چه نیات شری در این بیانیه دادن های رجوی نهفته است؟!

درحالی که دولت آلبانی برای پذیرش بقیه ی اسرای رجوی در کشور، اعلام آمداگی کرده، درزمانی که مدت قرارداد رجوی با دولت عراق وسازمان ملل متحد درمورد اقامت این اسرا درکمپ لیبرتی، سال هاست که به پایان رسیده، این گروه دغلکار وپیمان شکن، این روزها بیانیه هایی ازقول عوامل وعناصر مختلف خود صادر کرده که درآن با طرح تضمین سلامتی لیبرتی نشینان، ازآمریکا هم دعوت کرده که درعراق حضور یافته و به این امر کمک نماید؟!
بلی! فرقه ی رجوی با گستاخی وپرروئی منحصر بفرد خود، خواستار حضور سربازان آمریکائی درعراق ونقض حق حاکمیت این کشور همسایه شده است: " سنگ مفت، گمجشگ مفت "!
پیرو اطلاعیه های منتسب به سناتورها وپارلمانترهای بعضی ازکشورها، این بار نوبت به Ngo های مبهم رسیده تا اطلاعیه ای بنام " گزارش رسانه‌های عربی از بیانیة 120 سازمان غیر دولتی عراقی در حمایت از مجاهدان لیبرتی " ازطرف آنها دررسانه های رجوی منتشر شود:
" خبرگزاری شرق الاوسط مصر گزارش داد: (سازمانهای غیردولتی عراق) ضرورت پایان‌دادن به دخالت‌های رژیم ایران در عراق و تأمین حفاظت و امنیت ساکنان کمپ لیبرتی رامورد تأکید قراردادند ".
توجه کنید که این شرق الاوسط ازطرف عربستان تامین مالی میشود وتکلیف اش با مردم ایران روشن وبدین طریق میزان بیطرفی این خبرنگاری درجلوی چشم های کنجکاو، روشن تر!
دوباره:
" روزنامة الیوم السابع نیز در گزارش خود نوشت، 120 سازمان غیردولتی در عراق، ملل متحد و دولت آمریکا را فراخواندند تا مسئولیتها و التزاماتشان، برای تأمین امنیت و حفاظت (اعضای سازمان مجاهدین) اپوزیسیون رژیم ایران در بغداد را برعهده بگیرند و به آن عمل کنند ".
یعنی این سازمان های غیر دولتی عراق اینقدر خائنند که به آمریکا میگویند که " کرم نما وفرود آ که خانه خانه ی توست "؟؟
آیا این سازمان های مردم نهاد؟؟!!عراقی، هنوز براین تصورند که عراق باندازه ی لازم ویران نگشته که دوباره آمریکا بیآید ومابقی خرابکاری هایش را انجام داده وهمه چیز را چنان ویران کند که عراق را به یک جامعه ی بی طبقه  تبدیل کند؟!
چرا بی طبقه گفتیم؟
برای اینکه ساختمانی وجود نداشته باشد که دارای طبقات مختلف بوده وهمه چیز با زمین هم سطح بوده وبی طبقه گی و عدالت برقرار باشد!!
دریک ادعای غیر منطقی، چنین مطرح شده است:
" (آنها در بیانیة خود گفتند)، رژیم حاکم بر تهران بر این باور است که راه خروجش از بحران‌های داخلی، صدور تروریسم و بنیادگرایی به عراق و سایر کشورهای منطقه و ازمیان برداشتن اپوزیسیون اصلی خود یعنی سازمان مجاهدین خلق است…".
حل بحران های ایران مانند دیگر کشورهای پیرامونی، از راه توسعه ی تولید، کنترل واردات در راستای حمایت ازتولید داخلی، وجود آرامش وامنیت میگذرد ودست زدن به تروریزم درتضاد با رفع اینگونه ی بحران است!!
دیگر اینکه ایران ازاپوزیسیونی بنام باند رجوی ترسی ندارد و چندان اهمیتی به بود ونبود این اپوزیسیون نمیدهد!
شانس باند رجوی ازاین بابت است که خانواده های گرفتار درچنگال خونین رجوی، مجبور به طرح مسائل فرزندان خود بوده واین مسئله سبب معروفیت آن میشود و فرقه نیز متقابلا دچار این توهم می شود که راستی راستی علی آباد هم شهری است و او هم اپوزیسیون اصلی ایران!
حقیقت آنست که مراجعات و مکاتبات خانواده های 3هزار اسیر رجوی، باعث طرح بیشتر نام این باند در رسانه ها و… شده وازاین بابت واقعا هم میتواند ادعا کند که معروفترین اپوزیسیون برانداز ایران است واین اشتهاربی افتخار وبلکه ننگین، به قیمت نگرانی ده ها هزار ازمردم ایران که نسبت فامیلی با اسرای رجوی دارند، بدست آمده است!!!
درخاتمه بازهم تاکید براین نکته خالی ازفایده نیست که هم اکنون نمی بایست احدی از گروگان های رجوی درلیبرتی باقی مانده باشند. وچون باقی مانده اند، بدانجهت است که رجوی نقشه های شومی علیه آنها دارد ومثلا میداند که زندگی آنها بعلت آن دست واین دست کردن مشکوک برای انتقال آنان، درخطر بوده و ماجرای " آی دزد، آی دزد " دربین است!!
جمعی از خانواده های گروگان های رجوی
آذربایجان شرقی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا