مجاهدین بازیچه ای برای غرب

این سناتورهای ایتالیائی دوستدار مریم، کوته بین و کم اطلاع هستند!

اینکه این سناتورها میخواهند حق السکوت و باج سبیلی از دولت ایران بخواهند یا حمایت شان از رجوی به تنهائی این ادوات را برایشان فراهم میآورد واحتیاج به مرحله ی بعدی- گرفتن پول از دولت ایران – ندارند، برما روشن نیست وتنها با توجه به مطلبی که بنام "…حمایت از مقاومت ایران و برنامه مریم رجوی "  در رسانه ی رجوی منتشر شده میتوان دریافت که این حضرات – بعنوان سناتورهای ایتالیایی – چقدر کوته بین وبی اطلاع ازاوضاع ایران وجهان هستند وبدا به حال مردم ایتالیایی که  ازقربانیان اصلی ریاضت اقتصادی هستند وسزاوار حمایت!!
دربیانیه ی این سناتورهای آنچنانی آمده است:
" مداخلات رژیم ایران در منطقه بخصوص سوریه ابعاد بیسابقه‌ای بخود گرفته و هم اکنون 60 هزار پاسداررژیم ایران و مزدوران آنها به کشتار مردم سوریه مشغولند. بخش عمده پولهایی که در اثر لغو تحریم به ایران میرسد، صرف خرید سلاح برای قتل عام مردم سوریه و افزایش ویرانی و آوارگی مردم این کشور میشود. رژیم ایران با اقدامات خود بزرگترین زمینه سازگسترش داعش بوده است ".
عالیجنابان!
شما چگونه  هجوم صدها هزار تکفیری، وابستگان کشورهای غربی و ممالک ارتجاع زده ی عربی را که قبل ازحضور نیروهای دهها بار کم تعداد تر ایرانی، درسوریه جاخوش کرده بوده وبه قتل عام مردم سوریه و ویرانی زیر ساخت های آنها – حتی درخود پایتخت- مشغول بودند،  واکنش نشان نداده وآنرا محکوم نکردید؟!
آیا گروه خونی کسانی که بدست نیروهای تکفیری وحامیان رنگارنگ منطقه ای وجهانی آنها ریخته میشود، نا مرغوبتر ازبقیه ایست که بطور جبری در جریان آزادسازی کشور کشته میشوند؟!
درجای دیگری ازاین بیانیه ی منسوب به سناتور های ایتالیایی آمده است:
"… در داخل ایران تبعیض و سرکوب جنایتکارانه علیه اقلیتهای مذهبی و قومی و زنان ادامه دارد. طبق قوانین قرون وسطایی زنان در ایران از دست یابی به موقعیتهای رهبری کننده و قضایی و بسیاری حقوق و مشاغل محروم هستند ".
هرنقص وکمبودی که درمورد حقوق اقشار واقوام یاد شده درداخل ایران وجود داشته باشد، قابل مقایسه با نقض حقوقی نیست که درتشکیات رجوی وجود دارد!
افراد این تشکیلات هم ازاقشار مختلف تشکیل یافته اند و درعوض حق تکلم به زبان مادری ندارند و استعمال ادبیات کتبی شان که پیشکش شماها شده است!
تلویزیون 24 ساعته ی رجوی جز به زبان فارسی وانگلیسی، به هیچ زبانی برنامه پخش نمیکند واین درحالی است که ما  ده ها شبکه استانی ومحلی درایران داریم که باوجود نقص هایی که میتوانند داشته باشند، به زبان محلی برنامه اجرا میکنند و اینجا حتی درادارات یقه ی کسی را نمیگیرند که چرا مثلا مشکل اش را بازبان ترکی آذربایجانی و… مطرح میکند!
زنان درایران حق انتخاب شوهر دارند وحال آنکه غیر ازمریم رجوی که شوهر دارد، بقیه ی زنان ازچنین حقی درتشکیلات رجوی برخوردار نیستند که هیچ، بلکه مجبورند مناسبات کنیزی خاص تشکیلات رجوی را هم با جان ودل بپذیرند!!
آیا این سناتورهای محترم ازاین موضوع آگاهی دارند؟
اگر ندارند، چگونه بصورت یکطرفه ای از مریم رجوی که سخنگوی مسعود است بطور نشناخته وفله ای حمایت میکنند واگر میدانند وحمایت میکنند، دست به جنایت ووارونه نمودن حقایق میزنند؟؟!!
این سناتورهای مورد تجزیه وتحلیل شده درخواست های زیر را ازدولتین ایتالیا، آمریکا وسازمان ملل متحد مطرح کرده اند:
"… از ایران بخواهند پاسداران و نیروهای مزدور از کشورهای منطقه بخصوص سوریه وعراق را خارج کند ".
وچرا این موضوع شامل خود آمریکا، عربستان، قطر ونیروهای72 ملیتی خارجی تکفیری حاضر درسوریه نباشد؟
و:
"… تضمین سلامت و امنیت ساکنان لیبرتی تا خروج همه از عراق "
هروقت  دولت عراق قادر به برقراری امنیت درداخل پایتخت خود شده، آن موقع ممکن است به انجام درخواست شما هم کمر همت ببندد!
راست تر آنست که جان این اسرای رجوی تنها درخروج ازعراق حفظ می شود وشما بجای طرح درخواستی غیر قابل اجابه، کمک کنید که اینگونه شود!!
راستی درانتقال این اسرا به نقاط امن جهان چه اقدامات مشخصی کرده اید که اینهمه گنده گویی میکنید؟؟!!
ونیز:
"… فراخوان به اتحادیه اروپا، امریکا و رهبران جهان برای حمایت از طرح 10 ماده ای خانم مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون، برای آینده ایران که بر استقرار یک جمهوری مبتنی برجد ایی دین از دولت، انتخابات آزاد، برابری جنسی در همه زمینه ها، منع هر گونه تبعیض، لغو اعدام و صلح و همزیستی در منطقه و جهان تاکید می کند ".
کجای کارید عمو!
وقتی کار مریم رجوی کمک شبانه روزی  به مسعود رجوی بود وهست که خود را نائب امام زمان معرفی کند که کرد وسوء استفاده های گزافی هم ازآن نمود، چگونه میتوانید ادعا های مزورانه وخشک وخالی این خانم حقه بازرا باور کرده وصحبت از جدائی دین ودولت بکنید که درتشکیلات رجوی محلی ازاعراب ندارد که هیچ، بلکه بر خلاف آن هم عمل میشود و آنگاه مریم را با آن سوابقش طرفدار این نطریه معرفی کنید؟!
عقلتان را ازدست داده اید یا ما مردم ایران را زیادی بیشعور پنداشته اید؟!
فرید
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا