انجمن نجات گیلان

تقدیر و تشکر از پیامهای شادی آفرین و زندگی بخش جدا شده ها و خانواده های مقاوم چشم انتظار

حقیر در طول ایام سال نو و تحول دل و طبیعت و طراوت گلهای بهاری پیامهای محبت آمیز بسیاری از جداشده ها خاصه خانواده های دردمند و چشم انتظار دریافت کردم که موجبات شادمانی وانگیزه افزون برقبل درراستای فعالیتهای روشنگرایانه علیه فرقه بدنام رجوی بمنظور رهایی اسرای اغفال شده در چنگال رجوی را برایم فراهم کرد.
با سپاس و قدردانی خالصانه از محبت و توجه دوستان و همکاران عزیز و خانواده های مرتبط با انجمن نجات ضمن میثاق دوباره بر مسولیت انسانی و حقوق بشری مبنی برافشای چهره مافیایی تشکیلات سیاه رجوی و رهایی تمام اسرای گرفتار در فرقه رجوی در لیبرتی وآلبانی وسایراسارتگاههای رجوی برای مخاطبان عزیزم درسال جدید آرزوی بهروزی وموفقیت وتن سالم وشادکامی روزافزون دارم.
به قطع ویقین رجوی ومافیای سیاهش چونان زمستان سرد وخموش رفتنی هستند وجدا شده ها وخانواده های اعضای گرفتار در اسارتگاه رجوی درکنارهم با مقاومت وهمت بلندشان چونان بهار پیروز و ماندگارخواهند بود ودرچشم اندازی نه چندان دور به آرزوهایشان خواهند رسید.
راه لیبرتی خوشبختانه هموار شده و فشار مضاعف را با حضور درآلبانی بر رجویها تا نیل به مقصود که همانا رهایی عزیزانمان ازچنگال رجوی است ؛ مصرانه دریک کارزار جدی تر ادامه خواهیم داد.
باردیگر برایتان خوشی وخرمی وسلامتی ورقم زدن پیروزی نهایی درپس اضمحلال تشکیلات سیاه رجوی ازصمیم قلب آرزو دارم.
بی نهایت دوستتان دارم
پوراحمد
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا