خوب که، رجوی و ترامپ دیکتاتور نیستند

محمد قرایی که از مریدان معلوم الحال رجوی است، یادداشتی باعنوان” سرنوشت مشترک و محتوم همه دیکتاتورها” نوشته است و در آن رهبر سابق رومانی را که طی کودتای امپریالیستی – فاشیستی دستگیرنموده وساعاتی بعد همراه همسرش، بدون محاکمه و داشتن وکیل وحضور مردم، اعدامش کرده وجنازه های غرق درخون آنها را به کرات درتلویزیون کودتاگران نشان دادند واعتراض حقوق بشری هم مطرح نشد، بعنوان الگوی دیکتاتوری معرفی کرده است!
من با اینکه دیکتاتور نامیده شدن چنین شخصی مخالف نیستم، ولی آنرا میدانم که درزمان او، رومانی به یک کشور صنعتی تبدیل شد و… واین را هم میدانم که سران رومانی بعد ازاو، اشتیاق زایدالوصفی برای شرکت درعملیات تجاوزکارانه ی آمریکا نشان میدهند.
نتیجه اینکه یک” بد” از رومانی رفت و” بدتر” جانشین آن شد وباردیگر روشن گردید که برداشتن دیکتاتور وجایگزینی فاشیزم بجای آن، کار” بدتر” ی است.
آقای قرایی دراین مورد اشاره ای به دیکتاتورهای معروف تر- که اینک از نظر باند رجوی به خودی ها تبدیل شده اند- نکرده است!
ظاهرا اطلاعات او منحصر به فیلمی است که درمورد این رهبر سابق رومانی که توسط دشمنانش ساخته شده و قرایی آنرا دیده و تصور کرده که به یک کشف تاریخی دست زده وبا خوشحالی زیاد، دست بقلم برده است.
درنوشته ی این مرید خاص رجوی، چائوشسکو، از آنجهت دیکتاتور بوده که رومانی را بصورت” تک‌حزبی و رهبری بی‌چون وچرادرراس هرم قدرت و…”، اداره میکرده است.
پس تک حزبی بودن و رهبری فردی وبدون چون و چرا، بد است و البته دراین مورد حق با آقای قرایی است.
اما مشکل اینجاست سازمان مجاهدین خلق که برسر قدرت نیست و قاعدتا باید دموکرات تر از بعد از بدست گرفتن قدرت باشد، جریانی است که هیچکس بغیر از مسعود رجوی، قدرت نفس کشیدن هم ندارد وازنظر نبود مطلق رهبری جمعی، بی همتاست.
جواب آقای قرایی به این ایراد اساسی من درمورد حرف هایش چه میتواند باشد؟!
ظاهرا چاره ای جزگفتن اینکه مسعود رجوی یک فرد استثنایی وآسمانی است، مجبور به اطاعت ازاین محدودیت ها نیست، ندارد!
اما مشکل اینجاست که دموکراسی یک پدیده ی زمینی وماحصل تجربیات بشر درگذار از عوارض تلخ حکومت های فردی وپاسخگو نبودن آنست وبنابراین، زمینی که ما درآن زندگی میکنیم، جای رجوی ها نیست!
دیگر اینکه این مرید رجوی مطرح نموده که حکومت ها و… فردی رفتنی است.
دراین صورت او مجبور است نحوه ی شمول این قاعده را درمورد ترامپ ها ورجوی ها، توضیح دهد!
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا