وارونه نمایی

دفاع از حرم و مردم سوریه، برعلیه تروریزم است!

اگر کنیزان وغلامان رجوی معنی درست تروریزم را میدانستند، سخنانی مطرح نمیکردند که خانم نکیسا بامداد مطرح کرده ویا اگر میدانند و مشغول بهم زدن معنی واژه ها درجهت انحراف اذهان عمومی  هستند، دشمن مردم بحساب میایند که درهر دو صورت، مطرود یا منفور بحساب میآیند.
این مرید رجوی در مقاله ای با نام " صدور تروریزم بنام مدافعان حرم در جنگ سوریه " نوشته است:
" چندی پیش رژیم آخوندی یک ویدئوی تبلیغاتی از آموزش نظامی به کودکان با عنوان «مدافعان حرم» پخش کرد که در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای یافت. در این ویدئو نشان داده می شد که رژیم نوجوانان را آماده می سازد تا به جنگ در خاک سوریه اعزام شوند…متوسل شدن رژیم به اینگونه اقدامات پلید بیانگر این واقعیت است که کفگیر رژیم در جنگ سوریه به ته دیگ خورده است ".
چطور است که  رهبران شما توجهی به نوجوانان تحت سیطره ی خود نکرده ودرحالی که اختیار ایجاد گروه های مسلح ازطرف مردم را نداشته، وکارتان تماما غیر قانونی بود، مدام تحت آموزش نظامی خود قرار داده وضمن برهم زدن روابط خود با حکومتی که به هرحال با رای مردم بر سرکار بود، رژه های نظامی در خیابان های تهران و… نمایش میدادید وباین کارتان که مضر هم بود، افتخار میکردید؟؟!!
یعنی میلیشیای پر طمطراق خود و عاقبت فاجعه با ر آنرا باین زودی فراموش کرده و ادعای طلبکاری هم میکنید؟!
سپس:
" واقعیت این است که رژیم آخوندی همواره در حق کودکان ایرانی، سوری و عراقی مرتکب جنایت شده است. اکنون هم که در مخمصه بزرگ سوریه گیر نموده در امتداد 5 سال جنگ جنایتکارانه در سوریه، دهها هزار کودک معصوم سوری را با همکاری اسد و روسیه توسط بشکه های انفجاری و بمب های خوشه ای و… تکه تکه کرده است…".
نه جنگ سوریه توسط ایران برافروخته شده ونه عراق و بنابراین خون کودکان ونوجوانان کشته شده دراین کشور برعهده ی اربابان ودوستان شماست وکار ایران ومتحدانش، در دفاع ازتمامیت ارضی سوریه وممانعت از تبدیل شدن سوریه به لیبی دیگر، مایه ی افتخار هرایرانی باید باشد.
من همواره این نظر را داشته ودارم که سیاست سوریه ای ایران، یکی ازافتخار آمیزترین سیاست هایی است که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده تا ضمن کمک به مردم سوریه برای رهائی ازاین ورطه ی هولناک، خطوط مقدم استراتژیک دفاعی خود را مستحکم دارد!!
چرا شما فکر میکنید که آمریکا از دورترین نقطه ی جهان حق لشکر کشی به همسایگان ما را دارد وما اجازه ی اجرای تعهدات منطقه ای خود را که بنفع استقلال وامنیت کشورمان نیزهست، نداریم؟!  
من معنی این نوع نگاه شما به جهان را که عبارت از ذوب شدن شما درتئوری ضد بشری جهان تک قطبی به زعامت آمریکا باشد درک میکنم وبنابراین میدانم چه میگویید ومشروعیت را درکجا جستجو میکنید!!
نکیسا مینویسد:
"…کودکان سرمایه های بزرگ کشور به حساب آمده و بی شک نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند تا در فضا و بستری امن و آرام، با روح و روانی سالم رشد کرده تا مسیر آینده جامعه را بسازند و آنرا شکوفا کنند. اما رژیم ضد بشری آخوندی مستمرا طراحی می کند که چگونه این گل های نا شکفته را برای مقاصد پلیدش پرپر کند ".
ودرست بهمین خاطر بود که دراوائل دهه ی هفتاد هجری شمسی، رجوی این قبیل نوجوانان تحت امرش را از والدین خود جدا کرده و به خارج فرستاد تا تحت آموزش خانواده های آنچنانی ویا مربیان بداخلاق قرار گرفته تا ضمن بی هویت تر شدن هرچه بیشتر، آموزش های لازم را برای کار درتشکیلات رجوی دریافت کرده تا بتوانند براحتی وبنفع بوالهوسی های رجوی دست به خود سوزی زده واین امر را افتخاری برای خود بدانند!!
 دیر نیست که روزی خاطرات این کودکان منتشر شود و دنیا ازفجایعی که برعلیه آنها رفته، مطلع شده وتکانی سخت بخورد!!
چه شکوفایی قابل ذکری ازاین فرزندان اعضای تشکیلات مشاهده شد که ما بتوانیم آنرا به رخ جمهوری اسلامی کشیده وبخواهیم چنان کند که رجوی کرده است؟!!
همچنین:    
"… سهم کودکان مردم در لایه های مختلف اجتماعی بویژه در فقیر ترین لایه های جامعه، جز شتستشوی مغزی و سو استفاده از احساسات پاکشان نیست. این کودکان همچون تخته پاره ای بر روی امواج آشفته جامعه غارت شده، رها شده و آخوندها و پاسداران… رشته احساساتشان را بدست گرفته و با سو استفاده از آنان تحت عنوان مدافعان حرم اما درعمل بعنوان گوشت دم توپ مورد سواستفاده قرارشان می دهند تا به اهداف شوم خود برسند ".
گروه مافیایی شما در انجام شستشوی مغزی، شهره ی آفاق است وشما حق مذمت این نوع کارها را ندارید!
ازطرف دیگر، مگر نوجوانان داخل کشور چه مدتی ازاوقات خود را دراختیار جمهوری اسلامی میگذارند، که باصطلاح شما آنقدرمغز شوئی شوند تا شبیه نوجوانانی باشند دور ازپدر ومادر،  دراختیار 24 ساعته ی رجوی، گردند؟!
مقایسه ی این دومسئله نامتناسب است و بشما مژده میدهم که دراین مورد رکود دار نامی ای هستید وجای هیچگونه نگرانی ازاین بابت نداشته باشید!!
اصحاب رجوی، وقتی باصطلاح محبوب خودشان " کفگیر شان به ته  دیگ میخورد"، اینگونه به دروغ گویی میپردازند:
" واقعیت این است که رژیم زهر خورده و رو به سقوط آخوندی در وحشت از سرنگونی نظام فاشیستی اش با چنگ انداختن بر سوریه تلاش می کند با صدور تروریسم و بیناد گرایی در آنجا، چند صباحی به بقای خودش بیفزاید و با ارسال سلاح و امکانات برای مزدورانش از قبیل حزب الله، به دنیا چنگ و دندان نشان می دهد. این مساله نشاندهنده ضعف و استیصال رژیم می باشد و بدون شک مخمصه سوریه رژیم را وادار خواهد ساخت که بعد از نوشیدن جام زهر تن به جام زهرهای ۲ و ۳ نیز بدهد که در نهایت راه به سرنگونی اش خواهد برد ".
صلاح رژیم ایران ومهمترین عامل تداوم حکومت اش، ساختن کشور و محکم تر نمودن زیربناهای آن ورسیدن به خود کفائی ملی است و اکثریت نزدیک به تمامی  ایرانیان بطور خصلتی، ازکارهای تروریستی استقبال نمیکنند که البته شما بعنوان ایرانیان کم تعداد، دوستدار وعاشق سینه چاک خشونت و تروریزم، از این قاعده مستثنی میباشید!
کمک نه چندان زیاد برای احقاق حقوق مردم یک کشور که اتفاقا درداخل استراتژی های مهم جمهوری اسلامی قرار دارد، کاری ضد تروریستی ودر راستای تامین امنیت ومنافع ملی ما و برقراری صلح وامنیت جهانی است واین کمک ها،  مخالفان نظام تک قطبی جهان ووجدان های شریف را بسوی همدردی با ما سوق میدهد وتوصیه میکنم که ازاین بابت هم دل قوی دارید وبه ترس واهمه میدان ندهید!
سعید
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا