اعضاء جداشده از فرقه رجوی

پیام تبریک به آقایان محمود روح الله و آشور ورشی

دوست خوبم آقای محمود روح الله
سلام
خبر آزادیت را از روی سایت خواندم و واقعا خوشحال شدم. هیچگاه چهره خندان و صمیمی تو را از یاد نخواهم برد.در روزهای سخت اسارت در قرارگاه اشرف ٬تو از جمله کسانی بودی که همیشه با شوخی هایت به بچه ها روحیه میدادی و باعث سبک تر شدن فضای سنگین مناسبات میشدی! امیدوارم در زندگی جدیدی که شروع کرده ای بسرعت پله های پیشرفت را طی کنی و بتوانی زندگی خوب و در آرامش برای خودت بسازی!
آنچه مسئولین فرقه رجوی طی سالیان درگوش نیروها کرده بودند این بود که خارج از سازمان توان اداره و حل و فصل مشکلات شخصی مان را هم نداریم. ما بایستی با تلاش چندبرابر به (خواهر مریم) اثبات کنیم که تمامی حرفهای او دروغ محض بوده و اتفاقا بهترین زندگی و بهترین آینده را برای خود و خانواده مان خواهیم ساخت و این قطعا با تلاش شبانه روزی محقق خواهد شد! تلاشی که نتیجه و بازده آن مستقیما به جیب خودمان خواهد رفت نه بقول سازمان که میگفت: شما هیچ حقی جز فدا کردن خود برای سازمان نخواهید داشت! یکبار دیگر برایت آرزوی بهترین ها را دارم!
کامبیز باقرزاده

دوست و برادر عزیزم آشور ورشی
سلام
خبر جدائیت از فرقه مجاهدین را از روی سایت خواندم و خیلی خوشحال شدم.در خلوت خودم طی این سالیان بارها به تو فکر میکردم که چطور هنوز آن مناسبات راتحمل میکنی و خودت را از آنجا نجات نداده ای! چون همان زمان هم که باهم بودیم همیشه از مناسبات مسئله دار بودی و بخوبی پیدا بود که بزور آنجا را تحمل کرده ای!  اما بقول معروف هیچگاه برای شروع تازه٬ دیر نیست!
این خصوصیت تمامی فرقه هاست که با شستشوی مغزی نیروهای خود٬آنها را از هرگونه اراده تهی میکنند تا بتوانند حداکثر تسلط را به آنها داشته باشند. فرقه تروریستی رجوی هم از این قائده مستثنی نیست! حتما نشستهای طولانی و خسته کننده عملیات جاری و غسل هفتگی را بیاد داری که مجبور بودیم جزئیات حتی تفکراتمان را در جمع بخوانیم و جمع نسبت به آنها موضعگیری کند و ما بایستی شرمنده تناقضات ذهنیمان میبودیم! موضوعاتی که در هیچ جامعه عادی قابل فهم از سوی مردم عادی و حتی نخبگان و روشنفکران نیست!
اما باز خداراشکر که توانستی خودت را نجات بدهی و به آغوش خانواده ات بازگردی.مطمئنا خانواده ات تنها کسانی هستند که بدون چشم داشت و با تمام توان بتو برای بازگشتن به زندگی کمک خواهند کرد! درضمن درگذشت پدر ومادرت را هم بتو تسلیت میگویم. قطعا آن عزیزان ٬هرکجا که هستند تو را خواهند دید و از آزادی تو خوشحال خواهند بود.امیدورام که خداوند به آنها آرامش ابدی عطا کند!
کامبیز باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا