شرح یک ملاقات صمیمانه در دفتر انجمن نجات گیلان

رضا حسن زاده از اسرای جنگ تحمیلی بود که توسط فرقه رجوی به اسارت درآمد و بالغ بر25 سال است که ارتباطش با خانواده اش قطع میباشد و هیچگونه خبری از همدیگر ندارند.

خانواده حسن زاده متعاقب اطلاع از حضور عزیزشان در فرقه رجوی از سال 1382 بعد از اشغال عراق بتوسط قوای اشغالگر امریکایی بارها و بارها با تحمل شداید فراوان خود را در مقابل اسارتگاه اشرف یافتند تا بتوانند ولو دقایقی با عزیزشان ملاقات حضوری داشته باشند ولیکن متاسفانه موفق به دیدار نشدند و از طرف دیگر مورد اهانت و ضرب و شتم گماشته های رجوی قرار گرفتند که از قضا در گزارش تصویری سایت نجات درصفحه نخست فیلم مجروح ساختن جعفر حسن زاده بتوسط گماشته های رجوی در مقابل اسارتگاه اشرف به نمایش گذاشته شده است.

آقای جعفرحسن زاده درآخرین دیداربا آقای پوراحمد درحالیکه بشدت ازرجویها وتشکیلات مافیایی آنان معترض بود ؛ ازسازمان های حقوق بشری خاصه کمیساریای عالی پناهندگان هم شکایت داشت که چرا فریاد رس اسرای نگون بخت رجوی درآلبانی نیستند وچاره ای نمی اندیشند.

متعاقب توضیحات روشنگر مسئول انجمن نجات گیلان حول آخرین وضعیت دهشتناک اسرای زندگی باخته مقیم آلبانی ؛ خاصه اتخاذ تصمیم سران ستیزه جوی رجوی مبنی برانتقال تمام اسیران به نقطه ای نامعلوم درخارج ازآلبانی که گویا از مقرات متروکه نیروهای آمریکایی بوده است ؛ پریشان حالی ونگرانی آقا جعفر برادردردمند وچشم انتظاررضا حسن زاده دو چندان شد و اظهارداشت:” انگار بجزخدا هیچکس درکره خاکی کمک کار و دادرس مظلومان نیست ومقدارت دنیا طوری شده است که همه کس وهمه چیزبا پول خریداری میشود وشک هم ندارم که مسولین امر در کمیساریا از جانب فرقه رجوی حق السکوت گرفتند تا جایی که درقبال اینهمه فشاروظلم رجویها به اسرایش سکوت مطلق داشته اند وحتی شنیده ام که دولت آلبانی نیزازامریکا خط گرفته است که به فرقه رجوی که مزدوران شناخته شده امریکا شدند ؛ کاری نداشته باشد تا رجویها بتوانند با دست بازی یک اشرف دیگردرآلبانی بسازند وکماکان اسرایش را دراسارت خود داشته باشند واین قضیه بی نهایت برایمان دردناک است.”

درخاتمه ملاقات بسیارصمیمانه فی مابین ؛ آقای جعفرحسن زاده ازخانواده های چشم انتظارومرتبط با انجمن نجات گیلان ؛  از سازمانها و وجدانهای بیدار و حقوق بشری استمداد کرد که بیش ازپیش همت کرده ودرامرخداپسندانه تماس اسیران رجوی با خانواده هایشان ؛ رجویها خاصه مریم قجر سرکرده مزدور و وطن فروش را تحت فشار قراردهند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا