وارونه نمایی

آیا این حاکمیت، رونوشت حاکمیت رجوی بر مجاهدین خواهد بود

درپیام” شورای ملی مقاومت رجوی برعلیه منافع ملی” آمده است:
” مریم رجوی، به کشاورزان محروم و مردم به‌پاخاسته اصفهان و غارت‌شدگان در شهرهای مختلف کشور که به‌ٰرغم اقدامات گسترده نیروهای سرکوبگر به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند، درود فرستاد و عموم مردم به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنان فراخواند. وی گفت فقر و فساد و غارتگری سرمایه‌های مردم، تنها با سرنگونی نظام ولایت فقیه و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم از بین می‌رود”.
مریم یا مسعود رجوی، درزمانی که بخاطر وحشت ازریزش نیرو، اعضای مفلوک تشکیلات فرقوی خود را هردم دورتر ازمردم نگه میدارد، خود را ازحق فراخوان دادن، آنهم درسطح کشور مخلوع کرده، فراخوان او شبیه بی حیایی فردی است که به ده راهش نمی دادند و سراغ خانه ی کدخدا را میگرفت!
فراخوان ها توسط گروهها وشخصیت هایی داده میشود که درارتباط تنگاتنگ با مردم قرار داشته وغم مشترکی را حمل میکنند!
حال آنکه باند رجوی، از ترس مواجه شدن اعضای مفلوک اش با مردم، به پنهان ترین سوراخ موشی که میتوان دسترسی پیدا کرد، پناه برده وبه اعضای خود حق دسترسی به مردم وگفت وشنود با آنها را نمیدهد!
این شکل برخورد مریم با اعضای مجاهدین رجوی، نشان میدهد که مشکل اصلی او عدم اعتماد به اعضای دربند باند رجوی است وکسی که وضعیت این چنانی داشته باشد، باید هم سنگ بزرگ بردارد تا نتواند بزند وبطورکلی مشکلات تشکیلاتی خود را با این درشت گویی ها لاپوشانی کند!
اوکه بطور مزورانه، راه حل مشکلات مردم ایران را دراستقرار دموکراسی وبرقراری حاکمیت مردم میداند، خود رفتاری برخلاف دموکراسی وبر علیه اعمال اراده ی اکثریت درتشکیلات رجوی دارد وبنابراین، درک او از دموکراسی همان اعمال فاجعه باری است که درتشکیلات خود انجام میدهد و پرواضح است که مردم ایران این نوع دموکراسی را بباد تمسخر گرفته واگر روز و روزگاری بخواهند فرقه ی رجوی را بحساب آورند، تصوری جز دشمن ازاونخواهند داشت!
دیگر اینکه شعارهای انتخاب شده دراین فراخوان، کاملا جهت دار بوده و سعی میگردد که تمامی مشکلات ایران که ماحصل 400 سال استعمار و خیانت بعضی از زمامداران دراین 400 سال بوده، همه را بحساب حکومت 40 ساله ی جمهوری اسلامی بنویسد و عجیب تراینکه دولت مستقر را مشکل اساسی مردم معرفی کرده ونگذارد مردم بدانند که تحریم های ظالمانه چه کرده وخرابکاری های دیگر دشمنان خارجی و شرکای آشکار ونهان داخلی اش، چه پدری ازمردم ایران درآورده واینهمه درراستای کسب برائت برای سلطه گران جهانی است!
دراین فراخوان، مشکل بی آبی و سختی های کشاورزان راطوری وارونه نمایی میکند که خواننده قبول کند که خشکسالی و…، ابدا نقشی دراین موضوع نداشته و دولت روحانی است که این خشکسالی را که کارشناسان آنرا 50 ساله ارزیابی کرده اند، بوجود آورده است!
نوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا