وارونه نمایی

طرح این مسائل، چه دردی از باند رجوی را درمان میکند؟!

رجوی که به چیزی جز خوش گذرانی به هر قیمت، کاری ندارد، برای اظهار فضل یا نشان دادن این مسئله به اسرای خود که گویا غم مردم کشور را هم دارد، درکنار برگزاری  مجالس هزار ویک شب گونه ی مریم تابان!!!،  گاهی به اقتصادیات کشور وآنهم به نوع کلان و پیچیده اش هم سری میزند!!
کاری که درد او نیست ودر صلاحیت علمی نداشته ی او ومریدان قلم بدست اش قرار ندارد!
در مقاله ای با عنوان " سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت یا تهدید"؟، این باند دراختیار جری ترین دشمنان مردم ایران، آمده است:
"…واقعیت این است که برخی کشورها از جذب سرمایه‌های خارجی سود برده‌اند. مثال بارز آن کشورهای خلیج فارس است که از برکت سرمایه‌های ایرانی که از ایران به این کشورها فرار کرده، طی سالهای اخیر، چهره‌یی به‌کلی متفاوت پیدا کرده‌اند…".
سود بردن بعضی ازکشورها از سرمایه های خارجی واقعییت دارد، اما درذکر مثال، بدترین نمونه ای که میشد آورد، همان مثال بارز فرقه ی رجوی است!!
این چهره ی متفاوت شده ی  مورد نظر رجوی ها، با سرعت زیاد میتواند عوض شود واین کشورها که بنای کارشان را بر دلالی  بر روی کالاهای دیگران بسته اند، دراصل خود را وابسته به آنها کرده اند وبا کوچکترین تغییر در سیاست های کشورهای صنعتی و…، این ببر های خلیج فارس، به گربه های ولگرد تبدیل خواهند شد!!
چرا که برمنابع خود تکیه نکرده ونخواسته اند که از امکانات خود استفاده کرده و زیر ساخت های مطمئن وصنایع خودکفا بوجود آورده وهنگام تغییرات جدی درمعادلات، به خاک سیاه ننشینند!
این کشورها ازیک رشد بادکنکی برخوردارند وهرآن ممکن است که این بادکنک بترکد وحباب های کذائی و کم دوام، باد هوا شوند!
البته سران  این کشورها، بشدت وابسته به جهان غرب هستند و اگر هم بخواهند کارهای اصولی انجام دهند – مثلا بخواهند به خود کفایی صنعتی و… برسند- ارباب این اجازه را بدان ها نخواهد داد وزمانی این ارباب ممکن است بر سرلطف بیآید که ایران به سطح قابل قبولی از  خودکفایی برسد وآنها مجبور به قبول امتیازاتی  شبیه آنچه که برای ژاپن وکره جنوبی شدند، با میزان کمتر برای این شیخ نشین ها هم  بکنند.
برای توضیح کمک های آمریکا به رشد وشکوفائی ژاپن وکره جنوبی باید گفت که اولا ژاین از معادن و ثروت های زیر زمینی بی بهره بود وازگذشته های دور موردتوجه تجاوزگران خارجی نبود وبرعکس، خود بعنوان یک کشور متجاوز، همواره متعرض همسایگان خود میشده است!!
ببرهای شرق آسیا هم که زمانی شروع به درخشش نمودند و آب را ازلب ولوچه ی خیلی ها آویزان کردند، با بحران های جهانی اقتصادی، به گربه های ولگرد تبدیل کردند!!
منظور ازذکر این جزئیات برای آنست که نشان داده شود که کشورهای امپریالیستی بسرکردگی آمریکا، ندرتا به دیگران (آلمان، ژاپن وکره جنوبی) کمک میکنند که خودکفا شوند و دربرابر بقیه به سختگیری هرچه تمام تر متوسل میشود.
من معتقدم که شما اگر چیزی ازاقتصادیات میدانستید- وچرا باید میدانستید که یگانه اقتصاد دان خود ورداسبی را درعملیات فروغ به کشتن دادید؟؟- میتوانستید نمونه ی چین را دراستفاده ی موفق ازسرمایه گذاری های خارجی ذکر کنید که به عقلتان نرسیده  والبته مشکلاتی هم که با این غول اقتصادی جهان دارید!!
چین قبل ازاستفاده از سرمایه ی خارجی، صنعت بومی خود را خودکفا کرده بود واستفاده از سرمایه های خارجی را صرفا درجهت شکوفا تر شدن هرچه بیشتر خود در برنامه خود قرار داد با این شرط که شرکت های سرمایه گذار 51درصد ازسود خود را صرف سرمایه گذاری مجدد درداخل چین کنند وحالا هم احتیاجی باین کارها ندارد!
امپریالیست ها ژاپن تهی ازمواد خام را آزاد گذاشتند تا به رشد اقتصادی قابل توجهی رسیده وزمانی به قدرت دوم اقتصادی جهان تبدیل کردد تا بتواند آمریکا را کمک کند که شوروی سابق وچین را تحت فشار دائمی خود داشته باشد!!
کره جنوبی  که بخش آزاد نشده ی کشور کره بود، ازکمک های بی دریغ بهره مند شد و کمکش کردند تا بخود کفایی برسد  ودربرابر شوروی سابق وچین متحد گوش بفرمان آمریکا باشد!
اما با ما و بقیه ی کشورها چنین نکردند و با انواع حیل خواستند که بعنوان صادر کننده ی مواد خام ومصرف کننده ی کالاهای آنها باشیم!!
همچنین آمده است:
"… آری، اگر ‌چه جذب سرمایه خارجی در نظام ولایت‌فقیه یک سراب است، اما هر قدر هم که صورت بگیرد، حاصل آن نابودی ته‌مانده تولید است، زیرا سود مافیاهای غارتگر حاکم بر اقتصاد کشور نه در تولید، بلکه در واردات است و سرمایه‌های خارجی را هم در همین راستا به خدمت می‌گیرند ".
دراین مورد، رئیس جمهور با صلاحیت ترین فرد دراظهار نظر است که موکدا گفته است که سرمایه گذاران  برای رشد به تولید صنعتی به ایران بیآیند وتجارت را هدف خود قرار ندهند.
متاسفانه ما برای ارتقاء تولید ملی و تمام کردن کار زیر ساخت ها و مخصوصا درعرصه ی نفت و گاز، به سرمایه ی خارجی احتیاج داریم که با حفظ منافع ملی، استفاده ازاین فاکتور، کم فایده نخواهد بود واین امر با بوجود آمدن رقبای جدید برای کله گنده های غرب، غیر ممکن نیست!
نوید
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا