ما خانواده ها اجازه نخواهیم داد که رجوی جنایتکار فرزندانمان را در اسارت نگهدارد – قسمت پایانی

نشست خانواده ها در دفتر انجمن نجات استان مازندران
در ادامه جلسه مسئول نشست برای تفهیم و اطلاع بیشتر قسمتی از مقاله خانم زهرا میرباقری در مورد بدری پور طباخ که به دستور رجوی رحم اش در آورده شده بود توضیح داد و اینکه رجوی با این زن بیچاره چه برخورد بد و زشتی داشته برای حضار توضیح داده شد وقتی خانواده ها از این گزارش اطلاع یافتند بسیار برآشفته و ناراحت شدند که رجوی زن باره چقدر کثیف و جنایتکار می باشد که اینگونه سعی دارد زنان را در مناسبات خود نگهدارد .
آقای ضیایی گفت که شنیدن این گونه خبر برای ما بسیار دردناک است و برای محمد رضا خمیسی که هنوز در چنگال فرقه رجوی گرفتار می باشد متاسف هستم مگر می شود با این جنایتکار زندگی کرد ؟ اکنون هر چقدر به شناخت بیشتری از فرقه رجوی می رسم برایم روشن می شود که انتصاب زهرا مریخی همش کشک و پوشال می باشد . وقتی سر دسته یک گروهکی این گونه دست به کارهای کثیف می زند و شخصیت زن را از بین می برد دیگر چه توقعی می توان از وی و زن سومش یعنی مریم داشت .


آقای میرگل موسوی عنوان داشت این گونه اخبار اکنون در هیچ کجای دنیا شنیده نمی شود و کسی دست به این جنایت نمی زند این کار نشان می دهد که رجوی چقدر در منجلاب زن بارگی و خیانت فرو رفته است و چقدر خوب که هر چه زمان بیشتر می گذرد ماهیت جنایت کارانه وی برای همه روشن می شود و برای آن زنان متاسف هستم که هنوز با این کار کثیف در تشکیلات فرقه ای رجوی باقی ماندند و تن به رقص رهایی رجوی ملعون دادند .
آقای سید محمد یعقوبی با شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد و سئوال نمود مگر می شود انسانی دست به این کار کثیف بزند ؟ با توضیحات نفرات جدا شده چهره واقعی رجوی زن باره نشان داده شد و چقدر خوب می شد که آن زنان می توانستند از دیواری که رجوی به دورشان حصار کشیده بیرون آمده و دست به افشاگری می زدند .
آقای یعقوبی اشاره نیز نمود که هنوز باورش برای خودم سخت است ولی وقتی افشاگری خانم ها زهرا میرباقری و بتول سلطانی در مورد رقص رهایی را کنار هم می گذارم و توضیحاتی که شما دوستان جدا شده می دهید برایم روشن می شود که رجوی چه موجود کثیفی می باشد و چگونه خواهرم فریب شعارهای دروغین وی و تشکیلاتش را خورده است .
آقای علی اصغر وکیل زند که خودش از نزدیک وقتی به اشرف رفته بود و برخوردهای زشت و زننده نیروهای فرقه تروریستی رجوی را دیده بود اظهار داشت تمام این سالیان چیزهایی که برای وی ارزش بود به یکباره از بین رفت و به خوبی به ماهیت زن بارگی و جنایتکارانه رجوی پی بردم .
انسان چقدر باید پست و جنایتکار باشد که برای نگهداشتن زنان در مناسبات فرقه ای دست به این گونه کارهای کثیف بزند .
در انتها نشست تعدادی دیگر از خانواده ها بعد از شنیدن این خبر هر چقدر فحش و ناسزا بود به رجوی و دار و دسته جنایتکارش نثار کردند و عنوان نمودند که اکنون تصمیم ما برای رهایی نفرات گرفتار در فرقه بیشتر شده است چون می دانیم که با رهایی یک نفر ماهیت و چهره واقعی رجوی بیشتر افشا می شود .
البته حضور خانواده ها در دفتر انجمن و صحبت های آنان نشان داد با تمام فریبکاری ها و حقه بازی فرقه تروریستی رجوی و کارهای کثیفی که انجام دادند از رهایی نفرات شان دست نخواهند کشید .
همه به اتفاق نظر گفتند برای از بین بردن تشکیلات فرقه ای رجوی باید همانند عراق به آلبانی رفت و رجوی و زن سومش مریم بایستی بدانند که از دست خانواده ها خلاصی نخواهد داشت .
درخواست خانواده ها این بود که نباید گذاشت رجوی نفس راحتی بکشد چرا که تنها وحشت رجوی ها حضور خانواده ها در آلبانی می باشد .
پیام ما خانواده ها به رجوی این است که شما حالا هر چه قدر می توانید زنان زیادی را به اسم های مسخره انتصاب سر کار بگذارید و اعضای نگون خود را تا مدتی مشغول کارهای نشست و فاکت خوانی دست بسر کنید اما با توجه به شناختی که ما از فرقه تروریستی رجوی داریم و با حضور در کنار سیاج اشرف بدست آوردیم دیگر اجازه نخواهیم داد که اسارت عزیزان ما دوامی داشته باشد .
البته سخنان خانواده ها برای ما اعضای انجمن نجات استان مازندران بسیار انگیزاننده بود که اینگونه در مقابل فریبکاری و حقه بازی آنان استوار باقی مانده و نشان دادند که هرگز از راهی که به آزادی عزیزان شان ختم می شود کوتاه نخواهند آمد و این موضعگیری مسئولیت ما اعضای انجمن نجات را بیشتر می کند و به خوبی می دانیم تا وقتی یک نفر در چنگال فرقه باقی مانده باشد مسئولیت های ما صد چندان خواهد بود و این رسالتی است که از ابتدا تاکنون بر آن تاکید داشته و داریم .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.