خواهر عزیزم دلمان برایت تنگ شده

به غیر از مادر خواهر یکی از عزیزترین موجوداتی است که می تونه کنارت باشه!
نامه ی ذیل از طرف خواهر معصومه اسلامی برای ایشان نوشته شده و در این نامه از ایشان خواسته تا از فرقه رجوی جدا و با خانواده ارتباط گیری نماید.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.