همه در خدمت رژیم هستند

ماشین دروغ پردازی مجاهدین این بار با به صحنه آوردن فرامرز صفا ، مزدورخود فروخته و بدنام شستشوی مغزی شده خود ، سعی در مخدوش کردن چهره جداشدگان در آلبانی نموده است .
این مزدور که سابقه حضور در ارگان های سرکوب در درون مجاهدین را یدک می کشد ، اراجیف و دست نوشته های دیکته شده ای را تکرار می کند که مزدوران قبل از او هم به وفور آن ها را بارها نشخوار کرده اند .
اگر منظور این دست نشانده رجوی ، از طرح های تروریستی سپاه ترورستی قدس و وزارت بدنام ! افشاگری جداشدگان در آلبانی است ! بایستی عرض کنم ، این جامعه متشکل جداشدگان علیه شما را ، تا دیروز گوهرهای بی بدیل و نسل فدا و صداقت و نسل مریم پاک رهائی می نامیدید .
جداشدگان از شما تا دیروز ، مجاهد صدیق ، نامیده می شدند ! اما به یک باره با هجی مجی لاترجی های رجوی ، به شیطان و شبکه جاسوسی تعبیر می شوند. چرا ؟ چون سرچاه تعفن و لجن در فرقه رجوی را باز می کنند.
آقای با صفا ! مطمئن باش ! هر چقدر که پاچه خواری کنی ! دروغ و فریب به یاران سابق خودت ببندی، آنروزی که ، خودت جدا شوی ، یک دقیقه بعد ، تو را عضو سپاه قدس و وزارت اطلاعات خواهند نامید.
مگر جداشدگان چه می گویند که این چنین آه و فغان و جیغ های بنفش شما به آسمان بلند می شود.
کسانی که بهترین سالهای عمر خود را در فرقه رجوی ، تباه شده می بینند ، فقط بلاهائی که سازمان و شخص مریم و مسعود ، به سر آنها آورده است را افشاء می کنند. اما شما این واقعیت ها را ” مطالب سراسر دروغ و اتهامات وزارت اطلاعات ” می نامید.
شگرد فرقه ها این است که مسائل ساده را آنقدر بغرنج و پیچیده بیان می کنند که ، هیچ کس متوجه حرفهای آنان نشود. منظور شما از شبکه جاسوسی و تروریستی سفارت در آلبانی ، ساده بیان می کنم ، همان کسانی است که شما شیره عمر و جوانی آنها را کشیدید و در سنین بالای 60-50 سال بی هیچ پناهی در کشور غریب رها کردید. همه کسانی که شما هر چه لایق خودتان است ، نثار آنها می کنید ، روزی به رهبران شما ، اعتماد کردند ، همه چیز خود را در اختیار رهبری شما قرار دادند. از زندگی عادی خود گذشتند. اما این از بی لیاقتی و بی عرضه گی رهبران منفعت طلب و هوسران مجاهدین بود که نتوانستند شایسته اعتماد یک خلق باشند .
از لحظه ای که مسعود رجوی ، سکانداری این کشتی را بعهده گرفت ، هر روز فرسنگ ها از ارزشهای انقلابی فاصله گرفت. تیرخلاص خود را هم ، موقع ورود به عراق زد. مجاهدین موقع جدائی از توده های مردم و فرار به خارجه از اذهان مردم پاک شدند. اما باز بودند جوانانی که علیرغم همه رفتارهای غلط مسعود رجوی ، باز اعتماد کردند. آن عده قلیل را هم رجوی ، با زندان های انفرادی خود در عراق و با شکنجه های روحی و جسمی به دشمنان خود مبدل کرد .
امثال این فرامرز صفا نیز ، مهره های فریب خورده و سوخته ای بیش نیستند که با پشتک و وارو زدن در تشکیلات ، دنبال یک ساحل امن برای خود هستند .
اما نصیحت من به امثال این آقایان و دیگر خوانندگان این مطلب در درون تشکیلات این است که تا دیر نشده ، خود را از چنگال فرقه رجوی نجات داده و به دنیای آزاد قدم بگذارند . . .
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.