وسیله ی غلط، هرهدف بفرض درستی را به بیراهه میبرد!

باند رجوی که دستانی هر روز خالی و خالی تر می یابد، تمسک به هر طناب پوسیده ای را عین پیروزی دانسته و ول کن معامله نیست!

باوجود اینکه دود هیاهوهای گردهم آیی پاسارگاد- بدون اینکه نتیجه ی ملموسی داشته باشد – فرونشسته، اما قلم بدستان این فرقه سر رها کردن آن راندارند!

خانم زینت میرهاشمی هم برای عقب ماندن ازقافله دست به قلم برده با این تفاوت که خواسته مطلبی  مثلا عالمانه عرضه داشته و حرکت وشعارهای پاره ای از شرکت کنندگان در این گردهم آیی را بلحاظ ابراز نفرت شدید به اعراب، ارتجاعی بنامد، مطلبی تحت عنوان " همآیش پاسارگاد، نمودی از جبهه ضد ولایت فقیه " نوشته که در قسمتی از آن آورده شده است:

"… مداخله همه جانبه رژیم در سوریه، یمن، عراق و لبنان و هزینه کردن ثروت مردم ایران برای گرم نگاه داشتن تنور جنگ در منطقه، باعث آن شده که برخی به دادن شعارهای ضد عربی دامن زنند. در صورتی که این مردم سوریه هستند که با نیروی نظامی رژیم ایران کشته می شوند. مردم سوریه و عراق مثل مردم ایران قربانی اعمال جنایتکارانه و جنگ طلبانه دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. از سویی دیگر سرکوب اقلیتهای دینی و هموطنان عرب توسط رژیم ایران صورت می گیرد…".

درست تر آنست که دولت ایران – ولو بخاطر منافع ملی خود- درجنگ سوریه وکم وبیش عراق، حضوری تعریف شده وقانونی دارد واتفاقا این حضور به نفع اکثریت مردم اعراب است که قسمتی از سرزمین شان به فرمان سلطه گران جهانی و گروه های تکفیری های دست نشانده اش-  که متشکل از شهروندان 72 ملت جهان بوده ازجانب پاره ای ازسران مرتجع وجاه طلب عرب حمایت مالی میشوند – مورد تجاوز وتاخت وتاز قرار گرفته است!

بدین ترتیب ما دراین مسئله با دونوع عرب سروکار داریم که یکی دولت های منتخب ویا درمقام مقایسه منتخب مردم است که برای مرگ وزندگی ورهائی ازاسارت و ویرانی مبارزه میکند ودیگری اعرابی است که طی قرن گذشته به عنوان پادشاهان وشیوخ  مرتجع بر مردم کشورهای معین عربی حکم میرانند وهوس های دور ودرازی برای تصرف قسمت های دیگر اراضی اعراب – اراضی ای که  درآنجا حداقل هایی برای دموکراسی وسکولاریزم وجود دارد- درسردارند!

آیا این خانم می تواند به ما جواب دهد که شعار دهندگان ضد عربی، کدام دسته از این اعراب –  اکثریت اعراب مدافع اراضی وموجودیت خود یا اقلیت اعراب قرار گرفته درکنار صهیونیزم وامپریالیزم جهانی – مورد نظرشان بوده است؟!

اما باند رجوی وسلطنت طلب هایی که ازاین تظاهرات حمایت کردند، نمیتوانند برعلیه آن گروه حاکم ومرتجعی باشند که ازآنها پول میگیرند وآنها را در گردهم آیی های خود بر صدر می نشانند وقدرش را میدانند!

طرح این شعارها، آیا برعلیه این دسته ازاعراب بوده؟

جواب مسلما که منفی است!

بنابراین رجوی ها خوف از شعار دادن مردم برعلیه این اعراب اقلیتی ندارند ودراصل می ترسند که هدف شعار دهندگانی که خود نمیدانستند چه میکنند وچه میخواهند، هوس شعار دهی برعلیه این اربابان بکنند وباند رجوی را شرمسار از ترکی الفیصل ها و… کنند!

اگر شعارها برعلیه مردم ودولت های کم وبیش منتخب آنها که درراه اعاده ی حقوق خود میجنگند، بوده، شعاری بغایت فاشیستی وچاکر مآبانه بوده والبته اکثریت قریب باتفاق مردم ایران، طرح این نوع شعارهای ضد انسانی را تقبیح خواهند کرد وازمجازات بانیان این گردهم آیی با این شعارهای ضد بشری، ناراحت نخواهند شد!!

فرید

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا