فرقه گرایی مجاهدین

مرگ مرضیه رضایی و اثبات بی هویتی در فرقه مجاهدین

مرگ مرضیه رضایی با اسم مستعار”مهین” به دلیل نامشخصی در سایت های اینترنتی مجاهدین وکانال های تلگرامی اعلام شد. اما نه علت مرگ مشخص شد ونه به بیوگرافی هویتی دقیق این نگون بخت اشاره ای شد.

درمکتب سراسر ریا وفردیت طلبی رجوی رسم نیست که کسی را به پدرومادر خونی اش ویا قوم وخویش وتبارخانوادگی اش معرفی کنند برای اینکه رجوی صاحب خون ونفس همه ی آنهاست وحاضر نیست از آن دست بردارد.
مرضیه رضایی یک اسم است که می شود برهر جنازه ای گذاشت ودرجایی مثل مناسبات رجوی که بی قانون است وحساب وکتاب حقوقی وقانونی نیست آن جنازه را خاک کرد ویا قاچاق انسان کرد ویاهرمعامله وزد بند دیگر.
درهر ناکجا آبادی وقتی بحث سرنوشت ویا مرگ وتعیین تکلیف انسانی هست باید معلوم شود پدر ومادر و کس وکارش چه کسی است وازکجا آمده وفاکتورهای، کی – کجا – چه کسی وچطور را رعایت می کنند. اما رجوی افراد را مانند ابزار و وسیله شخصی می بیند و نیازی به این تشریفات دست وپاگیر نمی بیند.
درهرکجای دنیا حتی وقتی یک دوچرخه را می خواهند نقل وانتقال دهند شماره/برگه خرید/ اصالت و…نیاز است اما درمناسبات رجوی فردی که درسطح شورای مرکزی فرقه ای که سابقه ی بالای 30 سال دارد را فقط با بیان اینکه” مرضیه رضایی مرد” تعیین تکلیف می کند ودر لابلای خزئبلات فرقه ای بطورکلی می گوید تسلیت به مادرش. حالا این مادر اسم و رسم ندارد؟! و یا کلی گویی مثل خانواده رضایی ها. این مزخرفات رجوی حتی بعد از مرگ افراد تمام شدنی نیست وهدفش سوء استفاده های فرقه ای و تروریستی برای بهره برداری از آن است که خانواده و قوم وخویش افراد را به رسمیت نشناسد. از آن می ترسد که در آینده این خانواده اگر در مقابل رجوی قرار گرفتند نتوانند مدرکی از رجوی داشته باشند. سرنوشت تمامی مردگان در فرقه رجوی به همین شکل و مثل مرضیه رضایی است.
لعنت بر رجوی دزد هویت انسان ها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا