وارونه نمایی

مناظره های انتخاباتی بدون نقد، خاصیتی مانند نمایش های رجوی دارد!

فرقه ی رجوی هراسان از تاثیر شگرف مناظره های تلویزیونی انتخابات فراروی ریاست جمهوری ایران برحضور حداکثری مردم درپای صندوقهای رای، باتمام قدرت تلاش دارد که ثابت کند که نقد نامزدها ازبرنامه ی همدیگر – که این نقدها بارها مودبانه تر از اتهام هایی است که مثلا دراین موارد درآمریکا انجام می شود – به معنی وجود بحران لاینحل درون حکومتی ایران است!
اگر فرض کنیم که کاندیداتورها، هیچ حرفی برعلیه هم نزنند، آن وقت مناظره ها و صرف اینهمه هزینه برای چیست وآیا بهتر نبود که مانند حکومت صدام، یک شخص به تنهایی کاندید میشد وبا 99 درصد رای مردم وبدون رقیبی انتخاب میشد؟!
اگر این رویه بهتر بود، به هنگام حمله ی آمریکابه عراق، مردم عراق مقاومت می کردند وکار به آنجایی نمی رسید که رسید!
چرا که صدام، بدون توجه به تکثر گرایی که فعلا برای جوامع مفید است، حکومت خود را ازپایگاه اجتماعی محروم ساخته بود!
میخواهید درایران هم چنین انتخاباتی باشد تا بگویید که حکومت فاقد بحران است؟!
باند رجوی که خود میانه ای با انتخابات نداشته ودشمن خونین آن هم هست، فکر میکند که همه باید اینطوری باشند!
اینکه شما بدان عادت دارید که همواره رجوی متکلم الوحده باشد و همه چیز در ید انتصابات او، تقصیر مردم ایران نیست عزیز سرمقاله نویس!
اگر صحبت های همه مثل هم باشد، به معنی آنست که مردم عین هم فکر میکنند و اختلافی درسطح معیشت وبرخورداری ندارند که کسی چنین ادعایی را درایران وهیچ جای جهان  ندارد!
انتخاباتی که هیچ فرقی بین نظریات نامزدها نباشد، نشان می دهد که آن جامعه به " جامعه ی بی طبقه ی توحیدی " تبدیل شده وحرف وحدیث مخالفی درمیان نیست!
این وظیفه ی ما نبود که این جامعه ی معهود شما را برقرار سازیم، بلکه تقصیر رجوی بود که بجای ساختن آن، رو به خوش گذرانی ها وساختن قصرهای  " با طبقه ی طاغوتی "، به آرمان مجاهدین خیانت کرد واز بی طبقه گرایی دست کشید وبدان خیانت هم کرد وگذاشت که جامعه " باطبقات " بماند ودر جامعه ای که ازطبقات مختلف تشکیل شده باشد، مسلما که نمایندگانی باطرزتفکر کم وبیش متفاوت ظهور خواهند کرد که برنامه های خاص خود را برای پیاده شدن بمردم عرضه نماید ودرگیری کلامی بین آنها امری معمول است!
البته درگیری های کم وبیش لفظی درمناظرات، که طی آن نزاکت لازم درنظر گرفته شود، دلالت بر وجود دموکراسی کم وبیشی درکشور وپتانسیل موجود در جمهوری اسلامی دارد که اگر هم ناکافی باشد، غنیمتی است که باید حفظ شده وتوسعه یابد.
باند رجوی با این تشبثات بیهوده، نخواهد توانست فضای گورستانی موجود درتشکیلات خود را برای داخل ایران هم تسری دهد.
مردم با هوشیاری خاصی باین برنامه ها توجه دارند  وهرکس به شخصی رای خواهد داد که حداقل انتظارات اش را در سخنان وبرنامه های او میبیند والبته انتظارات همه ی مردم دریک سطح ویک جنس نیست!
فرید
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا