازمان، اگر میانه روی نیست، پس چیست؟! خرج هردو طرف کم میشود واین عین اعتدال ومیانه روی است؟!
اینکه افراد نباید فکر کرده وبگذارند این زحمت مهم را خود رجوی بکشد، اگر میانه روی نیست پس چیست؟!
قربان صدقه ی حکومت میانه رو؟! عربستان رفتن که عین میانه روی است!!!
درً افشانی مددزاده بشکل زیر ادامه می یابد:
"  علائم میانه روی در رفتار منطقه ای تهران در کجاست؟ آیا در حمایت تمام‌عیار از بشار اسد و قتل‌عام مردم سوریه است, یا در هجوم و اشغال سفارت سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد؟ و یا آیا هیچ کوتاه آمدنی در حمایت از گروههای تروریست بنیادگرا هم‌چون حزب‌الله لبنان وجود داشته است "؟
دراینکه ایران باید ازحکومت میانه رو؟؟!! عربستان تبعیت کرده، به داعش و جبهة النصره کمک کند وبخواهد رژیم سوریه را سرنگون کند، شکی نیست و بااین حساب حکومت ایران که این کار را نکرده، میانه رو نیست و قدری هم تند رو میباشد!!!
 یک دولت میانه رو باید به اسرائیل اجازه دهد که خاک لبنان را زودتر اشغال کند والبته کمک به حزب اله لبنان که بر استقلال لبنان پای میفشارد، بنیادگرایی محسوب میشود وازپیشاپیش محکوم است؟؟!!!
سرانجام اینکه:
" من یک سیاستمدار نیستم اما درسی ساده را در این سالیان یاد گرفته‌ام. سیاست خوب با درک درست از شرایط آغاز می‌شود. و وقتی نوبت به ایران می‌رسد نقطه شروع این‌جاست؛ آخوند مدره یک سراب و رؤیاست".
عیب کار این است که این همولایتی که میگوید سیاستمدار نیست، وارد مقولات سخت سیاسی شده وبخاطر این کار، ا مورد توجه ونقد ما قرار گرفته است!
بلی سیاست علم عمل به ممکنات است و فرزاد جان که غرق دروادی غیر ممکنات است، واقعا هم سیاست سرش نمیشود!
صابر
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا