وارونه نمایی

انتقاد مفت در برابر عدم ارائه ی راه حل عملی مشکل

محمد قرایی که از عمله های خاص رجوی است، با استناد به نقل قول یکی از رسانه های داخلی، مطلبی با عنوان”‌سال ۱۳۵۷، سال ۱۳۹۷، شباهتها و تفاوتها!” نوشته که درپاراگرافی ازآن میخوانیم:
“… رسانه های رژیم با استفاده از یک ضرب المثل قدیمی گفته و نوشته اند سالی که نکوست از دلارش پیداست! ارزش پول ملی در طول تاریخ حاکمیت ننگین آخوندی در پایین ترین سطح قرارداد. بانکها ورشکسته، کارخانه ها تعطیل، بازار کسب و کار بی رونق، لشکر بیکاران آماده حمله وهجوم، کشاورزان روبه میهن و پشت به دشمن و…”.
کاش این افراد که گفتارشان اینهمه مورد خوشآیند محمد قرایی ها قرار گرفته، برنامه های آلترناتیو خود را ارائه میدادند ومینوشتند که چه باید کرد تا چنین نشود وبهتر ازآن توضیح میدادند که علت مشکلات وقضایا چیست و ایران از برقراری کدامین سیستم کشورداری رنج میبرد و مخصوصا نقش عوامل داخلی وخارجی وحتی میزان تاثیر حوادث طبیعی را توضیح میداد که اینطور نشده وبنابراین مفت حرف زده وقرائی هم دست به خس وخاشاک زده وسازمان مجاهدین با انتشار ترهات او اگر هنری کرده،تنها در بنمایش گذاشتن استیصال خود است.
درجای دیگری ازاین (مقاله) آورده شده است:
” در کنار این همه بحرانهای لاعلاج و نفس گیر داخلی می باید از اعتلای همه جانبه مقاومت و انزوای منطقه ای و بین المللی آخوندها را نیز افزود. اخیرا ولیعهد عربستان تکرار کرد که خامنه ای حتی از هیتلرهم خطرناکتر است، چرا که هیتلرفقط اروپا را تهدید میکرد ولی خامنه ای و رژیمش تمامیت بشریت و جهان را”.
اولا بحران ها با استفاده ازعزم ملی جدی و صبر وپایداری، قابل حل هستند.
ثانیا مقاومت رجوی اعتلایی را نشان نمیدهد و حتی گفته میشود که این باند جنایت پیشه بهمراه سلطنت طلبان امتحان پس داده، کمتر از سایر جریانات دیگر، در بازی های سیاسی آمریکا، اسرائیل وعربستان، مطرح اند.
بعبارت دیگر، اگر دری به تخته خورد ومثلا این محور شرارت موفق به جلب” احمد چلبی” های ایرانی شد، این” چلبی” ایرانی، فردی وابسته به فرقه ی رجوی یا شاه الهی ها نخواهد بود.
ثالثا، درمحکوم کردن رهبری ایران، ازکسی در خواست ابراز شهادت کردید که خود چنان است که دیگران را متصف به آن صفات میکند وهم ارباب اصلی رجوی ازنظر مالی است وصدالبته ارزش این نوع استنادات، پشیزواراست.
اگر واقعا رژیم ایران میتواند قوی تر از هیتلر بوده وکل جهان را به خطر اندازد، قادر خواهد بود که مشکلات خود را هم که خیلی کمتر ازمشکلات جهانی است، حل کند.
پس یاوه گویی های این مقام عربستانی برای چیست؟!
آقای محمد قرایی بجای گرفتن حبل المتینی وارائه ی برهان قاطع، به طناب پوسیده ویاوه بافته است.
درادامه:
” تغییرات در کابینه ترامپ و ترک برداشتن قطعی و حتمی دستگاه عریض و طویل مماشات نیز بر دردهای بی درمان سیدعلی وامانده اضافه شده و کابوس سرنگونی ملاها را صد چندان کرده است.
اخیرا جهانگیری معاون روحانی سوزوگداز کرد که جان بولتون رییس شورای امنیت کاخ سفید حقوق بگیر مجاهدین خلق ایران است. عجبا! مجاهدین صدها بار شقه و نابود شده، گروهک بی نام ونشان و… که حقوق بگیر و وابسته به شرق و غرب و عالم بود حالا آدمهای کلیدی تنها ابر قدرت ثروتمند جهان را به استخدام خویش گرفته است”!
آیا منظورتان، برسر کار آمدن جان بولتن (از کارگزاران نامی دولت پنهان) است؟!
او معمولا بعنوان یک نئوکان غلیظ درمصدر امور بوده وایران هم با دولت سایه ی آمریکا آشنائی کمی ندارد و چم وخم کار آنها را دانسته ومیداند که این نئوکان آمریکائی، از سایه خارج وعلنی شده واتفاقا با افعی بیرون آمده از لانه، بهتر وگزیده تر میتوان برخورد کرد!
دیگر اینکه آقای جهانگیری موضوع را درسطح عامه فهم تری مطرح نموده ومن با اجازه ی او میگویم که او پول های عربستان را ازدست مجاهدین میگیرد.
ستاندن پول های عربستان به عادت جاری آمریکا تبدیل شده و فرق مابین این است که ترامپ با تهدید تخلیه ی سوریه این اخاذی را میکند و جان بولتن وشهردار اسبق نیویورک ازاین راه!
با این حال جای نگرانی نیست.
چرا که تضاد موجود در شکل است و محتوای را عوض نمیکند!
حمید تبریزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا