محمود نیشابوری رجویست، نام خالی وجعلی را باماهیت قضیه عوضی گرفته!

اودر نوشته ای که رسانه های رجوی منتشرش کرده، آورده است:
" بنازم مجاهدین را که خواب ازکله این دجالان چنان پرانده اند… مگر مجاهدین تمام نشده اند! -از آن روز گفتند این « گروهک» تمام شد، نابود کردیم. اما چند روز بعد آخوند فرومایه دیگری اراجیف گویی را شروع می کرد. خلاصه کلام، ۳۷ سال گفتند تمام شدند، در همه جا ".
هموطن عزیز!
شما میتوانید به سازمان مجاهدین بنازید وکسی دراین مورد متعرض ومانع شما نیست!
اما جواب سئوال شما (مگر مجاهدین تمام نشده اند) مثبت است واین جریان دهه هاست که با عاملیت درجه اول مسعود رجوی تمام شده وجای خود را به باند رجوی یا فرقه ی وابسته باو داده است که ازبدی روزگار!! این یکی هم درحال فروپاشی تدریجی است!!
این هموطن توهین کننده به " خلق قهرمان ایران "، نام باند منحوس، منحرف وتوطئه گر رجوی را به خلق قهرمان چسبانده وخواسته است که خیانت های این دشمنان منافع ملی ایران را با مردم، بطور بالمناصفه تقسیم کند!! واین درحالی است که " خلق قهرمان" سالهاست که سفره ی خود را ازاین متحجرین مدرن نما جدا کرده است!
نیشابوری در قسمتی دیگر ازاین دروغ هایش آورده است:
"…بنازم مجاهدین را که خواب  ازکله این دجالان چنان پرانده اند که  نمی دانند چکار کنند. بلی، با خلق قهرمان ایران و مجاهدین نمی شود در بیفتند، طومار این رژیم نابکار با مجاهدین و مردم ایران بر چیده خواهد شد ".
البته هیچ رژیمی نمیتواند با " خلق قهرمان" دربیفتد ومن دراین قسمت با شما هم رای میباشم اما مردم ایران با پدیده ای بنام باند رجوی دمخوار نیستند و درعوض، هررژیمی میتواند بساط رجوی خود شیفته را درهم بریزد.
معمولا این بهم ریختن ها، دیر وزود دارد ولی سوخت وسوز هرگز!
درادامه میخوانیم:
"  در صورتی که رژیم میلیونها دلار می خواهد خرج کند که یک رئیس جمهوری از هر کشوری شده، از جیبوتی، اسرائیل، قبایل قطب شمال و… به ایران بیاورد و کلی تبلیغ کند، چه رسد ملاقات با رئیس جمهور اتریش که اگر اتفاق می افتاد، یکماه خوراک تبلیغاتی رژیم بود ".
ایران روسای جمهور بمراتب مقتدرتری را درخاک خود پذیرفته ومتقابلا رئیس جمهور وهرمقام دیگر ایران به با اقتدارترین کشورها رفته وقدر دیدند وبرصدر نشستند دراین میان طبیعی است که استثناهایی هم باشد!
اما روابط ایران با اتریش هم در سطح نرمالی است وانجام نشدن یک سفر درحکم یک جنگ نیست و دنیا را هم به آخر نمی رساند!
درهرصورت، الهام دهنده ی باند رجوی درانتشار اینگونه مقالات، درراستای این اصل روانشناسانه است که بموجب این اصل، گروه های فرقوی هرحادثه ی نیک وبد را بحساب پیروزی خود میگذارند و تا فرقه ی رجوی وجود دارد، شاهد این نوع تحلیل ها خواهیم بود وما نیز بنوبه ی خود مردم راازماهیت این نوع نوشته ها وصاحبانشان مطلع خواهیم کرد!
فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا