حضور آقای قاسم تیربخش از خانواده های اسیران فرقه رجوی در دفترانجمن نجات شعبه خوزستان

روز سه شنبه مورخه  ۲۷ تیرماه ۹۶ آقای قاسم تیربخش برادر رضا تیربخش از اعضای تحت اسارت فرقه رجوی با اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان دیدارکرد.

آقای تیربخش که برای پیگیری چگونگی وضعیت برادرش به  انجمن آمده بود به اعضای انجمن گفت که با توجه به اینکه درسایت ها خوانده بودم دونفراز فرماندهان با سابقه از این فرقه فرارکرده اند به دفترانجمن آمدم تا خبری هم از برادرم بگیرم وآخرین وضعیت اعضا درآلبانی را از شما سوال کنم..

اعضای انجمن ضمن تشکراز حضور آقای قاسم تیربخش دردفترانجمن درپاسخ توضیح دادند دراوج قدرت نمایی پوشالی مریم رجوی در ویلپنت پاریس و تمامی اقدامات سرکوب گرایانه و بکارگیری پیچیده ترین شیوه های فریب و جاسوسی و قطع مستمری پناهندگی موج مسئله داری و جدایی اعضا ادامه دارد یک هفته بعد از سخنرانی و قدرت نمایی مریم رجوی دونفراز اعضای رده بالا و پرسابقه از این فرقه فرارکرده اند..

فرار اعضا و بخصوص اعضایی با سابقه بیس از ۳۵ سال بخوبی نشان میدهد که موج نارضایتی به بالاترین رده های فرماندهی و مسئولین فرقه رسیده است واین همان آغاز مرحله فروپاشی است که ما از مدتها قبل آن را پیش بینی کرده بودیم درآلبانی باید طی ماه های آینده شاهد افزایش موج جدایی هرچه بیشتراعضا باشیم.اعضای انجمن ضمن تاکید برنقش خانواده ها و ضرورت تلاش بیشترآنها گفتند بی شک خانواده ها به خواسته خود که همانا آزادی و درآغوش کشیدن عزیزان تحت اسارت خود می باشد خواهند رسید.

آقای تیربخش ضمن تقدیراز تلاش های اعضای انجمن درهمیاری خانواده ها گفت برادرم رضا تا قبل از پیوستن به فرقه فروشنده پوشاک بود و به کشورترکیه رفت وآمد داشت سال ۷۹ که به ترکیه رفته بود دیگربرنگشت تا اینکه سال ۸۰ با ما تماس گرفت ابتدا گفت درآلمان است ولی بعد از مدتی نامه ای بدستمان رسید که مشخص می کرد درعراق و گرفتار رجوی است و برایمان محرز گردد توسط باند قاچاق رجوی فریب خورده واز ترکیه به عراق برده شده اکنون  ۱۶سال است که هیچ خبری از او نداریم. بهرحال ما به تلاش مان ادامه میدهیم و به هیچ وجه خسته نمی شویم اگرچه سران این سازمان می خواهند خانواده ها خسته ونا امید گردند. خانواده ما طی این مدت نامه های زیادی به کمیساریای ملل درآلبانی وهمچنین سفارت ایران نوشته اند و بازهم خواهند نوشت ما تا آزادی برادرمان از اسارت رجوی لحظه ای دست از تلاش برنخواهیم داشت و دراین راه امید مان به انجمن واعضای جداشده است..

اعضای انجمن ضمن تشکراز آقای تیربخش آرزو کردند که بزودی تمامی اسیران دربند فرقه رجوی وبخصوص برادر ایشان آزاد و به آغوش گرم خانواده هایشان برگردند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا