حضور آقای فاضل فرهادی جدا شده از فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات

مورخ 10/9/96 آقای فاضل فرهادی یکی از جدا شدگان فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی ( اراک ) حضور یافت و پس از احوال پرسی و خوش آمد گویی به آقای فاضل فرهادی از خاطرات گذشته خود در فرقه رجوی سخن گفت: چه خاطرات بدی را در فرقه رجوی پشت سر گذاشتیم. رجوی و سرانش به ما بد کردند و مثل برده از ما بیگاری می کشیدند بایستی این فرقه را هر چه بیشتر افشا کرد و ماهیت آن برای همه گان روشن شود من بزودی خاطرات و گفتگوی خودم را در رابطه با عملکرد فرقه رجوی بر روی سایت انجمن درج می کنم . به امید روزی که رجوی و سرانش نابود گردند و تمامی اسیران آزاد شوند .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.