همسویی مریم قجر با برنامه های کثیف غرب و اسرائیل

در پی اقدام مسخره دولت آلبانی در مورد اخراج سفیر و یک دیپلمات سفارت ایران باید به این نتیجه رسید که این کار دولت آلبانی بر پایه خطی است که دولت آمریکا و اسرائیل در حال انجام آن هستند. بعد از شکست دولت ترامپ در همسویی اروپا در مورد تحریم ایران، اکنون اقدام به سناریوی دیگری نمودند تا چهره ایران را در اروپا مخدوش نموده و ایران را منزوی نمایند تا سیاست های فشار بر دولت و مردم ایران را بیشتر نمایند.
این سناریو که یک ضلع آن فرقه تروریستی رجوی می باشد از دولت دانمارک شروع شد مبنی بر اینکه قصد بمب گذاری در شوی مسخره مریم قجر در فرانسه را داشتند و این خبر را بعداٌ دولت اسرائیل این گونه عنوان داشت که ما تمام اطلاعات آنرا به سازمان مجاهدین و دولت دانمارک دادیم ولی باید به این نکته اشاره نمود که دولت دانمارک حامی سیاست های دولت اسرائیل می باشد و تماماٌ حرفهای دولت مردان اسرائیل را نشخوار می کنند. بعد از آن نوبت به کشور فرانسه رسید و اینکه سفارت ایران در فرانسه تمام فعالیت های تروریستی در اروپا را سازماندهی می کند و اکنون هم این سیاست مسخره را در کشور آلبانی دنبال نمودند البته برای ما کاملاٌ روشن است که دولت کنونی آلبانی حامی سیاست های اسرائیل غاصب می باشد و سعی می کند با حمایت از سیاست غرب از حمایت آنان برخوردار باشد.
در این میان چیزی که وجود دارد؛ چرا یک باره بعضی از دولت های اروپایی اکنون به این نتیجه رسیدند که دولت ایران به دنبال سیاست صدور تروریسم می باشد. یکی از کسانی که از این طرح حمایت می کند و دولت اسرائیل آنان را در این بازی کثیف به کار گرفته است فرقه تروریستی رجوی می باشد که اکنون به دنبال اجرای خط سیاست غرب و اسرائیل در مورد ایران می باشد و فکر می کنند با کاسه لیسی از اسرائیل غاصب و آمریکا می تواند در این بازی به کار گرفته شود.
البته این کار روسیاهی دیگری برای مریم قجر و فرقه جنایت پیشه رجوی داشته است؛ چون تا وقتی در عراق بود به ظاهر نعره ضد آمریکایی و ضد اسرائیل سر می داد ولی وقتی صدام، ارباب رجوی سرنگون شد به یکباره مریم قجر کاسه لیس لابی های غربی و اسرائیلی شد و حتماٌ در آینده نزدیک رابطه خود را با اسرائیل غاصب علنی خواهد کرد. هر چند در گذشته در مورد افشای دروغین سایت های هسته ای این همکاری کاملاٌ رو شده بود.
مریم قجر به جای اینکه حامی طرحهای کثیف دولت ترامپ و اسرائیل باشد بهتر است به فکر فروپاشی تشکیلات خود باشد چون با این خط کثیفی که در پیش گرفتند عملاٌ راه به جایی نخواهند برد و سرانجام شکست، عاقبت کارشان خواهد بود.
حال هر چقدر مریم قجر سنگ اخراج سفیرهای ایران را در کشورهای اروپایی به سینه بزند ولی چیزی که کاملاٌ روشن است این خط به شکست خواهد انجامید و چقدر می خواهد مریم قجر کاسه گدایی نزد اربابان خود بگیرد ولی چیزی که اکنون از درون اشرف سه به گوش می رسد چیزی به از هم پاشیدگی آنان و تشکیلات شان باقی نمانده است.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا