اگر عدالت واقعی بر جهان حکم میراند!

در خبری که رسانه های فرقه ی رجوی منشرش کرده اند، آمده است:
” آلن درشویتس برجسته‌ترین حقوقدان قانون بین‌المللی تصریح کرد: رژیم ایران نه تنها روح حاکم بر قرارداد هسته‌ای را نقض می‌کند، بلکه در مکتوبات نیز آن را نقض می‌کند. مقدمه این توافقنامه تصریح می‌کند:”رژیم ایران بار دیگر تأکید می‌کند تحت هیچ شرایطی به‌دنبال دستیابی، توسعه یا کسب سلاح هسته‌یی نخواهد بود”.
اولا هیچ منبع معتبر وکم وبیش بیطرفی این ادعا را که ایران به توافق نامه ی برجام عمل نمیکند، تایید نکرده واین حقوق دان ضد مردمی سخن عبثی مطرح میکند که تنها بدرد سوء استفاده های جنگ طلبان آمریکا میخورد وسبب شادمانی باند رجوی وطن فروش میگردد!
ثانیا، اگر ما دردنیای عادلانه ای زندگی میکردیم، برجام را با شرط جمع آوری سلاح های هسته ای دیگر کشورهای جهان، میپذیرفتیم که این عدالت وانصاف هنوز برجهان حاکم نشده و ما تنها کاری که دراین جهان با روابط ظالمانه میتوانستیم کردیم و زورمان به بیش ازاینها نرسید!
آخر، این ما نبودیم که سابقه ی داشتن واستفاده از سلاح اتمی داشته باشیم وبرعکس این آمریکا بود که بخاطر انجام این جنایت، لازم بود که بپای میز محاکمه کشیده میشد که کشیده نشد واین امر نشان داد که ما فاصله ی زیادی با دورانی که بتواند اینگونه عمل کند، داریم وچاره ی کار در توانمند ساختن علمی وصنعتی خود وهمراهی کردن با کشورهایی که دلی برای سوزاندن به صلح جهانی دارند، میباشد!
نشان داده شد که این مثل ترکی چقدر حکیمانه است که میگوید” دراین جهان، آلت فرد زانی را نمی برﱣند ولی چشم شاهد قضیه را درمیآورند”!
درادامه:
” به خوبی ثابت شده است که تهران به‌طور مداوم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از دسترسی به سایتهای نظامی و سایر نقاط تحقیق محروم کرده است. این یک تخلف آشکار با برجام و قانون دو حزبی است که توسط کنگره وضع شده است”.
طبق قوانین بین المللی، بازرسی از مراکز نظامی کشوری مفروض، دارای محدودیت هایی است وبرداشتن این محدودیت ها تنها در شرایط کاملا ویژه وتوام با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل بحث است و شورای امنیت، چنین توصیه ای را بما و یا آژانس بین المللی نکرده است.
دیگر اینکه ایران تعهدی به اجرای قوانین کنگره ی سوپر ارتجاعی وجنگ طلب آمریکا ندارد!!
همچنین:
” از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک همدستی در جرم، به رژیم تهران اجازه داده که این موافقتنامه را دور بزند. توافقهای جانبی مخفی با آژانس به رژیم ایران اجازه داد آزمایش هسته‌یی در مجتمع پارچین را پرده‌پوشی کند. این امر خیلی مهم است چرا که رژیم ایران تاریخچه‌یی از فریبکاری دارد”.
در این موارد، آژانس وشورای امنیت صلاحیت دارند که بر صحت ویا سقم قضیه مهر تایید بزنند ونه این حقوق دانی که بنفع جنگ طلب های آمریکائی وصهیونیزم جهانی وارد میدان شده تا” قندی” را هم بردهان مریم رجوی بگذارد!
ودرپایان کلام اینکه، رژیم ایران هرچه فریبکار هم که بفرض باشد، هزاران بارعقبتر ازنظام سلطه گر جهانی بوده و هرگزبه گرد پای آن هم نمی رسد.
نظام ملعونی که، باند رجوی در دریوزگی به آن، حساب های خیالی زیادی برای آینده ی خود باز کرده وخوف آنست که تا تحقق این نیت شوم و خائنانه، پیر و پاتال های اسیر درکمپ آلبانی، زندگی را وداع کنند!
وحید

منبع

یک دیدگاه

  1. Hi,one of my family member live with mojahedin and is been years we dont have any news iwould like to know how i can find her i can help her to

    leave camp, her name is farah firozmand. i live in USA you can email me or call me on my cell which is 0018604029456

    than you very much and looking forward to here from you Shahla

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا