خانواده ها

رجوی جنایت کار با اراده آهنین خانواده ها برای ملاقات چکار می تواند بکند

بعد از بازگشت خانواده های استان مازندران از جلوی  کمپ لیبرتی تعدادی از آنان به دفتر انجمن مراجعه نموده و خواهان دوباره اعزام و دیدار با افراد خود در فرقه شدند.

این خانواده ها که سالیان به دیدار عزیزان خود به عراق می روند این بار نیز با کارشکنی سران فرقه موفق نشدند با افراد اسیر خود دیداری تازه کنند.
 سئوال همه خانواده ها این بود چرا وقتی سران فرقه دم از به اصطلاح شعار خلق و آزادی شان می زند جرات ندارد که ما حتی برای چند دقیقه با افراد خود ملاقاتی داشته باشیم؟ چه ریگی به کفش رجوی جنایت کار می باشد که حاضر نیست ملاقات انجام گیرد؟
هر چقدر رجوی فریبکار می خواهد ما خانواده های که شامل زنان و مردان پیر را مورد توهین و ناسزا قرار دهد ولی ما هم چنان به دنبال آزادی افراد خود هستیم.
اگر چه برای ما کاملا روشن است که ترس رجوی زن باره فقط به خاطر این است که اگر این ملاقاتها انجام گیرد تمام تشکیلات وی از بین خواهد رفت و دیگر کسی پشیزی برای این زن و مرد فاسد قائل نیست.
خانواده های حاضر در دفتر انجمن که بسیار با انگیزه بالا حرف می زدند بیان نمودند هر چقدر که رجوی زن باره می خواهد که ملاقات صورت نگیرد ولی اعضای گرفتار ما بخوبی خانواده های خود را می شناسند و مطمئن هستیم این عامل نمی تواند مانع جدا شدن آنان شود چرا که رجوی فریبکار در این سالیان بر اثر مغزشویی و تخریب شخصیت اعضای خود فکر می کنند که به اصطلاح بهشت برین فقط در فرقه رجوی یافت می شود این در حالی است که رجوی تا مفرق در منجلاب خیانت و جنایت و زن بارگی فرو رفته است و ما خانواده ها با حضور خود در جلوی کمپ لیبرتی سعی داریم این آگاهی را به افراد خود بدهیم تا بتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند.
همان گونه که در جلوی لیبرتی شعار می دادیم اکنون هم دوباره باید تاکید کنیم که ما تا آخر در کنار افراد گرفتار خود در فرقه خواهیم ماند و این را با حضور در جلوی کمپ لیبرتی به خوبی به اثبات رساندیم.

در انتهای این نشست خانواده ها دوباره پاسپورتهای خودرا به دفتر انجمن تحویل دادند و اعلام آمادگی که حاضرند هر زمانی که باشد دوباره برای رهایی افراد گرفتار خود از دست فرقه به جلوی لیبرتی بروند.
اینجا است که باید به اراده این خانواده ها تبریک گفت و این پیام را به رجوی زن باره می دهد که از دست خانواده ها نمی تواند رهایی یابد. آنان عهد کردند که تا رهایی همه افراد گرفتار در تشکیلات جهنمی فرقه دست از فعالیت و کوشش بر ندارند و حتی شاهد هستیم که وقتی تعدادی از خانواده ها که افرادشان به کشور آلبانی انتقال داده شدند با عزمی صد چندان با دفتر انجمن تماس گرفته و خواهان اعزام به عراق شدند و بیان نمودند تا این جرثومه فساد یعنی رجوی از بین نرود دست از فعالیت بر نخواهند داشت و این مسئله برای نفرات انجمن استان نیز بسیار انگیزاننده بود که حال رجوی جنایت کار فکر می کند با مانع شدن برای ملاقات می تواند انگیزه این خانواده ها را کم کند ولی هر روز شاهد هستیم که بر تعداد این خانواده ها برای ملاقات بیشتر می شود.
پیام خانواده ها به رجوی زن باره و جنایت کار این است که هر چقدر می خواهی مانع ملاقات بشو ولی خللی در اراده ما وارد نخواهد شد ما عهد کردیم تا بند از بند تشکیلات جهنمی تو پاره نکنیم آرام نگیریم.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا